Konferencija 2023 – program

Umetnička kritika druge polovine 20. veka u Srbiji i Jugoslaviji: Stanovišta, koncepti, rasprave / Serija predavanja, Beograd, jun – novembar 2023 / Međunarodno udruženje likovnih kritičara AICA – sekcija Srbija

Predavanja 2023: Stanovišta, koncepti, rasprave

Projekat kritičke istorizacije likovne kritike u Srbiji i Jugoslaviji posle Drugog svetskog rata je višegodišnji istraživačko-obrazovni projekat međunarodnog udruženja likovnih kritičara AICA-sekcija Srbije, pokrenut 2020. godine. Potaknut je savremenim raspravama o krizi kritike i društvenih efekata kritičkog mišljenja usled prekomerne proizvodnje i potrošnje sadržaja, gubitka pažnje i analitičkog udubljivanja potrebnog za složene procese saznanja i rasuđivanja.

Predavanja 2023 – program

Umetnička kritika druge polovine 20. veka u Srbiji i Jugoslaviji: Stanovišta, koncepti, rasprave / Serija predavanja, Beograd, jun – novembar 2023 / Međunarodno udruženje likovnih kritičara AICA – sekcija Srbija