Vesna Madžoski

dr Vesna Madžoski je asistent na Evropskoj postdiplomskoj školi (European Graduate School) u Saas-Feu, Švajcarska.

Siniša Mitrović

grafika: žuti krug

Siniša Mitrović je nezavisni producent za umetnost i film, urednik i kustos.

Simona Čupić

grafika: žuti krug

Simona Čupić je redovna profesorka na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. Njeno polje istraživanja obuhvata američku i evropsku modernu umetnost sa težištem na periodima između dva svetska rata i pedesetih i šezdesetih godina 20. veka.

Milan Uzelac

Foto Milan Uzelac

Dr Milan Uzelac je pesnik, esejista i profesor, autor brojnih tekstova, knjiga i prevoda iz oblasti filozofije i umetnosti.

Marija Radisavčević

Foto Marija Radisavčević

Marija Radisavčević je istoričarka umetnosti i kustoskinja, zaposlena u Umetničkoj galeriji „Nadežda Petrović“ u Čačku.

Maja Ćirić

Foto Maja Ćirić

Dr Maja Ćirić je kustoskinja i likovna kritičarka sa iskustvom u vođenju i doprinosu međunarodnim projektima, autorka umetničkih kritika i predavačica iz oblasti savremene umetnosti.

Katarina Radulović

Foto Katarina Radulović

Samostalni likovni kritičar, kustos i esejista, moderator javnih razgovora i tribina o savremenoj umetnosti i kulturi, autorka kritika, članaka, prevoda, eseja i studija o modernoj i savremenoj umetnosti.

Jovana Stokić

Foto Jovana Stokić

Jovana Stokić predaje istoriju umetnosti i kustoske prakse, i član je profesorskog tima na New York University, (Steinhardt School of Art), i na School of Visual Arts (master program MFA Art Practice) u Njujorku. 

Jerko Ješa Denegri

Foto Ješa Denegri

Likovni kritičar i istoričar umetnosti, autor preko 3000 tekstova, monografija i kataloga o savremenoj umetnosti, počasni član AICA Serbia.

Jelena Vesić

Foto Jelena Vesić

Dr Jelena Vesić je nezavisna kustoskinja, kritičarka i predavačica, živi u Beogradu i deluje u međunarodnom kontekstu. Kourednica časopisa za sliku i politiku Prelom (2001-2010), jedna od osnivačica organizacije Prelom kolektiv (2005-2010), suosnivačica mreže nezavisnih organizacija Druga Scena, urednica časopisa Red Thread (Istanbul, od 2009), članica uredničkog saveta Art Margins (MIT press) i članica saveta časopisa Mezosfera (Budimpešta).