Zajedničko saopštenje povodom konkursnih procedura za 2022. godinu: NKSS, AICA Srbija, Stanica

Međunarodno udruženje likovnih kritičara – Sekcija Srbija (AICA-Srbija), Stanica – Servis za savremeni ples, i Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS) oštro osuđuju izmene člana 11. u novom Zakonu o kulturi po kojem je nadležnim institucijama omogućeno da konkurse raspisuju umesto 30 najkasnije 60 dana od usvajanja budžeta za narednu godinu, kao i zakasnelu realizaciju konkursne procedure za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata organizacija civilnog društva i drugih aktera u kulturi.

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije, Međunarodno udruženje likovnih kritičara – AICA, sekcija Srbije i STANICA Servis za savremeni ples, upućuju zajednički javni apel Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije, Sekretarijatu za kulturu Grada Beograda i lokalnim samoupravama da hitno raspišu javne konkurse za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata organizacija civilnog društva (ali i drugih aktera u kulturi) budući da se već uveliko kasni sa pravovremenom realizacijom konkursne procedure, na šta je Asocijacija NKSS još u aprilu 2021. skretala pažnju javnim saopštenjima.

Asocijacija NKSS, AICA i STANICA oštro osuđuju izmene člana 11. u novom Zakonu o kulturi po kojem je nadležnim institucijama omogućeno da konkurse raspisuju umesto 30 najkasnije 60 dana od usvajanja budžeta za narednu godinu.

Zahtevamo od nadležnih institucija da hitno izmene postavljene zakonske procedure i konkursne mehanizme u pravcu ubrzanja njihove realizacije, a ne prolongiranja, kako bi programi i projekti mogli da počnu sa realizacijom u prvom mesecu godine za koju se konkuriše.

Umesto da nadležno Ministarstvo zastupa interese svih aktera u polju kulture uz uvažavanje prava na dostojanstven rad, ovim zakonskim izmenama se iznova pokazuje da ono isključivo nastavlja već dokazano lošu praksu zakasnelog raspisivanja i izveštavanja o rezultatima konkursa koje aktere u kulturi dovodi u položaj neizvesnosti, dok inače prekarni uslovi rada u polju kulture postaju još teži, naročito kada je rad organizacija i dalje ugrožen efektima krize izazvane pandemijom virusa Covid 19.

Asocijacija NKSS godinama unazad analizira konkurse i vrši monitoring trošenja budžetskih sredstava Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Sekretarijata za kulturu Grada Beograda o čemu blagovremeno obaveštavamo javnost. Nakon skoro 10 godina tokom kojih nezavisna kulturna scena i NKSS ukazuju na potrebu za promenom politika i procedura kojima će se obezbediti bolji uslovi za umetničku produkciju i bolji uslovi rada, transparentnost u radu Ministarstva, uključenost svih aktera u procese stručnog odlučivanja o strateškom razvoju kulture, došli smo do toga da su izvršene minimalne promene u procedurama konkursa kojima se ne možemo zadovoljiti. Verujemo da je ključ promene u permanentnom dijalogu sa predstavnicima nezavisne kulture i redovnoj evaluaciji koja bi poslužila za unapređenje konkursa iz godine u godinu.

Ovim bi se omogućilo akterima u kulturi da svoj rad i programe planiraju i realizuju u prvoj polovini tekuće godine i da svoje programe saradnje, razmene i produkcije na vreme planiraju i dogovaraju sa saradnicima, partnerskim organizacijama i institucijama, što je neophodan preduslov dostojanstvenog funkcionisanja svima čiji svakodnevni rad zavisi od javnog finansiranja.

Za dostojanstvene uslove rada i odgovorne institucije koje rade u interesu onih za koje su nadležne!

Upravni odbor Međunarodnog udruženja likovnih kritičara – Sekcija Srbija (AICA-Srbija)

Stanica – Servis za savremeni ples

Upravni odbor Nezavisne kulturne scene Srbije (NKSS)


AICA Srbija – Međunarodno udruženje likovnih kritičara AICA – sekcija Srbija, u Beogradu, 22. decembar 2021.


Međunarodno udruženje likovnih kritičara AICA – Sekcija Srbije aktivno radi od osnivanja 1955. godine.

Udruženje likovnih kritičara je dobrovoljno, neprofitno, nestranačko i nepolitičko udruženje koje okuplja likovne kritičare i kustose čije se stručne i profesionalne delatnosti odnose na kritiku i pisanje tekstova o umetnosti u medijima, na edukaciju, na pripremu i realizaciju izložbi, a radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva na polju razvoja i unapređenja moderne i savremene umetnosti.