AICA Serbia – spisak članica i članova

Belić Milija

Bjeličić Vladimir

Blanuša Mišela

Bošković Rajka

Burić Bojana

Cerović Natalija

Cvetković Marijana

Ćinkul Ljiljana

Ćirić Maja

Čubrilo Jasmina

Čupić Simona

Danilović Miodrag

Dedić Nikola

Denegri Dobrila

Denegri Jerko

Despotović Jovan

Dimitrijević Branislav

Dragosavljević Mirjana

Đaković Minniti Zorana

Đorić Dejan

Đurić Aleksandar

Erić Zoran

Ereš Ana

Grković Biljana

Gruden Maida

Janjić Saša

Jankov Sonja

Jelisavac Ljubica

Jeremić Teodora

Jerić Vladimir Vlidi

Jovanov Jasna

Jovanović Dragica

Karić Miroslav

Knežević Ana

Knežević Vida

Kojić Mladenov Sanja

Kostandinović Katarina

Krivokapić Jelena

Leković Iva

Madžoski Vesna

Marinković Julka

Marjanović Ivana

Marković Biba Gordana

Martinović Nevena

Merenik Lidija

Milašinović Marić Dijana

Milenković Sofija

Mitić Svetlana

Mitrović Siniša

Mladenov Svetlana

Mrenović Lav

Nikitović Ana

Nikolić Gordana

Ognjanović Simona

Orbović Tatjana

Palavestra Dragana

Pavić Gavrić Olivera

Pekić Milica

Petrović Varagić Sladjana

Petrović Lotina Goran

Pop Mitić Darinka

Popović Una

Popović Vasić Gordana

Prodanović Mileta

Prohaska Marković Mara

Purešević Danijela

Radisavčević Marija

Radosavljević Kuzmanović Nataša

Radulović Katarina

Rakić Ana

Ratković Žaklina

Ristović Sava

Sekulić Aleksandra

Sekulić Dubravka

Simeonović Ćelić Ivana (1947 – 2023)

Sladojević Ana

Stanišić Gordana

Stanković Maja

Stefanović Dušan

Stojanović Jelena

Stojnić Aneta

Stokić Jovana

Subotić Irina

Šarčević Grozdana

Šuica Nikola

Tijardović Jasna (1947-2023)

Tomić Biljana

Tonković Nela

Trajković Slobodan

Tutorov Jasmina

Uzelac Milan

Vasić Dejan

Vesić Jelena

Vilenica Ana

Vuković Stevan

Vukotić Olivera

[spisak ažuriran: februar 2024.]Međunarodno udruženje likovnih kritičara AICA – Sekcija Srbije aktivno radi od osnivanja 1955. godine.

Udruženje likovnih kritičara je dobrovoljno, neprofitno, nestranačko i nepolitičko udruženje koje okuplja likovne kritičare i kustose čije se stručne i profesionalne delatnosti odnose na kritiku i pisanje tekstova o umetnosti u medijima, na edukaciju, na pripremu i realizaciju izložbi, a radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva na polju razvoja i unapređenja moderne i savremene umetnosti.