Predavanja 2023:

Stanovišta, koncepti, rasprave

Umetnička kritika druge polovine 20. veka u Srbiji i Jugoslaviji
Serija predavanja, Beograd, jun – novembar 2023
Međunarodno udruženje likovnih kritičara AICA – sekcija Srbija

Projekat kritičke istorizacije likovne kritike u Srbiji i Jugoslaviji posle Drugog svetskog rata je višegodišnji istraživačko-obrazovni projekat međunarodnog udruženja likovnih kritičara AICA-sekcija Srbije, pokrenut 2020. godine. Potaknut je savremenim raspravama o krizi kritike i društvenih efekata kritičkog mišljenja usled prekomerne proizvodnje i potrošnje sadržaja, gubitka pažnje i analitičkog udubljivanja potrebnog za složene procese saznanja i rasuđivanja. Reč je o fenomenima ubrzavajućeg i sve-svarujućeg metabolizma globalne umreženosti, hiper-kapitalizma i proizvodnje instant-realnosti – fenomenima koji su danas povezani sa vladajućim politikama populističke desnice i njenim ciničnim odnosom prema znanju, intelektu i stručnosti.

Prva serija predavanja: Centar za kulturnu dekontaminaciju, Birčaninova 21, Beograd
24. jun u 12:00

U okviru izložbe i konferencije Radna žena (kustosi Dejan Vasić i Ana Miljanić) nastavlja se program kritičke istorizacije likovne kritike udruženja AICA kroz dva studijska predavanja praćena diskusijom o feminističkim intervencijama u polje likovne kritike. Dr Vida Knežević će govoriti o delovanju istoričarke umetnosti, borkinje za prava žena i učesnice NOB-a Fani Politeo Vučković, dok će mr Miroslav Karić i Slađana Petrović Varagić govoriti o arhiviranju Novih umetničkih praksi kao obliku kritičarske delatnosti stavljajući u fokus rad istoričarke umetnosti Dragice Vukadinović koja je delovala u okviru SKC-a od 1970ih godina.

Izlaganja iz ovog programa će biti izvedena uživo u prostorima partnerskih insitucija, Cenru za kulturnu dekontaminaciju i Muzeju istorije Jugoslavije. Snimak svakog predavanja i diskusije će za širu publiku biti dostupan na AICA Srbija YouTube kanalu.

Srdačno vas pozivamo da prisustvujete našoj seriji predavanja i učestvujete u pratećim diskusijama.
Udruženje likovnih kritičara AICA-Srbija


Urednica projekta: dr Jelena Vesić

Urednik programa: mr Dejan Vasić

Projekat kritičke istorizacije likovne kritike u Srbiji i Jugoslaviji je pokrenut na inicijativu Jelene Vesić 2016. godine.

Projekat je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i SEEcult.org kao medijski partner.

Usled ograničenog budžeta, izvođenje projekta su takođe podržali članovi i članice Udruženja likovnih kritičara (AICA – Srbija) svojim besplatnim radom i konstruktivnim entuzijazmom.


Međunarodno udruženje likovnih kritičara AICA – Sekcija Srbije aktivno radi od osnivanja 1955. godine.

Udruženje likovnih kritičara je dobrovoljno, neprofitno, nestranačko i nepolitičko udruženje koje okuplja likovne kritičare i kustose čije se stručne i profesionalne delatnosti odnose na kritiku i pisanje tekstova o umetnosti u medijima, na edukaciju, na pripremu i realizaciju izložbi, a radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva na polju razvoja i unapređenja moderne i savremene umetnosti.