In memoriam: Jasna Tijardović (1947-2023)

Ivana Simeonović Ćelić, istoričarka umetnosti, bila je profesorka na Fakultetu likovnih umetnosti i direktorka Muzeja Zepter.

Iz filma Kino Beleške, režija Lutz Becker, 1975.

Jasna Tijardović, istoričarka umetnosti, bila je kustoskinja u Muzeju savremene umetnosti Beograd i počasna članica Međunarodnog udruženja likovnih kritičara AICA – sekcija Srbija.

Jasna Tijardović-Popović (Split, 1947 – Beograd 2023), istoričarka umetnosti, kustoskinja, likovna kritičarka i od 2020. počasna članica udruženja AICA – sekcija Srbija. Započela je svoju karijeru u Studentskom kulturnom centru – Beograd, kao deo grupe umetnika i kritičara koji su eksperimentisali sa jezikom i sistemom umetnosti ranih sedamdesetih godina. Zajedno sa Zoranom Popovićem, svojim partnerom i značajnim protagonistom Novih umetničkih praksi, boravi u Njujorku 1974, priključujući se tada aktuelnim borbama umetnika i radnika okupljenim oko grupe Art & Language i časopisa The Fox

Foto: Goran Đorđević, Portreti, 1975.

“Volela bih da ovaj film nema simboliku o nikome i o nečemu. Ispada da je uvek lakše govoriti o nečem drugom, nego o samom sebi”.

Jasna Tijardović, kritičarka u prvom licu, 1975.

“Izložba ne treba da služi kao potvrda postojećih vrednosti, već treba da naglasi nove vrednosti umetničkog ponašanja. Ona treba da bude eksperiment […] Cilj izložbe nije prezentacija određenih razvoja ili stilskih karakteristika individua i grupa, već izraz sadašnjeg trenutka situiranog između umetnosti i života”.

Jasna Tijardović, katalog Mladi umetnici i kritičari ’71, MSU Beograd, 1972.

Od 1975. godine kustoskinja je u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, gde znatno doprinosi razvoju Centra za Vizuelnu kulturu i informacije, eksperimentišući sa oblicima popularizacije znanja o modernoj umetnosti i inicirajući diskurse o konceptualnoj umetnosti u muzejskom kontekstu. Iste godine organizuje značajan seminar grupe Art&Language u Beogradu posvećen socijalno-političkom delovanju umetnosti. Tokom devedesetih godina postaje kustoskinja kolekcije za Nove Medije Muzeja savremene umetnosti – Beograd.

Kao kustoskinja i kritičarka Tijardović je podržala Novu umetnost, sarađujući na katalozima izložbi Nove umetničke prakse 1966–1978, Galerija savremene umetnosti – Zagreb i Nova umetnost u Srbiji: Individue, Grupe, Fenomeni, Muzej savremene umetnosti, Beograd, 1980. 


AICA Srbija – Međunarodno udruženje likovnih kritičara AICA – sekcija Srbija, u Beogradu, 14. decembar 2023.


Međunarodno udruženje likovnih kritičara AICA – Sekcija Srbije aktivno radi od osnivanja 1955. godine.

Udruženje likovnih kritičara je dobrovoljno, neprofitno, nestranačko i nepolitičko udruženje koje okuplja likovne kritičare i kustose čije se stručne i profesionalne delatnosti odnose na kritiku i pisanje tekstova o umetnosti u medijima, na edukaciju, na pripremu i realizaciju izložbi, a radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva na polju razvoja i unapređenja moderne i savremene umetnosti.