Katarina Radulović

Foto Katarina Radulović

Likovni kritičar, istoričar umetnosti, esejista

Samostalni kritičar, kao kustos učestvuje u radu na projektima, moderator javnih razgovora i tribina o savremenoj umetnosti i kulturi. Od 1994. objavila veći broj kritika, članaka, prevoda, eseja i studija o modernoj i savremenoj umetnosti u stručnim časopisima Reč, Projekat, Opus Magnum, Treći program, Istorija umetnosti, kao i u katalozima izložbi i pratećim publikacijama.

Obrazovanje – Magistar Istorije moderne umetnosti, Filozofski fakultet, Beograd, mentor prof. dr. Ješa Denegri

Postdiplomske studije ”Studije kulture i roda – pogled sa Balkana”, Alternativna akademska obrazovna mreža (AAOM) Beograd, mentor prof. dr. Branislav Dimitrijević.

Škola za istoriju i teoriju umetnosti, Beograd, mentor  prof. dr. Branislav Dimitrijević

Dobitnik stipendije Fonda ”Madlena Janković” za školsku 1996/97. godinu.

Dobitnik stipendije Univerziteta Leuven u Belgiji za akademsku 2000/2001 godinu mentor Prof. Dr. Lut Pil, istraživački program prikupljanja i obrade građe za magistarsku tezu.

Doktorske studije u toku, Filozofski fakultet, Beograd, mentor prof. dr. Jasmina Čubrilo.

Ostvaren radni staž na Filozofskom fakultetu u Beogradu, od 1995 – 1997 saradnik u okviru postdiplomskih studija.

Članstvo –  AICA, ULUPUDS.

Bibliografija

 • ”Čist oblik i opredmećena prostornost”, esej povodom I bijenala mladih u Vršcu, časopis za vizuelne umetnosti Projekat, br. 4, decembar 1994
 • ”Geometrijska forma u geometrijskoj formi”, esej o određenim sličnostima savremenog likovnog izraza na srpskoj sceni, Projekat, br. 5, avgust 1995
 • ”Umrtvljena priroda”, esej o danskom paviljonu na 46. bijenalu savremene umetnosti u Veneciji, Projekat, br. 6, decembar 1996
 • ”Slika- monohromija”, katalog izložbe ”Tendencije devedesetih – diskretni modernizam”, Centar za vizuelnu kulturu ”Zlatno oko” Novi Sad, mart 1996  
 • ”Čulnost zaustavljenog trenutka”, katalog izložbe Vladimira Dunjića, Galerija ”Nadežda Petrović” u Čačku, april 1995
 • ”Monohromija, Tehnostruktura, Antiforma, Dekonstrukcija”, Projekat, br. 7, jul 1996
 • ”Crno – belo, belo – crno” (Monohromno slikarstvo Kazimira Maljeviča, Aleksandra Rodčenka, Ada Rajnharta i Roberta Rajmana), diplomski rad na Istoriji umetnosti kod mentora prof. dr. Ješe Denegrija, Projekat, br. 7, jul 1996
 • ”Minimalističke tendencije, poštovanje definisanog oblika”, katalog ”19. Memorijala Nadežde Petrović”, Čačak, septembar 1996
 • ”Skup izobličenih fizionomija”, esej povodom III bijenala savremene umetnosti na Cetinju, časopis za kulturu Reč, br. 26, oktobar 1996
 • ”Dolazak sa margine”, esej o I međunarodnom bijenalu savremene umetnosti u Novom Sadu, Reč, br. 28, decembar 1996
 • ”Ponovno interesovanje i preispitivanje minimalističkih i reduktivnih tendencija u devedesetim”, tekst u okviru intervjua Zorana Božovića, Projekat, br. 8/9, mart 1997
 • ”Radovi Dragoslava Krnajskog”, kritički esej o opusu Dragoslava Krnajskog, Projekat, br. 8/9, mart 1997
 • ”Zatvoreni prostor, Art in Yugoslavia 1992-95”, esej povodom objavljivanja knjige ”Art in Yugoslavia 1992-95” Dejana Sretenovića i Lidije Merenik, Reč, br. 31, mart 1997
 • ”Prostori oblika i boje”, esej povodom objavljivanja istoimene knjige Zorana Pavlovića, Reč, br. 33, maj 1997
 • ”Ulje”, esej o mogućnostima primene ulja na platnu povodom izložbe Zorana Božovića u Galeriji SKC-a, Reč, br. 34, jun 1997
 • ”Koncepcija 47. bijenala savremene umetnosti u Veneciji”, intervju o bijenalu, časopis za vizuelne medije Opus Magnum, br. 3, septembar 1997
 • ”Prepoznavanje unutrašnjih poriva”, esej povodom izložbe Milenka Šerbana, Reč, br. 37, septembar 1997
 • ”O oktobarskom salonu u Pančevu”, kritika povodom oktobarskog salona u Pančevu, list ”Pančevac”, oktobar 1997
 • ”Eksces u ovdašnjim mogućnostima”, esej o funkcionisanju sistema umetnosti povodom izložbe ”Eksces”, Reč, br. 39, novembar 1997
 • ”Slikarstvo Roberta Colescotta”, esej o američkom paviljonu na 47. bijenalu savremene umetnosti u Veneciji, časopis za savremenu umetnost 3+4, (nova serija) br. 3, 1998
 • ”Intenzitet privida”, esej o izložbi ”Šidjanke” Save Šumanovića, Narodni muzej u Beogradu, Reč, br. 45, maj 1998
 • ”Zašto je Aleksa Čelebonović figura?”, esej o izložbi u Galeriji Zepter i prikaz knjige tekstova Alekse Čelebonovića ”Povest o vizuelnom”, Reč, br. 46, jun 1998
 • ”Otvorena osećajnost”, esej o radu Branka Pavića, katalog ”Otvorena osećajnost”, Galerija savremene umetnosti Pančevo, septembar 1999
 • ”Igra promene”, esej o izložbi Elizabete Novak u Galeriji SKC-a, Reč, br. 47/48, jul/avgust 1998
 • ”Bez podele i grupisanja”, esej o 39. Oktobarskom salonu, časopis Reporter, br. 52, Banja Luka, oktobar 1998
 • ”Senka predmeta”, kritika o 6. beogradskoj mini art sceni, časopis za likovne umetnosti Likovni život, br. 83/84, novembar 1999/februar 2000
 • ”Istorijat Društva istoričara umetnosti Srbije od osnivanja 1964-2000”, istorijska studija, DIUS, 2001
 • ”Edgeward”, katalog autorske izložbe istovremeno održane u dva prostora, Galerija KCB-a i Centar za kulturu Rex, jul 2001
 • ”Parovi”, katalog izložbe Dragana Pešića, Galerija KCB-a, septembar 2001
 • “Pascal Bonitzer, Slikarstvo i film, Institut za film 1998”, Istorija umetnosti 1-2 (nova serija), DIUS, oktobar 2002
 • “Ješa Denegri, Teme srpske umetnosti, Svetovi, Novi Sad, 1993-1997”, Istorija umetnosti, 1-2 (nova serija), DIUS, oktobar 2002
 • “Refleksije o motivu”, katalog izložbe Jelene Miladinović, Galerija KCB, jun 2003
 • “Moderan geopoeta”, Festival jednog pisca, Rastko Petrović: Otkrivanje drugog neba, Danas, 16. Jun 2003
 • “Grafike”, katalog izložbe Vladimira Veljaševića, Galerija KCB, decembar 2003
 • “Priča o perorezu i terapeutskim svojstvima umetnosti”, katalog izložbe “Male forme” Ljubodraga Jankovića Jaleta, Galerija KCB, mart 2004; drugo izdanje u: Ljubodrag Janković Jale, Male forme i crteži, Grafolik, Beograd, april 2004
 • “Voda i Kap”, katalog izložbe Gordane Čekić, Centar za vizuelnu kulturu ”Zlatno oko”, Novi Sad, maj 2004
 • “Da li su veštice još uvek inspirativne”, časopis Treći program, br. 119-120, III-IV, 2003
 • ”Kolaži”, katalog izložbe Daniele Fulosi, Galerija KCB, mart 2005
 • ”Majska izložba grafike”, katalog majske izložbe grafike, Grafički kolektiv Beograd, maj 2005
 • Snežana Stamenković, Galerija Nadežda Petrović Čačak, jubilarna publikacija galerije, intervju povodom autorske izložbe ”19. Memorijal Nadežde Petrović”, septembar 2010
 • ”Dejana Vučićević”, katalog izložbe Dejane Vučićević, Galerija KCB, jun 2013
 • ”Razrada jedne slike”, katalog izložbe Dejana Antovića, Galerija Otklon, Beograd, novembar 2013
 • ”Modeli boljeg funkcionisanja ULUPUDS-a”, autorski projekat od tri međunarodne javne tribine sufinansiran od Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, maj – jun 2014
 • ”Crteži”, katalog izložbe Brankice Končarević, galerija Otklon, Beograd, oktobar 2014
 • ”Izložba slika – objekata”, katalog izložbe Miodraga Ristića, Galerija savremene umetnosti Pančevo, Kulturni centar Novog Sada, februar –  mart 2015
 • ”Marta’s cupcakes”, katalog izložbe Margarete Jelić, Galerija KCB, mart 2015
 • ”Iza sunca”, katalog izložbe Miodraga Ristića, Galerija B2, Beograd, april 2019
 • ”Mali format”, katalog izložbe Mali format ULUPUDS-a 2019, Beograd 2019
 • ”Šta danas dišemo”, predavanje u okviru pratećeg programa 51. Majska izložba ULUPUDS-a ”Udah” 2019, Izložbeni salon na Andrićevom vencu, jun 2019
 • ”Predstavljanje umetnika: Saša Stojanović – slike; Miodrag Tabački – scenograf, kostimograf – interesovanja”, autorski projekat od dva javna predstavljanja u okviru izložbe ” Umetnost danas”, Asocijacija arhitekata Srbije, ULUPUDS, Art centar Novi Sad, Narodna banka Srbije, mesto dešavanja – Centar za posetioce, Narodna banka Srbije, Nemanjina 17, Beograd, avgust 2019
 • Interdisciplinarni dizajn, katalog Godišnje izložbe Dizajn sekcije ULUPUDS-a 2020, Beograd, septembar 2020

      Prevodi:

 • Sybrandt van Keulen, Reflections: Derrida on Van Gogh’s ”Old Shoes with Laces”, Lyotard on Duchamp’s ”The Large Glass’‘, in:  Kunst und Museum Journal, No 28 Berlin; (21 strana), III program Radio Beograda, četiri emisije, jun 2004
 • Roberta Smith, Conceptual Art, in: New York Press, New York 1998; (17 strana), III program Radio Beograda, dve emisije, avgust 2004
 • Lorand Hegyi, Central Europe as a Hypothesis and a Way of Life, in: Central Europe, London 2002, (85 strana), ”Anomalija”, MSU, Novi Sad, 2005; i III program Radio Beograda, osam emisija, decembar 2004
 • Julia Mesaros, Introduction, in: Central Europe, London 2002, (3 strane)
 • Timothy O. Benson, Exchange and Transformation: The Internationalisation of Tne Avant-Garde(s) in Central Europe, in: Central Europe, London, 2002, (55 strana), ”Anomalija”, MSU, Novi Sad, 2005; III program Radio Beograda, dve emisije, januar 2005

          Sva navedena dela prevedena su sa engleskog jezika.