Aleksandra Sekulić

Foto Aleksandra Caca Sekulić

Urednica programa i menadžerka projekata u Centru za kulturnu dekontaminaciju (CZKD) u Beogradu.

Od 2010. u CZKD uređuje i organizuje projekte kakvi su »Studije konteksta (2014), »En Garde, Avant Garde 20/21« (2014), »Pertej/Beyond/Preko 20 godina« (2018), kao i dugoročni programski ciklus CZKD Bioskop, izložbene i tribinske programe. Od osnivanja saradnica časopisa Beton, a od 2018. godine članica redakcije. Pisala kritike i eseje za Beton, Reč, Remont, Symposion, Danas. 

Sa ko-kustosom Dejanom Vasićem kurirala eksperimentalnu formu izložbe u novinama „Uzemljenje“, povodom 200. broja časopisa Beton 2018. godine. Sa ko-kustoskinjom Brankom Benčić kurirala izložbe: „Video, televizija, anticipacija“, Salon Muzeja savremene umetnosti u Beogradu (2013)  i Muzej suvremene umetnosti u Zagrebu (2014);  »Slobodan Šijan: Filmski letak (2012, Pula i Beograd); i projekat MAFAF – Nevidljiva istorija, Pogled iz Beograda, (2011-2012, Beograd i Pula). Sarađuje sa Međunarodnim festivalom kratkog filma u Oberhausenu i Pančevo Film Festivalom. Sa Radovanom Popovićem i Lazarom Bodrožom realizovala projekat »Nevidljivi strip« u saradnji sa Narodnom bibliotekom Srbije (Sajam knjiga u Lajpcigu 2011).

Sa timom Medijska arheologija  realizovala projekte »Medijske prakse omladinske kulture u Socijalističkoj Jugoslaviji« (2010-2012, Javni servis, CZKD),  »Mogućnost izbora« (Memorijal Nadežde Petrović, Čačak, 2010), »Glasačka mašina« (BKV, Beograd), i brojne javne programe. Od 2005. do 2008. godine programska urednica festivala Alternative Film/Video i urednica programa Akademskog filmskog centra Doma kulture »Studentski grad«,  među kojima su: ciklus »Videografija regiona« (2006-2009), »Holandski video u Beogradu« (2006), »+-40 godina 1968:2008«. Kao producent radila sa umetnicima: Tomislavom Gotovcem, grupom Provmyza, Kristinom David, Marian Holms Hansen, Ivanom Mandićem, i drugima.

Članica pokreta Low-Fi Video u periodu 2000-2003, kolektiva Kosmoplovci (2002 – 2012).

Autorka libreta za operu “Petrograd” kompozitorke Branke Popović, po motivima romana “Petrograd” Andreja Belog, koja je premijerno izvedena u Beogradu 2012. u produkciji Jugokoncerta.

Obrazovanje

2017. postala doktorski kandidat na smeru Teorija umetnosti i medija, na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu.

Master studije završila na interdisciplinarnim studijama Menadžment u kulturi i kulturna politika na Balkanu, UNESCO Chair, Univerzitet umetnosti u Beogradu i Universite Lumiere Lyon 2. 2008. godine odbranila master tezu »Arhiviranje kao kulturna forma: stvaranje video arhiva i databaza«, (original: »Archiving as a cultural form: creating video archives and databases«, mentor: prof. Milena Dragićević-Šešić, i uz stručnu pomoć kustoskinje Gabi Fajers (Gaby Wijers) u istraživanju u Times Based Arts Institute u Amsterdamu).

Diplomirala na grupi Opšta književnost i teorija književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu 2004. godine. Pohađala program Centra za istoriju i teoriju opšte književnosti 1999/2000.

Izbor iz kustoskog rada:

Radovan Popović: „Human Error“, Galerija Remont, 28.10. – 20.11. 2019.

Marijana Markoska i Aurelie William Levaux: »Dva zida«, CZKD,decembar 2016.

»Deshaping«, umetnici: Gjorgje Jovanovik, Goran Škofić, Daniel Premec, Nela Hasanbegović, Igor Bošnjak. CZKD, novembar 2015

Alberto de Michele: »Alternative Film/Video«, Dom kulture »Studentski grad«, decembar 2005

Sa ko-kustosom Dejanom Vasićem:

„Uzemljenje“, povodom 200. broja časopisa Beton 2018. godine, eksperimentalna forma izložbe u novinama. Umetnici: Darinka Pop Mitić, Igor Grubić, Doplgenger, Dalibor Martinis, Lala Raščić, Renata Poljak, Olga Nikolić Kia i Vladimir Opsenica, Andrea Palašti, Vigan Nimani, Goran Dević.

Sa ko-kustoskinjom Brankom Benčić:

„Video, televizija, anticipacija“ Umetnici: Tomislav Gotovac, Sanja Iveković, Ivan Faktor, Borghesia, Dejan Vlaisavljević Nikt, Bojan Jovanović, ZHEL, Low-Fi Video, Apsolutno, TV Galerija, Imitacija života), Salon Muzeja savremene umetnosti u Beogradu (jun-jul 2013)  i  u Muzej suvremene umetnosti u Zagrebu (decembar 2014);

»Slobodan Šijan: Filmski letak«, jul-avgust 2012. u MMC LUKA u Puli i oktobar 2012. u CZKD u Beogradu

Projekat »MAFAF – Nevidljiva istorija, Pogled iz Beograda«, CZKD, Beograd, 1-10. novembar 2011. i MMC LUKA, Pula, jul 2012. Učesnici: Marko Babac, Sava Trifković, Adam Mitić, Miroslav Bata Petrović, Ivan Rakidžić, Bojan Jovanović, Ivan Obrenov, Dragomir Zupanc, Aleksandar B. Kostić, Lazar Stojanović,  Sunčica Fradelić, Aleksandar Muharmeović, Greg de Kjur, i drugi.

Bibliografija

Urednica publikacija:

Performing the Museum – A Reader (2016), ko-urednica sa Dušanom Grljom, zbornik,  u okviru projekta Performing the Museum u saradnji Muzeja savremene umetnosti Vojovodine, Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu, Muzeja Antoni Tapies iz Barselone, Muzeja moderne umetnosti Koroška  (tekstovi Gal Kirn i Nilufar Tajeri, Boris Buden, Barabara Stajner, Aida Sančez de Serdio, Branka Benčić, Ana Kutleša, Andreja Hribernik, Oriol Fondevila, Gordana Nikolić i Sanja Kojić-Mladenov, i drugi) 

Nevidljivi strip / The Invisible Comics/ Die Unsichtbare Comic – Alternativni strip u Srbiji 1980-2010 (2010) zajedno sa Lazarom Bodrožom i Radovanom Popovićem, Beograd: Narodna biblioteka Srbije

Videografija regiona (2009) zbornik, (tekstovi Andreja Kulunčić i Jelena Vesić, Naško Križnar, Violeta Kačakova i Biljana Tanurovska, Evgenija Teodosievska, Davide Grassi, Anja Medved, i drugi) Beograd: DKSG

Medijska arheologija: Devedesete (2009), Beograd: Centar za kulturnu dekontaminaciju

Alternative film/video 2007 –Associations (2007). katalog Beograd -Dom kulture “Studentski grad”

Alternative film/video 2006 – Laboratory (2007). katalog Beograd -Dom kulture “Studentski grad”

Alternative film/video 2005 –Networks (2006). katalog Beograd -Dom kulture “Studentski grad”

Alberto de Michele (2006). katalog izložbe, Beograd – SKC

Izabrani tekstovi

„Reality Check Through the Historical Avant-Gardes: Danilo Milošev Wostok“, (2020) u: Comics of the New Europe, urednici Marta Kuhlman, Jose Alaniz, Leuven University Press

“The Cultural Resources of Contemporary Anti-Fascist Resistance” (2020) in Euxeinos Nr.29 -07/2020, University of St. Gallen

“Kakav je vazduh tamo gore? Beleške sa izložbe Olivera Resslera Okupljanje oko olupine” (2020) Beton br. 215

„Nestabilnost – uvod u izložbu Radovana Popovića Human Error“ (2019), Beton br. 2012

„Plamen toma Gotovca“ (2019), Umetnost, kritika, politika, katalog Likovnog programa CZKD 2019, urednik:Dejan Vasić, Beograd: Centar za kutlurnu dekontaminaciju, str. 8-9

„Koga propuštamo? Prepričavanje filma Kena Louča Sorry We Missed You“ (2019), Beton br. 214

„Bilo jednom… na Divljem Zaadu…u Americi…u Holivudu –o filmu Kventina Tarantina bilo jednom u Holivudu“ (2019), Beton br.211

„Podvodne i podvođene prošlosti, Oberhauzen 2019“ (2019), Beton, br.208

„Beleške na zidu Marijane Markoske – Poly Styrene, ili od ploče do kecelje“ (2019), Beton, br.206

„The Imaginary and the Dead Media in the Work of Kosmoplovci Collective“ (2018), Art + Media, Journal for Art and Media Studies, broj 15,

„O porazu, o istini i o borbi“ (2019), Beton, br.203

„Uzemljenje“ (2018), Beton, br.200

„Višedecenijski izlazak iz kina“ (2018), Beton, br.197

„Materijalni trag obećanja. Oporavljanje Revolucije metodom Data Recovery Dalibora Martinisa“ (2017), Beton, br.141

„Zograf kao toponim“ (2017), katalog izložbe Aleksandra Zografa, Kovin: Centar za kulturu

„The Rise: The Zombie Proleterian“(2017), Komikaze/Femicomix,  https://ivanaarmanini.net

„Sticanje zvezde“ (2016) u Dalibor Martinis: Data Recovery 1969-2077, Zagreb:
Muzej suvremene umetnosti, str. 226-231

„Pisma sa granice – sa godišnje konferencije Američke asocijacije za komparativnu književnost u Utrehtu“ (2017), Beton br. 186

„Kaleidoskop, stetoskop“ (2016).  u Attila Stark – Kuloland, katalog, Subotica: Symposion, str. 16-18

„Bauk – film Lični kupac Oliviera Assayasa“ (2017), Beton br.141

„Ontološke koreografije Aleksandra Opačića – predgovor grafičkoj knjizi Kosmik u izdanju Matrijaršije“ (2017), http://www.elektrobeton.net/beton-plus/ontoloske-koreografije-aleksandra-opacica/

“Pojam radikalnog amaterizma i mogućnosti kontinuiteta posle raspada Jugoslavije” (2017), Beton br. 179

“Nema druge Troje – sa FEST-a 2016” (2016), Beton br. 169

“Kurs Branka Vučićevića” (2016) Beton, http://www.elektrobeton.net/beton-plus/kurs-branka-vucicevica/

“Oberhauzen: Rizik” (2014), Beton br. 141

“En Garde!” (2016). Ur. Branislav Dimitrijevic, zbornik radova En Garde, Avant Garde! 20/21 Beograd: Heinrich Boll Schtiftung

“ Alternativni strip u Vojvodini 1994-2014” (2015). U: Konflikti, Provokacije, Relacije… Umetnost u proširenom polju, umetnička scena Vojvodine Ur. Svetlana Mladenov, Novi Sad: Muzej savremene umetnosti Vojvodine

“Alternative Comics in Serbia Through the History of its DIY Media” (2014). in Comixconnection Networks and Backgrounds, ur. Joern Nuber i Beate Wild, Tenja: MIT Studio

“Anticipacija”(2013) Video, Televizija, Anticipacija, katalog izložbe (kustoskinje Aleksandra Sekulic and Branka Benčić), Beograd: Muzej savrmeene umetnosti

„Zimska prepiska – otkrivanje Letnjeg filma Sabolča Tolnaja“ (2013), Beton br. 132

“Civil Society Organizations as Delegated Performance Actors” (2012). Imagination Castrated Ur. Lana Zdravković and Goran Bosanac, str. 43-51, Ljubljana: Peace Institute

»Fanzine Culture in Serbia: Punk To Facebook« (2012), Symposion, S62, Subotica: Symposion, p. 22-64

»Pogled iz Beograda kao akcija javnog amatera« (2012). u: MAFAF – Nevidljiva istorija, pogled iz Beograda, Beograd, Pula: CZKD i MMC LUKA, 3-5

»Filmsko mišljenje svim sredstvima« (2012). katalog izložbe »Filmski letak«, Pula: MMC LUKA, 11-13

»Filmski letak kao hipertekst« (2012). katalog izložbe CZKD Bioskop: Filmski letak, Beograd: Centar za kulturnu dekontaminaciju

„Alternativni strip u Srbiji 1980-2010.“ (2011).  Nevidljivi strip – Alternativni strip u Srbiji 1980-2010., sa Radovanom Popovićem, Beograd: Narodna biblioteka Srbije, str.3-23

„Note On The Cheap In A Cheap Analogy“ (2012). katalog,  International Spring Summit of Cheap Laser Graphics, Pančevo – Turbocomix 

„Noć nam prija“ (2010). u Čovjek i prostor – decembar 2010, Udruženje hrvatskih arhitekata: Zagreb, str 8

„Storyboard Intended“ (2010). koautor teksta sa Maidom Gruden, katalog izložbe Storyboard Nenada Maleševića i Miodraga Manojlvića, Banja Luka: Muzej savremene umetnosti Republike Srpske, str. 5-10

“Non pas ou, mais quand” (2009). Stripovi – Bande desinee independante et contemporaine en Serbie et en Croatie, edited by Johana Marcade, Pariz – Turbo Comix/Courrier des Balkans, str. 53-55

„Korak napred, dva koraka nazad“ (2009). Medijska arheologija. Devedesete/Media Archaeology: The Nineties, Beograd – Centar za kulturnu dekontaminaciju i DKSG, str.4-11

„Neki aspekti pojave i razvoja videa u Beogradu i SFR Jugoslaviji“ (2009). Videografija regiona/Videography of the Region, zbirka tekstova, Beograd – Dom kulture „Studentski grad“, str. 226-232

»Bez reči« (2006). tekst u monografiji Aleksandra Opačića Tajna paukove krvi, Beograd – Fabrika knjiga, str.59-60

»Uvod u Kosmoplovce« (2006). Reč, oktobar 2006, Beograd – Fabrika knjiga., str 215-227

»Low – Fi Video: Bildungsroman« (2004). Prelom, časopis za savremenu umetnost i teoriju, Beograd – Centar za savremenu umetnost, str 228-239

»Izgubljeni kosmos« (2004). Kolekcije i akumulacije, Beograd – Studentski kulturni centar i Vršačko bijenale mladih 2004.

»Kosmoplovci: oktobarski salon« (2003), katalog, Oktobarski salon 2003., Beograd – Kulturni centar Beograda, str. 60

»Leteće ostrvo Low-Fi Videa« (2002).  Bilten 11. Bijenala umetnosti Pančevo, Pančevo – Kulturni centar Pančeva

»Satelitska stanica« (2002). Remont Magazin, jun 2002., Beograd – Remont galerija

»Selfaware«, Remont Magazin, jun 2002., Beograd – Remont galerija

»Slet – Kosmoplovci« (2002). katalog izložbe, avgust 2002. Beograd – Remont galerija

»Antropološki aspekti uloge boginje Atine u Eshilovoj Orestiji« (1999). tutorski rad – prof. Slobodan Dušanić, Zbornik Beogradske otvorene škole: Studentski radovi generacije 1998-1999., sveska 2, Beograd – BOŠ, str. 150-161

Izabrani materijali

SEEcult.org VOĐENJE – Izložba „Video, televizija, anticipacija“ (2013) – VIDEO

Izložba „Human Error“ Radovana Popovića (2019) – VIDEO

Aleksandra Sekulić, Dušan Grlja (2016) Performing The Museum: Introduction To A Reader, Novi Sad: Museum of Contemporary Art Vojvodina (.pdf)

“The Imaginary and the Dead Media in the Works of the Kosmoplovci Collective”, AM Journal No15 (2018)

“Pogled iz Beograda kao akcija javnog amatera“, u MAFAF, Nevidljiva istorija – Pogled iz Beograda (2012)

“Uvod u Kosmoplovce“,  časopis Reč 74, 2006