Ana Ereš

Foto Ana Ereš

Ana Ereš je naučni saradnik na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Odbranila je doktorsku disertaciju o istoriji izložbi u Jugoslovenskom paviljonu na Bijenalu u Veneciji (1938-1990) na istom fakultetu 2017. godine. Master studije iz istorije umetnosti i vizuelne kulture je završila 2011. godine na Humboltovom univerzitetu u Berlinu u okviru DAAD stipendije. Njene oblasti istraživanja obuhvataju: transnacionalne aspekte modernizma, istoriju izložbi i jugoslovenski umetnički prostor. Redovno objavljuje priloge u domaćim i inostranim naučnim časopisima. Dobitnica je Nagrade „Lazar Trifunović“ za kritičko pisanje o umetnosti (2017). Urednica je web magazina za savremenu umetnost Supervizuelna (supervizuelna.com) i izvršna urednica naučnog časopisa Zbornik Seminara za studije moderne umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Koautorka je istraživačkog projekta Hronologija izlaganja skulpture u Srbiji 1945-2000 (skulptura-hronologijaizlaganja.rs). Članica je AICA Srbija od 2013. godine.

Bibliografija

Odabrana bibliografija / Selected Bibliography

Eреш, Ана. Југославија на Венецијанском бијеналу (1938-1990): културне политике и политике изложбе / Yugoslavia at the Venice Biennale (1938-1990): cultural politics and politics of exhibition, Галерија Матице српске, Нови Сад 2020.

Bogdanović, Ana. „Predstavljanje jugoslovenske umetnosti v tujini: Kraljevina Jugoslavija in Beneški bienale“, Na robu: Vizualna umetnost v Kraljevini Jugoslaviji (1929 – 1941), Marko Jenko (ur.), Moderna galerija, Ljubljana 2019, 71–91.

Bogdanović, Ana. „On New Art and its Manifestations: Rethinking Expressionism in the Visual Arts in Belgrade“, The Routledge Companion to Expressionism in a Transnational Context, ed. Isabel Wünsche, Routledge, New York 2018, 426-441.

Богдановић, Ана. „О питању реализма у сликарству Марка Челебоновића“, Марко Челебоновић, Српска академија наука и уметности, Београд, 41-75.

Bogdanović, Ana. „Aleksa Čelebonović i jugoslavenski nastupi na Venecijanskom bijenalu“, Peristil: zbornik radova za povijest umjetnosti, Vol. 60, No. 1, 2017, 117-128. 

Bogdanović, Ana. „Reception of Paris in Belgrade Art Criticism During the 1920s“, French Artistic Culture and Central-East European Modern Art, ed. Lj. Kolešik, T. Bjažić Klarin, Institute of Art History, Zagreb 2017, 98-109.

Bogdanović, Ana. „Nekoliko razmišljanja o pogledu predmeta u slikarstvu Marka Čelebonovića/Some reflections about the gaze of objects in the works of Marko Čelebonović“, Marko Čelebonović, Galerija Rima, Kragujevac 2017, 167-187.

Bremer, Maria, Ана Богдановић. „Expanding the field of art history: entaglements with exhibition history“, Зборник Матице српске за ликовне уметности, бр. 44, 2016, 249-259.

Bogdanović, Ana, Suzana Vuksanović (ur.), Skulptura: medij, metoda, društven praksa. Zbornik radova sa nacionalne naučne konferencije, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad 2016.

Bogdanović, Ana, Ulrike Gerhardt, „New perspective on the socialist past: notes on the potential of generational experiences in dialog“, Art in the periphery of the center, ed. Ch. Behnke et al., Sternberg Press, Berlin 2015, 198-208.

Bogdanović, Ana. „Performing the marginal – enacting a myth: Marina Abramović and the Balkans“, Kritische Berichte, no. 43-3, 2015, 23-30.

Bogdanović, Ana. „Arhivske strategije u umjetnosti postsocijalističkog vremena: kolekcija skulptura Trash Mrđana Bajića (1987.-2007.)“, Život umjetnosti, No. 95, 2014, 30-41.

Богдановић, Ана. „Уметничке везе између Београда и Загреба на примеру сарадње између Групе уметника и Прољетног салона (1919-1921)“, Зборник Народног музеја, Историја уметности, књ. 21, св. 2, 2014, 281-293.

Bogdanović, Ana. Mrdjan Bajić – Sculptotecture, Fondacija Vujičić kolekcija, Beograd 2013, 7-125.