Simona Ognjanović

Simona Ognjanović je istoričarka umetnosti i kustoskinja Muzeja istorije Jugoslavije, autorka tekstova, izložbi i javnih predavanja, i dobitnica više značajnih nagrada iz polja savremene umetnosti.

Mišela Blanuša

Mr Mišela Blanuša je istoričar umetnosti, autorka brojnih izložbi i kustos Muzeja savremene umetnosti u Beogradu.

Miroslav Karić

Miroslav Mića Karić, kustos Muzeja savremene umetnosti Beograd i istoričar umetnosti, autor brojnih izložbi i dobitnk više značajnih nagrada iz oblasti savremene umetnosti.

Olivera Gavrić Pavić

Olivera Gavrić Pavić je slikar, mozaičar i likovni kritičar, autorka brojnih izložbi, predavanja i publikacija iz oblasti mozaika.

Mirjana Dragosavljević

Mirjana Dragosavljević je istoričarka umetnosti i kustoskinja, autorka brojnih izložbi i kritičkih tekstova u umetničkim časopisima, online portalima i publikacijama.

Milija Belić

dr Milija Belić je slikar, skulptor i teoretičar umetnosti, dobitnik brojnih stipendija i nagrada.

Milanka Todić

Prof. dr Milanka Todić, redovna profesorka FPU u penziji, autroka mnogih izložbi u zemlji i inostranstvu i dobitnica više nagrada, specijalizovana za istoriju i teoriju fotografije i avangardnu umetnost.

Sanja Kojić Mladenov

Sanja Kojić Mladenov, kustoskinja i istoričarka umetnosti; usmerena ka istraživanju savremene umetničke teorije i prakse.

Una Popović

Una Popović (1978) je istoričarka umetnosti i kustoskinja iz Beograda.

Vesna Madžoski

dr Vesna Madžoski je asistent na Evropskoj postdiplomskoj školi (European Graduate School) u Saas-Feu, Švajcarska.