AICA Serbia – prijem novih članica i članova

Međunarodno udruženje likovnih kritičara AICA – sekcija Srbija: Prijem novih članica i članova u 2022. godini Rok za predaju kandidatura: 20. februar 2022. Neophodne kvalifikacije za članstvo (iz Statuta AICA Srbija): Kandidat za redovnog člana AICA Srbija može biti likovni kritičar/ka koji/a ima dokazan kontinuitet rada u trajanju od najmanje 3 (tri godine) u sledećim … Read more