Rezultati konkursa za rezidencijalni program SULUJ “Cité internationale des arts”

Nakon detaljno pregledanih prijava koje su pristigle na konkurs Saveza udruženja likovnih umetnika Jugoslavije (SULUJ) za učešće u rezidencijalnom programu Međunarodni grad umetnosti – Cité internationale des arts u Parizu, Komisija za žiriranje prijava donela je odluku o predselekciji, a zatim je tim Fondacije Cité internationale des arts doneo konačnu odluku o učesnicima u periodu april 2024 – april 2025. godine.

Komisija je radila u sastavu: Danilo Prnjat (ULUS/SULUJ), Nemanja Milenković (SULUV/SULUJ) i Ana Sladojević (AICA – Srbija), a žiriranje u ime Fondacije Cité obavili su Laura Žerar i Vinsent Gonzalves.

Rezidenti/kinje koji su izabrani za boravak u studijima SULUJ-a u 2024. godini su:

 • Sofija Milenković, AICA – sekcija Srbija, (dvomesečni termin, avgust-septembar 2024.)
 • Kristina Bajilo, ULUS, (dvomesečni termin, septembar-oktobar 2024.)
 • Nina Mihaljinac, ULUS, (dvomesečni termin, januar-februar 2025.)
 • Nemanja Lađić, ULUS, (dvomesečni termin, novembar-decembar 2024.)
 • Maja Rakočević Cvijanov, ULUS, (dvomesečni termin, januar-februar 2025.)
 • Sonja Radaković, SULUV, (dvomesečni termin, septembar-oktobar 2024.)
 • Ivan Perak, SULUV, (dvomesečni termin, mart-april 2025.)
 • Lav Mrenović, AICA – sekcija Srbija, (dvomesečni termin, april-maj 2024.)
 • Vladan Sibinović, SULUV, (dvomesečni termin, mart-april 2025.)
 • Stefan Lukić, ULUS, (dvomesečni termin, jun-jul 2024.)

Pored toga, na rezervnoj listi nalaze se sledeći kandidati/kinje koji će prema ukazanoj prilici biti pozivani da učestvuju redosledom prema rang listi:

 • Ana Marković, ULUS
 • Milica Denković, SULUV
 • Biserka Petrović, ULUS
 • Maša Paunović, ULUS
 • Marijana Oro, ULUS
 • Bojan Savić, ULUS

U procesu selekcije, posebno su vrednovane motivacije i konkretni predlozi projekata prijavljenih za boravak u Cité-u i Parizu, naročito u kontekstu profesionalnih kontakata, resursa koje rezidencija nudi i konteksta francuske umetničke scene.

Zahvaljujemo se svima na interesovanju i prijavama. Svi rezidenti će biti blagovremeno kontaktirani radi planiranja boravka u Cité-u.

SULUJ


AICA Srbija – Međunarodno udruženje likovnih kritičara AICA – sekcija Srbija, u Beogradu, 8. mart 2024.


Međunarodno udruženje likovnih kritičara AICA – Sekcija Srbije aktivno radi od osnivanja 1955. godine.

Udruženje likovnih kritičara je dobrovoljno, neprofitno, nestranačko i nepolitičko udruženje koje okuplja likovne kritičare i kustose čije se stručne i profesionalne delatnosti odnose na kritiku i pisanje tekstova o umetnosti u medijima, na edukaciju, na pripremu i realizaciju izložbi, a radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva na polju razvoja i unapređenja moderne i savremene umetnosti.