In memoriam: Ivana Simeonović Ćelić (1947-2023)

Ivana Simeonović Ćelić, istoričarka umetnosti, bila je profesorka na Fakultetu likovnih umetnosti i direktorka Muzeja Zepter.

Ivana Simeonović Ćelić, istoričarka umetnosti, bila je profesorka na Fakultetu likovnih umetnosti i direktorka Muzeja Zepter.

Od 1981. godine koleginica Simeonović Ćelić je bila članica Jugoslovenske sekcije Međunarodnog udruženja kritičara AICA, a od 1989-91. članica Upravnog odbora udruženja.

Od 1980. godine je bila član Društva umetničkih kritičara SR Srbije, i sekretar Društva. Od 2000. član po pozivu ULUPUDS-a, Sekcija za istoriju umetnosti, teoriju i likovnu kritiku.

Bila je članica redakcije više časopisa (Umetnost, Likovni život, Likovne sveske), umetničkih kolonija (Počitelj, Studenica, Bosanski Novi, Terra−Kikinda).

Izabrana je za asistenta 1984. za predmet Istorija umetnosti na Fakultetu likovnih umetnosti, 1991. izabrana za docenta na predmetu Istorija umetnosti – Istorija jugoslovenske umetnosti 20. veka, 1995. za vanrednog i 2000. za redovnog profesora istorije umetnosti (Srednji vek i istorija jugoslovenske umetnosti 20. veka). Otišla je u penziju 2012.

Godine 1994. oformila Galeriju Zepter u Beogradu i radila kao umetnička direktorka Galerije sa velikim brojem autorskih izložbi. Godine 2010. oformila je Muzej ZEPTER, prvi privatni zvanično registrovani umetnički muzej u Beogradu, čija je bila direktorka.

Više na zeptermuzej.rs/ivana-simeonovic-celic-1947-2023

Kompletnu bibliografiju Ivane Simeonović Ćelić možete da pronađete ovde.


AICA Srbija – Međunarodno udruženje likovnih kritičara AICA – sekcija Srbija, u Beogradu, 26. septembar 2021.


Međunarodno udruženje likovnih kritičara AICA – Sekcija Srbije aktivno radi od osnivanja 1955. godine.

Udruženje likovnih kritičara je dobrovoljno, neprofitno, nestranačko i nepolitičko udruženje koje okuplja likovne kritičare i kustose čije se stručne i profesionalne delatnosti odnose na kritiku i pisanje tekstova o umetnosti u medijima, na edukaciju, na pripremu i realizaciju izložbi, a radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva na polju razvoja i unapređenja moderne i savremene umetnosti.