Simona Ognjanović

Simona Ognjanović (1982) je diplomirala na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu, gde trenutno pohađa doktorske studije.

Od 2010. aktivna je kao kustoskinja u polju savremene umetnosti. Radila je u Narodnom muzeju u Beogradu (2012−2014), u okviru Udruženja kustosa Alineja čija je jedna od osnivačica (2015−2018), a od 2017. zaposlena je u Muzeju Jugoslavije. U svojstvu kustoskinje ili kokustoskinje realizovala je izložbe Devedesete: Rečnik migracija (Muzej Jugoslavije, Beograd, 2019−2020), 28. memorijal Nadežde Petrović Pred sudom (Umetnička galerija Nadežda Petrović, Čačak, 2016), Pit Mondrijan. Slučaj Kompozicije II (Narodni muzej u Beogradu, 2014−2015), Intera(tra)kcije (Galerija Doma omladine, Beograd, 2013), Two better than one (Galerija Doma kulture Studentski grad, Beograd, 2012) i Platno od betona (Umetnička galerija Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković, Beograd, 2010).

Autorka je i tekstova objavljenih u formi predgovora kataloga i pratećih publikacija izložbi kao i studija i članaka o savremenim umetničkim praksama. Koautorka je dve serije javnih predavanja pod nazivom Alinejin video kurs savremene umetnosti i Alinejin video kurs teorije umetnosti,koje su imale za cilj mapiranje aktuelnih umetničkih praksi na međunarodnoj sceni kroz analizu pojmova i teorijskih matrica relevantnih za njihovu interpretaciju i razumevanje (Studentski kulturni centar, Beograd, 2016−2108, koautor Stevan Vuković).

Dobitnica je priznanja Društva istoričara umetnosti Srbije za najbolju izložbu u 2014. (Pit Mondrijan. Slučaj Kompozicije − koautorka Jelena Dergenc), nagrade NK ICOM Srbija za najbolji projekat/izložbu u 2019. (Devedesete: Rečnik migracija – koautorka Ana Panić ), kao i nagrade Lazar Trifunović za najbolji tekst o savremenoj vizuelnoj umetnosti u 2019. godini (tekst Rečnik migracija: jedno moguće tumačenje devedesetih).

Članica je NK ICOM Srbije i Međunarodnog udruženja likovnih kritičara AICA − sekcija Srbija.  

Bibliografija

Publikacije − zbornici i katalozi izložbi:

 • S. Ognjanović, A. Panić(ur.), Devedesete: Rečnik migracija, Muzej Jugoslavije, Beograd, 2019. (katalog izložbe i zbornik)
  • S. Ognjanović, S. Vuković, J. Marinković(ur.), Pred sudom: Memorijal Nadežde Petrović, Umetnička galerija „Nadežda Petrović“, Čačak, 2016. (katalog izložbe)
  • S. Ognjanović, S. Vuković(ur.), Pred sudom: čitanka, Umetnička galerija „Nadežda Petrović“, Čačak, 2016. (zbornik)

Odabrani tekstovi, studije, članci i intervjui:

 • S. Ognjanović, „Rečnik migracija: jedno moguće tumačenje devedesetih“, u: S. Ognjanović, A. Panić(ur.), Devedesete: Rečnik migracija, Muzej Jugoslavije, Beograd, 2019. (katalog izložbe i zbornik)
  • S. Ognjanović, „Love Synopse“, u: Slavko Timotijević (ur.), Collecting is Connecting, Beograd, 2017.
  • S. Ognjanović, S. Vuković, „Pred sudom: sukobi oko normativnosti ”, u: S. Ognjanović, S. Vuković (ur.), Pred sudom: čitanka, Umetnička galerija „Nadežda Petrović“, Čačak, 2016. (zbornik)
  • S. Ognjanović, S. Vuković, „28. memorijal Nadežde Petrović –Pred sudom”, u: S. Ognjanović, S. Vuković, J. Marinković(ur.), „28. memorijal Nadežde Petrović –Pred sudom, Čačak, 2016. (katalog izložbe)
  • S. Ognjanović, S. Vuković, „Instalacije Irene Lagator kao metaforički medijatori“,  2016. (monografija u pripremi)
  • S. Ognjanović, S. Kokotović, Intervju s umetnikom Ivanom Šuletićem povodom njegove izložbe „Dafiment kalendar”, Akademija – Centar za grafiku i vizuelna istraživanja, Beograd, 2015. (katalog izložbe)

http://www.fluc.org/sr/aktuelno.php?vest=91

 • S. Ognjanović, S. Vuković, „Snovi zaleđenog čoveka“

Katalog izložbe Milorada Miće Stajčića „Snovi zaleđenog čoveka“. Likovna galerija Kulturnog centra Beograda, 2015.

 • S. Ognjanović, S. Vuković, „Prizor u kadru kao egzistencijalni događaj“

Katalog izložbe Ljiljane Šunjevarić „Prizori“. Galerija Doma omladine, Beograd, 2015.

 • S. Ognjanović, „Recepcija i rekontekstualizacija Kompozicije II”, u: Pit Mondrijan. Slučaj Kompozicije II, Beograd, 2014. (katalog izložbe)

Izložba Pit Mondrijan. Slučaj Kompozicije II. Kustoskinje: S. Ognjanović, J. Dergenc. Narodni muzej u Beogradu, 2014−2015.

 • S. Ognjanović, M. Zec, S. Kokotović, „Bez naziva”, u: U10 Umetnički prostor: Godišnji katalog 2012 –2013, Beograd, 2014. https://issuu.com/u10artspace/docs/katalog_web_pages
 • S. Ognjanović, S. Kokotović, „Difference”

Katalog izložbe Bojane Petković, Ksenije Pantelić i Jovane Ćosić „Difference”.  Umetnički prostor U10, Beograd, 2013.

Objavljeno i u: U10 Umetnički prostor: Godišnji katalog 2012 –2013, Beograd, 2014. https://issuu.com/u10artspace/docs/katalog_web_pages

 • S. Ognjanović, „Love Synopse“

Katalog izložbe Ane Knežević „Love Synopse“. Umetnička zadruga „Treći Beograd“, 2012.

Objavljeno i u: Treći Beograd: Aktivnosti i akcije 2012, Treći Beograd, 2013. https://issuu.com/treci.beograd/docs/3bgd2012_final_net

 • S. Ognjanović, S. Kokotivić, R. Pantić, „Inter(atr)akcije” (katalog izložbe)

Izložba „Inter(atr)akcije”. Kustosi: S. Ognjanović, S. Kokotivić, R. Pantić. Galerija Doma omladine, Beograd, 2013.

 • S. Ognjanović, J. Novaković, „Two better than one” (katalog izložbe)

Izložba Two better than one”. Kustoskinje: S. Ognjanović, J. Novaković. Galerija Doma kulture „Studentski grad“, Beograd, 2012.

Objavljeno i u: Afirmator, internet magazin za umetnosti i društvena pitanja, 2013. http://afirmator.org/two-better-than-one-pisu-jasmina-novakovic-i-simona-ognjanovic/

 • S. Ognjanović, I. Benović, „Presek zbivanja na sceni vizuelnih umetnosti”, u: Nikola Samardžić (ur.), Identitet Beograda, Beograd, 2012.
  • S. Ognjanović, „Soundscape“, u: Art Fama: magazin za savremenu umetničku scenu, 2012.
  • S. Ognjanović, „Platno od betona ili „zločin“ u boji“, (katalog izložbe)

Izložba: „Platno od betona“. Autori: S. Ognjanović, M. Veljić. Umetnička galerija Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“, Beograd, 2010.

Kritika u video formatu:

 • S. Ognjanović, Kritika izložbe Milorada Mladenovića „Neposredni konteksti“ u Galeriji Kulturnog centra Beograda izvedena na poziv autora projekta „Kritika na delu“. Produkcija: NFC Filmart (Požega) i Portal SEEcult.org, Beograd, 2017.