Milica Pekić

Milica Pekić je istoričarka  umetnosti i kustoskinja iz Beograda. Doktorirala je 2018. godine na Odseku za istoriju moderne umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Marijana Cvetković

Marijana Cvetković je diplomirala istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Magistrirala menadžment u kulturi i kulturnu politiku na Balkanu na Univerzitetu umetnosti u Beogradu i Univerzitetu Lion 2.  Trenutno doktorand na Fakultetu dramskih umetnosti.

Vida Knežević

Dr Vida Knežević je istoričarka umetnosti, kustoskinja, radnica u sektoru kulture, ko-osnivačica Kontekst kolektiva čiji rad predstavlja proces povezivanja kritičke teorije i prakse,  umetničke proizvodnje sa širim društvenim delovanjem..

Simona Ognjanović

Simona Ognjanović je istoričarka umetnosti i kustoskinja Muzeja istorije Jugoslavije, autorka tekstova, izložbi i javnih predavanja, i dobitnica više značajnih nagrada iz polja savremene umetnosti.

Mišela Blanuša

Mr Mišela Blanuša je istoričar umetnosti, autorka brojnih izložbi i kustos Muzeja savremene umetnosti u Beogradu.

Miroslav Karić

Miroslav Mića Karić, kustos Muzeja savremene umetnosti Beograd i istoričar umetnosti, autor brojnih izložbi i dobitnk više značajnih nagrada iz oblasti savremene umetnosti.

Olivera Gavrić Pavić

Olivera Gavrić Pavić je slikar, mozaičar i likovni kritičar, autorka brojnih izložbi, predavanja i publikacija iz oblasti mozaika.

Mirjana Dragosavljević

Mirjana Dragosavljević je istoričarka umetnosti i kustoskinja, autorka brojnih izložbi i kritičkih tekstova u umetničkim časopisima, online portalima i publikacijama.

Milija Belić

dr Milija Belić je slikar, skulptor i teoretičar umetnosti, dobitnik brojnih stipendija i nagrada.

Milanka Todić

Prof. dr Milanka Todić, redovna profesorka FPU u penziji, autroka mnogih izložbi u zemlji i inostranstvu i dobitnica više nagrada, specijalizovana za istoriju i teoriju fotografije i avangardnu umetnost.