Milica Pekić

Milica Pekić je istoričarka  umetnosti i kustoskinja iz Beograda. Doktorirala je 2018. godine na Odseku za istoriju moderne umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. U svom istraživanju i praksi bavi se participativnim, kolaborativnim i kolektivnim umetničkim praksama, politikama konfrontacije u umetnosti, avangardama druge polovine 20. veka, potencijalom institucionalne transformacije i novim modelima zajedničkog upravljanja javnim resursima kulture.

Suosnivačica je umetničkog kolektiva KIOSK, a od 2003. do danas aktivno učestvuje u kreiranju i realizaciji umetničkih, istraživačkih i kustoskih programa i projekata organizacije. Bila je kustoskinja galerije O3ONE u Beogradu od 2004. do 2007. i kustoskinja Galerije12HUB od 2013. do 2017. godine. Kao kustoskinja učestvovala je u brojnim projektima na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou. Njeni radovi i eseji objavljeni su u različitim časopisima, publikacijama i katalozima. Kao članica KIOSK-a učestvovala je u osnivanju Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije i Regionalne platforme za kulturu KOOPERATIVA. U obe organizacije bila je više mandata na funkciji predsednice i članice Upravnog odbora. 

Bibliografija

 Škart: it’s us, an ordinary group. Within Škart’s extensive network of connections, relations and friendships, Building Human Relations Through Art, Škart collective (Belgrade), from 1990 to present, urednica Seda Yildiz, Onomatopee 224, 2022

Umetnički kolektivi kao platforme konfrontacija – studija slučaja: Januar/Februar, Atentat,  Fragmenti za studije o umetničkim organizacijama, Centar za nove medije kuda.org, Novi Sad, 2020

Ko-autorka teksta Magacin kao zajedničko dobro (zajedno sa Ivom Čukić) u publikaciji Magacin – jedan model za samoorganizovani kulturni centar, Asocijacija NKSS, 2019

Doktorski rad: „Umetnost u Srbiji od 1968. do 2000. godine – politike konfrontacija“ – odbranjen na katedri za modernu umetnost Filzofskog fakulteta u Beogradu kod prof. dr. Lidije Merenik, 2018

Emancipatorski potencijal nasuprot privatizaciji javnih prostora, Pet godina ulične galerije, Mikro Art, Beograd, 2017

Uvod – umjetnost na rubu zakona, (zajedno sa Ivanom Bago i Olgom Majcen Linn), Ekstravagantna tijela: Zločin i kazna, Kontejner, Zagreb, 2016

Oblikovanje formi društvenosti – arhitektura ljudskih odnosa, Zbornik radova Skulptura: medij, metod, društvena praksa, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 2016

Umetnički prostor U10 –  tekst objavljen u publikaciji U10, Beograd , 2014

Mapa strategija umetničkog delovanja u javnom prostoru Beograda između 1945. i 2000. godine, Zbornik radova Narodnog muzeja Srbije, 2013

Device art 2012 – pregled umetničke scene u Srbiji, publikacija Device art, Kontejner – biro savremene umetničke prakse, Zagreb, 2012

Urednica publikacije Exit Europe – nove geografije kulture i autorka uvodnog teksta, Mreža Klubtura, Zagreb, 2011

Radio as an art space, katalog izložbe Škuc, Ljubljana, 2011

Suveniri sa Blakana – u potrazi za idealnim motivom, katalog izložbe Ane Adamović u Kulturnom centru Beograda, 2007

Poreklo stereotipnog razumevanja slike Balkana u XX veku, esej, Zbornik Katedre za istoriju moderne umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu: separat 3+4, 2005

Warme Semmeln, esej, Časopis Katedre za istoriju moderne umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu: separat 3+4, 2003