Savremeno stvaralaštvo u Subotici i osvrt na izložbu Janoša Tarka

Savremeno stvaralaštvo u Subotici nastaje u širem kulturnom kontekstu koji čine institucije i organizacije kao što su Centar sa savremenu kulturu i umetnost, Udruženje građana „Klara i Rosa“, Fondacija za omladinsku kulturu i stvaralaštvo „Danilo Kiš“, društveni centar i galerija Klein House, Sokolski dom sa dečjim pozorištem, i drugi kulturni centri. Od posebnog značaja za savremenu umetnost je Savremena galerija koja je programski potpuno posvećena savremenom stvaralaštvu

Lutanje ka zajedničkom

Pitanje saradnje i zajedništva kao i pitanje uloge i prirode savremenih institucija i njihove budućnosti čine okosnicu ovogodišnjeg izdanja Bijenala akvarela pod nazivom „Neverovatne (ne)mogućnosti: zamišljanje institucije budućnosti“, koji autorski potpisuje Katarina Kostandinović. (…) Iznad svega, ove teme nas pozivaju na međusobnu saradnju i (samo)kritiku, pozivaju nas da učimo jedni od drugih i da zajedničkim snagama razumemo šta nas može istinski povezati kroz zajednički interes koji se, pre svega, ogleda u borbi za dostojanstvene uslove rada i života i održivu budućnost za sve.

#KritikaJePrisutna2021 – program

Ovaj program se bavi povratkom angažovane kritike u medije i kolektivnim razmatranjenjem unutar udruženja AICA – sekcija Srbija šta kritika može biti danas, kao i da li i na koji način u tabloiziranom medijskom pejzažu Srbije utemeljena kritika može biti učinkovita. U saradnji sa nekolicinom medija kao što su novosadski Dnevnik, Mašina i Beton iz Beograda, kao i časopis nezavisne kulturne scene Manek, projekat se izvodi kao višemedijski format kritike koji uključuje audio, tekstualne i vizuelne formate.