Dragica Jovanović

Foto Dragica Jovanović

Dragica Jovanović (Beograd, Srbija), diplomirala je istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je na katedri za modernu umetnost odbranila magistarski rad „Dušan Petričić: Ilustracija, karikatura i animacija 1964-2000″. Trenutno piše doktorsku tezu „Teorija dizajna u avangardoj i postmodernoj kulturi“ na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, program Teorija umetnosti i medija.  Radi kao savetnik u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture u Beogradu, Odeljenje za istraživanja, zaštitu i dokumentaciju. Radila kao kustos – koordinator izložbenog programa  galerije „Sunce“, Beograd. Član Udruženja umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije – ULUPUDS.

Bibliografija

U letu kroz Beograd, XIV Salon arhitekture, Muzej primenjene umetnosti, Beograd, 1988. (predavanje)

Dom beogradskih graditelja, XV Salon arhitekture, Muzej primenjene umetnosti, Beograd, 1989. (koautorska izložba i predgovor kataloga sa: A. Kadijević, D. Radovanović, M. Đorđević, G. Mitrović)

Ognjen Jeremić, izložba crteža, galerija Doma omladine, Valjevo, 1990. (predgovor kataloga)

Dimitrije T. Leko, ciklus Beogradski arhitekti, Kolarčev narodni univerzitet, Beograd, 1991. (predavanje)

Dragan Ristić, izložba slika, galerija Andrićev venac, Beograd, 1992. (predgovor  kataloga)

Novi prostori crteža (gosti Oktobarskog salona), Oktobarski likovni salon Kovin 92, galerija Centra za kulturu Kovin, 1992. (autorska izložba, predgovor kataloga)

Dobro jutro Beogradu i umetnosti, autorska rubrika  emitovana na Drugom programu Radio Beograda ponedeljkom kao kritički osvrt na aktuelne izložbe i likovna događanja u prethodnoj nedelji, Drugi program Radio Beograda, april 1992 – februar 1993.

Igor Rill i Petar Jončić, izložba crteža i fotografija, galerija Doma kulture Studentskigrad, Beograd, 1993. (predgovor kataloga)

Umetnost kao igra, prateća izložba 34.Oktobarskog salona, galerija Sunce, Beograd, 1993. (koautorska izložba sa M. Vukotić, predgovor kataloga)

Milomirka Petrović Đokić, izložba slika, galerija Doma kulture Smederevo, 1994. (predgovor kataloga)

Minijatura, izložba minijatura, Mala galerija Singidunum, Beograd, 1994. (predgovor kataloga)

Put kristala, izložba keramike (Svetlana Matuša) i slika (Živana Đukić Kostić), galerija Centralnog kluba Vojske Jugoslavije, Beograd, 1994. (autorska izložba, predgovor kataloga)

 Zvezdani tkač, izložba tkanja Snježane Maslić, galerija Sunce, Beograd, 1995. (predgovor kataloga)

 Automobili, izložba pastela  Emila Sfere, galerija Sunce, Beograd, 1996. (predgovor kataloga)

Lana Vasiljević, Boban Jovanović, Dragan Popović, Perspektive XXIV, galerija Andrićev venac, Beograd, 1996. (autor izbora, predgovor kataloga)

Stanislav Granić, izložba grafike, Umetnička galerija Stara kapetanija, Zemun, 1997. (predgovor kataloga)

Delatnost arhitekte Dimitrija T. Leka u jugoistočnoj Srbiji, naučni skup Kulturno istorijska baština jugoistočne Srbije /VII/,  Narodni  muzej Leskovac,  Leskovac, 1998. (predavanje publikovano u: Leskovački zbornik XXXIX, Narodni muzej Leskovac, Leskovac, 1999)

Sreća Tuga, izložba video instalacija, Mala galerija ULUPUDS-a, Beograd, 2004. (koautorska izložba sa A. Zdravković, predgovor kataloga)

 Ivo Kušanić, slikar i karikaturista, Beograd, 2004. (autor monografije)

Dušan Petričić: ilustracija, karikatura i animacija, 1965-2000, Filozofski fakultet, Beograd, 2005.

Znakovi (pitanja) ili (znakovi) pitanja, 37. Majska izložba ULUPUDS-a, Beograd, 2005, 5-6. (predgovor kataloga). Takođe i u: 38. majska izložba, ULUPUDS, Beograd, 2006, 116; Ubrzanje, 39. majska izložba, ULUPUDS, Beograd, 2007, 126; Otkrivanje, 40. majska izložba, ULUPUDS, Beograd, 2008, 27; Svetlost, 41. majska izložba, ULUPUDS, Beograd, 2009, 27.

Priča KA,  galerija Ozon, Beograd, 2005. (tekst na CD-u i bookletu CD)

Dizajn dečjih časopisa u Srbiji:  Radovićev “Poletarac”, Druga evroregionalna konferencija Danubius design, inovacija i tradicija, Beograd, 2005.

Original 9+Boje , Izložbe dizajna, galerija Žad Muzeja primenjene umetnosti, Beograd, 2006. (koautorska izložba sa V. Žugić, predgovori kataloga)

Autorski tekstovi za B92: Dizajn i paradizajn,  Brandomania,  Dizajn je dizajn, dizajn nije dizajn, Svi salonski ljudi i duhovi… www.b92.net/kultura, 2006.

Savremena srpska grafika –  Challenging Serbian Graphics, Korea Fondation, Seoul, 2006. (autor izložbe, predgovor kataloga)

Ilustracija u Srbiji,  ciklus od 4 predavanja „Srbija posle Gutenberga“, „Ilustracija nakon Drugog svetskog rata“, „Ilustracija sedamdesetih i osamdesetih“, “Poletarac  Duška Radovića“, Kolarčev narodni univerzitet, Beograd, 2007.

CIPELA, grupna izložba članova sekcije istorija, teorija i kritika umetnosti  ULUPUDS-a  (izložba po pozivu), Galerija OZON,  Beograd, 2007. (izbor autora i tekst u katalogu)

Istorija karikature u Srbiji, ciklus od 4 predavanja „Karikatura od 1848. godine“, “Predratna škola karikature”, “Karikatura od 1941. godine”, ” Križanić – Kušanić – Petričić”, Kolarčev narodni univerzitet, Beograd, 2008.

Интегрална заштита железничких станица на територији Републике Србије у склопу инфраструктурног и културног повезивања Европског простора, Четврта регионална конференција о интегративној заштити Процјена потреба и приоритета у заштити културног и природог наслеђа, Бања Лука, 2009, у: Зборник четврте конференције о интегративној заштити, Републички завод за заштиту културно-историјског и природног наслеђа Републике Српске, Бања Лука, 2010, 121-128.

Projekat urbane obnove i integralna konzervacija železničkih stanica – studija slučaja Beograd, Peta regionalna konferencija o integrativnoj zaštiti  Novi koncepti zaštite i obnove urbanih cjelina- integrativna konzervacija i održivi razvoj, u: Zbornik pete konferencije o integrativnoj zaštiti, Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasleđa Republike Srpske, Banja Luka, 2010, 288-296. (koautor sa  S. Ristić) 

Specifičnosti zaštite industrijskog graditeljskog nasleđa u Srbiji – novo u starom, Šesta regionalna konferencija o integrativnoj zaštiti  Integracija staro-novo u zaštiti, restauraciji i revitalizaciji u: Zbornik šeste konferencije o integrativnoj zaštiti, Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasleđa Republike Srpske, Banja Luka, 2011, 148-161. (koautor sa  S. Ristić)

Istorija grafičkog dizajna  u Srbiji, ciklus od 4 predavanja („Grafički dizajn u Srbiji do Prvog svetskog rata“, „Grafički dizajn u Srbiji u periodu između dva svetska rata“, „Grafički dizajn u Srbiji nakon Drugog svetskog rata“, „Grafički dizajn u Srbiji krajem 20. i početkom 21. veka“, Kolarčev narodni univerzitet, Beograd, 2012.

Instrumenti integrativne zaštite železničkih stanica u Srbiji, u: Zbornik radova III Konferencije Industrijsko nasleđe / Problemi i mogućnosti integrativne zaštite, prezentacije i revitalizacije, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Beograd, 2012. (koautor sa  S. Ristić) 

Mandala kao dar i uzdarje na primeru mandala iz muzejskih zbirki Beograda, SMISAO, God.2(2), Međunarodno društvo za naučna interdisciplinarna istraživanja u oblasti joge, Beograd, 2012, 329-341.

Budističko-lamaistički hram u Beogradu 1929-1944, SMISAO, God.3(3), Međunarodno društvo za naučna interdisciplinarna istraživanja u oblasti joge, Beograd, 2013, 172-18

Kolekcija Dušana i Kolet Janković u Muzeju čoveka u Parizu, Peta međunarodna naučna konferencija  Očuvanje i zaštita kulturno-istorijskog nasleđa Srbije u inostranstvu, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 2013. (koautor sa D. Ružić)

Socijalni dijalog industrijalaca i radnika  u Beogradu između dva svjetska rata –studija slučaja „Kalmička kolonija u Beogradu“, VI. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O INDUSTRIJSKOJ BAŠTINI posvećena temi ČOVJEK I INDUSTRIJA s naglaskom na povijesno iskustvo o čovjeku u industriji, Rijeka, 2014, u: Zbornik sažetaka VI. Međunarodne konferencije o industrijskoj baštini, Pro Torpedo, Rijeka, 2014, 59, i u: Zbornik radova VI. Međunarodne konferencije o industrijskoj baštini, Pro Torpedo, Rijeka, 2016, 145-160.

Vojnotehnički zavod u Kragujevcu, VII.MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O INDUSTRIJSKOJ BAŠTINI posvećena temi TORPEDO – POVIJEST I BAŠTINA: 150. GODIŠNJICA IZUMA LUPIS-WHITEHEADOVA TORPEDA, Rijeka, 2016, u: Zbornik sažetaka VII. Međunarodne konferencije o industrijskoj baštini, Pro Torpedo, Rijeka, 2016, 47.

Novi izazov kulturne diplomatije i prepoznatljivost zemlje u globalizovanom svetu, IX naučni skup Kulturno i istorijsko nasleđe Srbije u svetu, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 2018.(koautor sa S. Ristić)

Post-time design orientations: a case study “Vinča culture in contemporary stage costume”,  ANOTHER ARTWORLD Manifestations and Conditions of Equity in Visual Arts, BOOK OF ABSTRACTS, UNESCO Chair in Cultural Policy and Management, December 3rd-4th 2020, 86-87. (with J. Malešević)