Marija Radisavčević

Foto Marija Radisavčević

Marija Radisavčević je istoričarka umetnosti i kustoskinja, zaposlena u Umetničkoj galeriji „Nadežda Petrović“ u Čačku (2012 – ).

Od 2013. godine kurirala je brojne izložbe iz domena kulturnog nasleđa i savremene umetničke prakse: Pjer Križanić – Hroničar jednog vremena, Umetnička galerija „Nadežda Petrović“, Čačak, Spomen-zbirka Pavla Beljanskog,  Novi Sad, Dom omladine Beograd, 2013; Kulturni centar Požega, Zavičajni muzej Petrovac na Mlavi, 2017; MLADI 2013, Umetnička galerija „Nadežda Petrović“, 2013/14; 28. Memorijal Nadežde Petrović – Pred sudom, Umetnička galerija „Nadežda Petrović“, 2016; MLADI 2016, Umetnička galerija „Nadežda Petrović“, 2016; Uslovi zajedničkog razmišljanja – trilogija o kapitalizmu, marksizmu i revoluciji, samostalna izložba Bojana Đorđeva, Umetnička galerija „Nadežda Petrović“, 2017; Akvizicije I – Akvizicije II, Umetnička galerija „Nadežda Petrović“, 2018 – 2019; 29. Memorijal Nadežde Petrović – Limited, Umetnička galerija „Nadežda Petrović“, 2018; MLADI 2019, Umetnička galerija „Nadežda Petrović“, 2019; Preživeti rad, samostalna izložba Žolta Kovača i Branislava Nikolića, Umetnička galerija „Nadežda Petrović“, 2019…

Obrazovanje:

Diplomirala na Filozofskom fakultetu  u Beogradu, Odeljenje za istoriju umetnosti. Dobitnik je Nagrade Spomen-zbirke Pavla Beljanskog (2012) za diplomski rad: „Politička karikatura Petra Pjera Križanića između dva svetska rata“. 

Predsednik Saveta Memorijala Nadežde Petrović (2017 – )

Član Društva istoričara umetnosti Srbije -DIUS i Međunarodnog uduruženja likovnih kritičara –AICA.

Bibliografija

“Savremena umetnost Čačka”, u katalogu izložbe “Savremena umetnost Čačka”, Umetnička galerija “Nadežda Petrović”, Čačak, jun 2020.

“Kustoskinja na delu: “Savremena umetnost Čačka” 1/3”, u Kritika na delu: “Savremena umetnost Čačka” , ured. Slađana Petrović Varagić, Požega: NFC Filmart I Beograd: SEEcult. org, avgust 2020.

“Preživeti rad”, u katalogu izložbe “Preživeti rad” Žolta Kovača i Branislava Nikolića, Umetnička galerija “Nadežda Petrović”, Čačak, decembar 2019 .

“MLADI 2019” u katalogu izložbe “MLADI 2019”, Umetnička galerija “Nadežda Petrović”, Čačak, maj 2019.

“MLADI 2019” u časopisu “Likovni Život”, broj 155/156, ured. Zdravko Vučinić, Radomir Vuković, Petar Vujošević, Aleksandra Dabižić, Jagoda Živadinović, Beograd, decembar 2019.

“Akvizicije II / 2014 – 2017”, u časopisu “Likovni Život”, broj 155/156, ured. Zdravko Vučinić, Radomir Vuković, Petar Vujošević, Aleksandra Dabižić, Jagoda Živadinović, Beograd, decembar 2019.

“29. Memorijal Nadežde Petrović” u katalogu izložbe “29. Memorijal Nadežde Petrović – LIMITED”, Umetnička galerija “Nadežda Petrović”, Čačak, novembar 2018.

“Akvizicije 2014 – 2017”,u katalogu izložbe “Akvizicije 2014 – 2017”, decembar 2018.

“Pjer Križanić – crteži i karikature”,u katalogu izložbe “Pjer Križanić – hroničar jednog vremena”, Zavičajni muzej Petrovac na Mlavi, april 2017.

“MLADI 2016” u katalogu izložbe “MLADI 2016”, Umetnička galerija “Nadežda Petrović”, Čačak, maj 2016.

“Kritičarka na delu: “Mića Stajčić – Snovi zaleđenog čoveka 2. deo”, u Kritika na delu: “Mića Stajčić – Snovi zaleđenog čoveka 2. deo”, ured. Slađana Petrović Varagić, Požega: NFC Filmart I Beograd: SEEcult. org, decembar 2016.

“Leksikon obrazovnih termina”, (LOT) jedan od autora, ured. Petar  Pijanović, Učiteljski fakultet u Beogradu, 2015.

“Pjer Križanić – Hroničar jednog vremena”, u katalogu izložbe “Pjer Križanić – Hroničar jednog vremena”, Umetnička galerija “Nadežda Petrović”, Čačak, Spomen-zbirka Pavla Beljanskog, Novi Sad, 2013.

“Dis u likovnim umetnostima” u časopisu “Disovo proleće”, broj 64, Gradska biblioteka “Vladislav Petković Dis”, Čačak, 2013.

“MLADI 2013” u katalogu izložbe “MLADI 2013 – Urbana vizija”, Umetnička galerija “Nadežda Petrović”, Čačak, decembar 2013.

“Može li žena stvoriti veliko delo” u katalogu izložbe “Može li žena stvoriti veliko delo” Grupe Ruž, Dom culture Čačak, novembar 2012.

“Hram – Knjiga – Zastava”, u katalogu izložbe “Biblioteka otvorena knjiga Balkana”, Centar za vizuelna istraživanja “Krug” Čačak, Čačak, 2012.