Jelena Vesić: Critica acritica i jugoslovenski umetnički prostor – umetnički događaj kao kolektivni čin

Nedelja, 27. decembar 2020, 18:00 dr Jelena Vesić Critica acritica i jugoslovenski umetnički prostor:Umetnički događaj kao kolektivni čin Ovo izlaganje se bavi pitanjem recepcije pojma i prakse critica acritica (akritička kritika) Đermana Ćelanta (Germano Celant) u jugoslovenskom umetničkom prostoru tokom šezdesetih i sedamdesetih godina. Ćelantov stav o ulozi kritičara u proizvodnji i evaluaciji umetnosti, originalno iznet u tekstu Per … Read more

Jelena Stojanović: Tamo gde humanizam počinje, dogmatizam prestaje – Hladnoratovsko oko M.B. Protića, 1951-1965.

Nedelja, 13. decembar 2020, 18:00 dr Jelena Stojanović Tamo gde humanizam počinje, dogmatizam prestaje:Hladnoratovsko oko M.B. Protića, 1951-1965. Tema ove intervencije je kritičko preispitivanje delanja Miodraga B. Protića (1922-2014),  jedne od ključnih ličnosti posleratne jugoslovenske kritike, kulture i umetnosti u kontekstu hladnoratovskih previranja, kritičara čija je delatnost bila jedan od stožera nove, post Agitprop perioda jugoslovenske … Read more