Ana Ereš

Foto Ana Ereš

Ana Ereš je naučni saradnik na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Aleksandra Sekulić

Foto Aleksandra Caca Sekulić

Urednica programa i menadžerka projekata u Centru za kulturnu dekontaminaciju (CZKD) u Beogradu.

Ana Sladojević

Foto Ana Sladojević

Ana Sladojević je nezavisna teoretičarka i kustoskinja, u fokusu čijeg rada je promišljanje različitih kulturnih konstrukcija drugog.

Vladimir Jerić Vlidi – NO PHOTO

Vladimir Jerić Vlidi Bibliografija: Zvanične publikacije: “Editor’s Note For Red Thread Journal Issue 5″ (sa Jelenom Vesić), maj 2020 “MixTape: B-Sides“, o projektu MixTape by Vesna Pavlović, mixtapeproject.net, maj 2020 “The interruption of the exhibition ‘Exception: Contemporary Art Scene from Prishtina’ – Two eyewitness account – the 2019 version” (sa Jelenom Vesić) –  in Of(f) … Read more

Vladimir Jerić Vlidi-ENG

Vladimir Jerić Vlidi Bibliography: Official Publications: “Editor’s Note For Red Thread Journal Issue 5″ (with Jelena Vesić), May 2020 “MixTape: B-Sides“, On MixTape by Vesna Pavlović, mixtapeproject.net, published May 2020 “The interruption of the exhibition ‘Exception: Contemporary Art Scene from Prishtina’ – Two eyewitness account – the 2019 version” (with Jelena Vesić) –  in Of(f) … Read more