Mišela Blanuša

Mr Mišela Blanuša (1972) je istoričar umetnosti i kustos Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Diplomirala Istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu (1999) gde je završila i magistarske studije (2010). Od 2000. godine radi kao kustos u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu. Učestvovala u realizaciji i organizaciji većine projekata kao i međumuzejske i međunarodne saradnje u okviru programa MSUB. Bila je kustos i autor, samostalno ili u timu, velikog broja izložbi, među kojima su: Jedan vek grafike: dela iz grafičke zbirke MSUB,Galerija SANU, Beograd (2003); Može, može – dela stranih savremenih umetnika iz  kolekcije MSUB od 2002-2005., Salon MSU, Beograd (2005); Grad: Hronike urbanog prostora, Galerija Matice srpske, Novi Sad, (2008); Socijalna grafika-Između propagande i likovnog izraza, Galerija-legat Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića, MSU, Beograd (2013); 100 dela iz zbirki Muzeja savremene umetnosti. Jugoslovenska umetnost od 1900. do 1945., Muzej Jugoslavije, Beograd (2014); 50 umetnika iz zbirki Muzeja savremene umetnosti – Jugoslovenska umetnost od 1951. do 1989., Kuća legata, Beograd (2014); Novi počeci. Izbor akvizicija Muzeja savremene umetnosti od 2001. godine / New Beginnings. Latest Acquisitions from the MoCB, Nacionalni muzej savremene umetnosti (MNAC), Bukurešt, Rumunija (2014); Gоtfrid Hеlnvајn – Između nevinosti i zla, Galerija-legat Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića i Salon MSU, Beograd (2013); Stanje hibernacije – Dragan Zdravković, Salon MSU, Beograde(2016); ¡No pasarán! – Đorđe Andrejević Kun,  Galerija-legat Milice Zorić i Rodolјuba Čolakovića, MSU, Beograd (2016); Sekvence. Umetnost u Jugoslaviji i Srbiji iz zbirki Muzeja savremene umetnosti,MSU, Beograd (2017); Ženske priče, SalonMSU, Beograd(2019); Refleksije našeg vremena: Akvizicije Muzeja savremene umetnosti od 1993-2019 (2020) i dr.

Mišela Blanuša je radila kao asistent kustosa na značajnim projektima Muzeja savremene umetnosti među kojima su: Stalna postavka: Jugoslovenski umetnički prostor 1900-1991. (2002)i izložba O normalnosti, Umetnost u Srbiji 1989-2001. MSU, Beograd (2005), American University Museum, The Katzen Arts Centar, Vašington, SAD (2009) and Museum Moderner Kunst Kaernten,  Klagenfurt, Austrija (2009) i dr.

Pisala je stručne tekstove u zbornicima, katalozima samostalnih i kolektivnih izložbi o mnogim modernim i savremenim umetnicima, kao i tekstove za stručne časopise.

Član AICA Srbija i Muzejskog društva Srbije, kao i brojnih stručnih žirija.