Konkurs za rezidencijalni program “Cité internationale des arts” – SULUJ & AICA Serbia

Savez udruženja likovnih umetnika Jugoslavije (SULUJ) raspisuje poziv za učešće u rezidencijalnom programu Međunarodni grad umetnosti – Cité internationale des arts u Parizu, u periodu april 2024 – april 2025. godine.

Od 1965. godine, Fondacija Cité je domaćin umetnicima i radnicima u kulturi iz celog sveta, a od 1982. godine, SULUJ raspolaže sa dva studija za boravak rezidenata iz Srbije, u centralnom objektu Cite-a (Le Marais).

Koje mogućnosti nudi rezidencijalni program?

Boravak u Cité-u pruža jedinstvene mogućnosti:

 • Omogućava rezidentima različitih nacionalnosti da se upoznaju, sarađuju i unapređuju svoj rad kroz boravak u Parizu;
 • Daje na korišćenje svoje prostorne kapacitete kako bi organizovali programe/događaje u domenu vizuelne umetnosti (open-studio day);
 • U skladu sa svojom mrežom kontakata i reputacijom u Parizu i šire, Fondacija Cité pomaže rezidentima u sticanju novih profesionalnih kontakata i saradnji.

Smeštaj u jednom od dva nedavno renovirana studija SULUJ-a nudi mogućnosti za kvalitetan boravak i rad za zajednog korisnika/cu. Međutim, rezident/kinja može biti u pratnji odrasle osobe i/ili deteta mlađeg od 7 godina.

Ko može da se prijavi?

Na poziv se mogu prijaviti članovi Udruženja likovnih umetnika Srbije, Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine i Udruženja likovnih umetnika Kosova i Metohije koji uredno izmiruju svoje članske obaveze.

Takođe, u saradnji sa Međunarodnim udruženjem likovnih kritičara AICA-sekcija Srbija, dva termina biće dodeljena likovnim kritičarima, kustosima, istoričarima umetnosti, kao i istraživačima koji su članovi ovog udruženja.

Neophodno je da rezidenti imaju sposobnost komunikacije na francuskom i/ili engleskom jeziku.

Kakve prijave se očekuju?

Projekti rezidencijalnog boravka moraju trajati između 2 i 12 meseci, a mogu podrazumevati učešće maksimalno 2 osobe tokom jednog termina.

U pogledu projekata umetnika, dobrodošle su sve umetničke discipline, teme i formati rada koji su u skladu sa mogućnostima i karakteristikama prostora za boravak i rad rezidenata koje nudi Cité.

U pogledu projekata likovnih kritičara, kustosa, istoričara umetnosti i istraživača, dobrodošli su koncepti i aktivnosti kojima se istražuju savremeni kulturni, politički i socioekonomski odnosi dve sredine, a naročito projekti kojima se istražuje, tumači i predstavlja nasleđe jugoslovenskog kulturnog prostora u kontekstu saradnje sa Francuskom. Imajući u vidu da 2025. godine Cité internationale des arts obeležava jubilej 60 godina postojanja, rezidencije treba da doprinesu obeležavanju jubileja kroz razmatranje navedene teme.

Šta su osnovne obaveze rezidenata?

Boravak rezidenata/kinja realizuje se u saglasju sa pravilnikom Fondacije Cité.

Rezidenti snose troškove realizacije svog boravka (put, depozit, renta i sl.), a SULUJ može pomoći u konkurisanju za navedene troškove kod različitih izvora finansiranja.

Projektovani troškovi boravka (lična sredstva umetnika) iznose[1]:

 • €541 mesečno za samostalni boravak, što se u slučaju kraćih boravaka uvećava za proviziju: 66€ za 2-mesečni boravak / 25€ za 3-mesečni boravak i 15€ za 4-mesečni boravak;
 • €541 depozit koji rezidenti unapred, jednokratno uplaćuju Cité-u, što se prilikom završetka rezidencije refundira u zavisnosti od stanja prostora u kojem su rezidenti boravili);
 • Provizije za ko-rezidente i posebne usluge definisane su posebnim cenovnikom;

Sa izabranim učesnicima SULUJ potpisuje ugovor kojim se definišu obaveze obe strane, te učešće rezidenata u pratećim aktivnostima tokom i/ili nakon realizovanog boravka u Parizu (npr. promocije programa, nastupi u medijima i sl.).

Kako se prijaviti?

Prijave se šalju do 15. februara na adresu suluj.office@gmail.com. Kako bi bile uzete u razmatranje, prijave treba da čine:

 • Popunjen konkursni formular (na engleskom jeziku) – PREUZMITE OVDE;
 • Portfolio (u slučaju umetničkih prijava); do 2 izabrana teksta/ prezentacije projekata/ izložbi (u slučaju prijava likovnih kritičara);
 • Dokaz o uplati kotizacije u iznosu 2.000 rsd na račun: 325-9500600045598-26;
 • Dokaz o izmirenim članskim obavezama prema svom udruženju.

Nepotpune i neblagovremeno dostavljenje prijave neće biti uzete u razmatranje.

Kako izgleda proces selekcije?

Predstavnici SULUJ-a, AICA – sekcije Srbija i Cité-a vrše selekciju prema sledećim kriterijumima:

 • Profesionalno iskustvo kandidata/kinje;
 • Kako će rezidencija doprineti razvoju karijere kandidata/kinje;
 • Kvalitet projekta rezidencije na osnovu dostavljenih informacija;
 • Relevantnost projekta u odnosu na francusku umetničku scenu;
 • Usklađenost profila rezidenta sa karakteristikama rezidencijalnog prostora.

Raspored rezidencija se odvija prema kalendaru Cité-a, a termine boravka određuje SULUJ u dogovoru s rezidentima.

Biće dodeljeno najviše 8 dvomesečnih termina, a organizatori zadržavaju pravo da ne prihvate sve prijave ukoliko kvalitetom ne zadovoljavaju zahteve konkursa.

Rezultati će biti objavljeni na sajtu SULUJ. Sva eventualna pitanja uputiti na adresu suluj.office@gmail.com.


[1] Navedene cene definisane su cenovnikom za 2024, a u 2025. može doći do korekcija iznosa, o čemu odlučuje Fondacija Cité.


AICA Srbija – Međunarodno udruženje likovnih kritičara AICA – sekcija Srbija, u Beogradu, 15. januar 2024.


Međunarodno udruženje likovnih kritičara AICA – Sekcija Srbije aktivno radi od osnivanja 1955. godine.

Udruženje likovnih kritičara je dobrovoljno, neprofitno, nestranačko i nepolitičko udruženje koje okuplja likovne kritičare i kustose čije se stručne i profesionalne delatnosti odnose na kritiku i pisanje tekstova o umetnosti u medijima, na edukaciju, na pripremu i realizaciju izložbi, a radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva na polju razvoja i unapređenja moderne i savremene umetnosti.