Alarmantno stanje u kulturi!!!

Foto: Protest zaposlenih u kulturi ispred Ministartsva
Foto: Milan Katić

Ministarstvo kulture Republike Srbije još uvek nije objavilo rezultate konkursa za podršku projektima i programima u oblasti kulture a Grad Beograd konkurse za programe u kulturi za 2024. godinu nije ni raspisao.

I dok predsednik privremenog organa grada Beograda Aleksandar Šapić najavljuje manifestaciju “Beogradski dani porodice” u trajanju od dva meseca a Ministarka kulture Maja Gojković najavljuje nove prestonice kulture po Srbiji, ključne umetničke organizacije i kolektivi se gase, umetnice i umetnici napuštaju zemlju, zaposleni u javnim institucijama kulture izloženi su napadima, pritiscima i ucenama (setimo se nedavnih izjava Aleksandra Šapića u vezi sa statusom Muzeja Jugoslavije), članovi orkestra Beogradske filharmonije i opere Srpskog narodnog pozorišta upozoravaju o katastrofalnim uslovima rada, a socijalni i ekonomski status rada u polju umetnosti i kulture urušen je do krajnjih granica.

Kao umetnici i umetnice, organizacije i akteri u polju kulture tražimo odgovornost svih nadležnih za katastrofalno stanje u kulturi grada i Srbije. Ne želimo ćutke da posmatramo kako se višedecenijski rad velikog broja ljudi i organizacija na očigled nas razara, kako se investicije u razvoj kulturnog I umetničkog života zemlje velikog broja umetnica i kulturnih radnika urušavaju nebrigom, manipulacijama, neznanjem i samovoljom pojedinaca na odgovornim funkcijama.

Pozivamo sve aktere u kulturi na zajedništvo i solidarnost, ali i širu javnost, na odbranu elementarnog dostojanstva naših institucija kulture, naših umetničkih organizacija koje su oblikovale umetničku scenu Srbije više od dve decenije, na odbranu prava na dostojanstven rad, na slobodno, kritičko i razvojno delovanje umetnica i umetnika, na odbranu  elementarnog dostojanstva svih naših kolega u javnim institucijama koji su potencijalno izloženi pritiscima i ucenama.
Tražimo dostojanstvene uslove rada za sve umetnice i umetnike, javnost rada institucija, javne i transparentne konkurse za kulturu, učešće u procesima donošenja odluka o kulturi grada Beograda, na republičkom, pokrajnskom i lokalnom nivou.
Pozivamo sve kolege i koleginice iz sektora kulture na dalje udruženo delovanje i  zajedničku odbranu elementarnog dostojanstva, jer samo zajedno možemo da sprečimo dalje  urušavanja kulture naše zemlje, ali i svakog segmenta dostojanstvenog života u gradu i zemlji za sve naše građane.
Tražimo hitno uspostavljanje dostojanstvenih uslova rada za sve umetnice i umetnike. javnost rada institucija, javne i transparentne konkurse za kulturu, učešće u procesima donošenja odluka o kulturi grada Beograda, na republičkom, pokrajnskom i lokalnom nivou.

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije
STANICA Servis za savremeni ples
Udruženje likovnih umetnika Srbije – ULUS
Međunarodno udruženje likovnih kritičara AICA – sekcija Srbija


AICA Srbija – Međunarodno udruženje likovnih kritičara AICA – sekcija Srbija, u Beogradu, 23. april 2024.


Međunarodno udruženje likovnih kritičara AICA – Sekcija Srbije aktivno radi od osnivanja 1955. godine.

Udruženje likovnih kritičara je dobrovoljno, neprofitno, nestranačko i nepolitičko udruženje koje okuplja likovne kritičare i kustose čije se stručne i profesionalne delatnosti odnose na kritiku i pisanje tekstova o umetnosti u medijima, na edukaciju, na pripremu i realizaciju izložbi, a radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva na polju razvoja i unapređenja moderne i savremene umetnosti.