Sanja Kojić Mladenov

Sanja Kojić Mladenov (1974), viša kustoskinja i istoričarka umetnosti; usmerena ka istraživanju savremene umetničke teorije i prakse. Završila istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i master i doktorske studije − Rodne studije, Asocijacija centara za interdisciplinarne i multidisiplinarne studije i istraživanja (ACIMSI) Univerziteta u Novom Sadu. Direktorka Muzeja savremene umetnosti Vojvodine (2013−2016). Kustoskinja istog Muzeja od 2006. godine − Odeljenja za izložbe aktuelne umetnosti, te Centra za intermedijsku i digitalnu umetnost.

Kustoskinja Paviljona Srbije na 54. Bijenalu umetnosti u Veneciji 2011. godine − izložba Svetlost i tama simbola Dragoljuba Raše Todosijevića, nagrađenog internacionalnim priznanjem − UniCredit Venice Award. Dobitnica nagrade Lazar Trifunović, za najbolju likovnu kritiku i kritičko razmatranje savremene scene 2016. godine u Srbiji, kao i priznanja Društva istoričara umetnosti Srbije (DIUS) za najbolju autorsku izložbu u 2013. godini.

Autorka i kustoskinja mnogih problemskih izložbi i istraživačkih projekata u Srbiji i inostranstvu, kao i međunarodnih i EU projekata (EUROVIZION, RISK CHANGE, Performing the Museum, Missing Stories…). Predstavila je autorske izložbe i sarađivala na projektima sa: ifa (Institut für Auslandsbeziehungen), Štutgart, Berlin, Nemačka; National Taiwan Museum of Fine Arts, Tajčung, Tajvan; Antoni Tàpies Foundation, Barselona, Španija; Kunstsammlungen und Museen Augsburg: H2-Zentrum für Gegenwartskunst, Augsburg, Nemačka; Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb, Hrvatska; Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka, Hrvatska; Narodni muzej Crne Gore, Cetinje, Crna Gora; Centar savremene umjetnosti, Podgorica, Crna Gora; Nacionalna galerija Makedonije, Skoplje, Severna Makedonija; Kunsthale, Košice, Slovačka; Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka, Bosna i Hercegovina; Tirana Art Lab, Tirana, Albanija; Koroška Gallery of Fine Arts, Slovenj Gradec, Slovenija; RIXC, Riga, Latvija; ACE KIBLA, Maribor, Slovenija; ZINC Marsej, Francuska; Cultural Network of Towns, Graz, Austrija; TOKI Art Space, Tokio, Japan… Kustoskinja projekata sa Olegom Kulikom, Rozom El-Hasan, Bredom Beban, Grejsonom Perijem, Demijenom Herstom, Sigalit Landau i drugima.

Napisala i objavila preko 100 kritičkih eseja, recenzija izložbi i naučnih tekstova u katalozima izložbi, stručnim časopisima, knjigama i elektronskim medijima. Autorka knjige SKOK I ZARON Diskursi o rodu u umetnosti: Identitet umetnica u (novo)medijskoj praksi (2020). Urednica i autorka tekstova monografskih publikacija posvećenih radu Bogdanke Poznanović, Dragoljuba Raše Todosijevića, Igora Antića, Tanje Vujinović, diSTRUKTURE, MP_art i dr. Učestvovala je na mnogim stručnim simpozijumima i konferencijama u zemlji i inostranstvu. Članica je međunarodnih udruženja: AICA, ICOM i CIMAM − čija je stipendistkinja (2011).

Bibliografija

 1. Kojić Mladenov Sanja (2020), SKOK I ZARON, Diskursi o rodu i umetnosti: konstrukcija profesionalnog identiteta umetnica u oblasti novih medija u Vojvodini krajem 20. i početkom 21. veka, ProArtOrg, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Beograd, Novi Sad.
 2. Kojić Mladenov Sanja (2020), „Oleg Kulik: Fluidni identitet – čovek/pas / Oleg Kulik: Fluid Identity – Human/Dog, Oleg Kulik: Merry-go-round, MSUV, Novi Sad, 4−39.
 3. Kojić Mladenov Sanja (2020), Destruction and Recovery, Kritičari su izabrali 2020, Kulturni centar Beograda, Beograd, 4−9.
 4. Kojić Mladenov Sanja (2020), „Diskriminatorne politike kao povod i tema savremene umetničke prakse umetnica”, Mediji i javne politike – između proklamovanog i prakse, zbornik radova, ur. Dinko Gruhonjić, Brankica Drašković, Filozofski fakultet, Novi Sad, 189-205, UDK 316.647.82:7.071-055.2
 5. Kojić Mladenov Sanja (2020), „Blinks and Breaths – How to Live in the Contemporary World?”, Missing Stories. Forced Labour under Nazi Occupation. An Artistic Approach, Goethe-Institut Serbien and The Foundation Remembrance, Responsibility and Future (EVZ), Belgrade, 146−151.
 6. Kojić Mladenov Sanja (2020), „Pregled izložbi (decembar 2019–januar 2020)”, Polja: časopis za književnost i teoriju, br. 522, mart/april, Kulturni centar Novog Sada, Novi Sad, 266-271.
 7. Kojić Mladenov Sanja (2019), „Bogdanka Poznanović: Intermedijska komunikacija”, Teorijski diskursi savremene ženske kulture, pr. Silvija Dražić i Vera Kopicl, Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova, Novi Sad, 37−58.
 8. Kojić Mladenov Sanja (2019), „Moja umjetnost je moja stvarnost / My Art is My Reality”, Risk Change 02, MSUV, Novi Sad, 8−21.
 9. Kojić Mladenov Sanja (2019), „Simulacije / Simulations”, Risk Change 02, MSUV, Novi Sad, 128-131.
 10. Kojić Mladenov Sanja (2019), „Transpozicijski diskurs identiteta i prostora / Transpositional Discourse of Identity and Space”, Anali – Ogranak SANU u Novom Sadu, br. 15 za 2019, Novi Sad, 116-119.
 11. Kojić Mladenov Sanja (2019), „Галичник − место на предизвици и промени / Galichnik – A Place Of Challenges And Change”, 30 години Ликовна колонија Галичник: 1990−2019 / 30 year Art colony Galichnik: 1990−2019, Национална галерија на Македонија / National Gallery of Macedonia, Мултимедијален центар Мала станица / Multimedia center Mala stanica, Skopje, 7−8.
 12. Kojić Mladenov Sanja (2019), „Jelena Bulajić”, Jelena Bulajić, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 15−18, 85−87.
 13. Kojić Mladenov Sanja (2018), Diskursi o rodu u umetnosti: Konstrukcija profesionalnog identiteta umetnica u oblasti novih medija u Vojvodini krajem 20. i početkom 21. veka. Doktorska disertacija. Novi Sad : ACIMSI − Centar za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu.
 14. Kojić Mladenov, Sanja (2018), Moja umjetnost je moja stvarnost / Meine Kunst it meine Realität / Mon Art est Ma Réalité / My Art is My Reality, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka, 2−24.
 15. Kojić Mladenov, Sanja (2018), „Selman Trtovac: energetska linija dijaloga / Selman Trovac: The energy Line of the Dialogue”, Selman Trtovac i Vladimir Frelih: u istom prostoru, ur. Una Popović, Muzej savremene umetnosti, Beograd, 17−31.
 16. Kojić Mladenov, Sanja (2018), „Lidija Srebotnjak Prišić – profesionalni identitet intermedijske umetnice i profesorke / Lidija Srebotnjak Prišić – profesionalna identiteta intermedijske umetnice in profesorice”, Slovenika IV, Časopis za kulturu, nauku i obrazovanje / Časopis za kulturo, znanost in izobraževanje, Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet / Univerza v Beogradu, Filološka fakulteta i/in Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine u Republici Srbiji / Nacionalni svet slovenske narodne manjšine v Republiki Srbiji, Beograd, 81-92, ISSN: 2466-555X
 17. Kojić Mladenov, Sanja (2018), „Migracija kao neophodnost / Migration as a Necessity”, u: Risk Change 01, MSUV, Novi Sad, 28-31.
 18. Kojić Mladenov, Sanja, Gordana Nikolić, Núria Solé Bardalet, Oriol Fontdevila (2018). Mediji su u vazduhu, pod zemljom, nad vodom, u vatri, MSUV, Novi Sad, 3−9.
 19. Kojić Mladenov, Sanja, Gordana Nikolić (2018). „Mediji su u vatri“, u: Mediji su u vazduhu, pod zemljom, nad vodom, u vatri, MSUV, Novi Sad, 11−15.
 20. Kojić Mladenov, Sanja (2017), „Prikazivanje Romkinja: slikarska praksa u Srbiji”, Iterkulturalnost, br. 14, Zavod za kulturu Vojvodine, Novi Sad, 39−51.
 21. Kojić Mladenov, Sanja (2017), „Taština klasnih razlika (Grejson Peri)”, Kulturni dodatak, Politika, 22. april 2017, br. 2, 2−3.
 22. Kojić Mladenov, Sanja (2017), „Ćutanje je tradicija u Mađarskoj (Roza EL-Hasan: KAO PTICE)”, Kulturni dodatak, Politika, 13. jul 2017, br. 2, 1−2.
 23. Kojić Mladenov, Sanja (2017), Samoodrživi sistem apsurda, Stevan Kojić, Galerija Terra, Kikinda, 1-3.
 24. Kojić Mladenov, Sanja (2017), Vizije i kontinuiteti: TERRA 2016, Internacionalni simpozijum skulpture u terakoti, Galerija Terra, Kikinda, 3−6.
 25. Kojić Mladenov, Sanja (2017), Sami naspram stihije (Igor Antić), Visart, Novi Sad i Makedonski centar za fotografiju, Skoplje.
 26. Kojić Mladenov, Sanja (2016), Bogdanka Poznanović: Contakt Art, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 4-154.
 27. Kojić Mladenov, Sanja (2016),„Migracija kao neophodnost/ Migration as a necessity / Migracije kot nujnost”, MIG21: Risk Change, KID KIBLA, Maribor, 32−33.
 28. Kojić Mladenov, Sanja, Nikolić, Gordana (2016). „Archive + Power. Performing the Archive in Art”. u: Grlja, Dušan, Sekulić, Aleksandra, Performing the Museum. Novi Sad: MSUV, 72-77.
 29. Kojić Mladenov, Sanja (2016). „Uvodna reč”, Dejmijan Herst, MSUV i British Caucil u Beogradu, Novi Sad, 6.
 30. Kojić Mladenov, Sanja (2016), „Migranti mentalnih prostora / Migranten Mentaler Raume / Migrants of Mental Spaces”,u:Kojić Mladenov, Sanja, Migranti mentalnih prostora, MSUV i Goethe-Institut u Beogradu, Novi Sad, 4−25.
 31. Kojić Mladenov, Sanja (2016), „Lidija Srebotnjak Prišić: intencija prisustva”, Anali − ogranka SANU u Novom Sadu, br. 12, 123−125.
 32. Kojić Mladenov, Sanja (2016), „Feministički pristup temi Poslednja večera: video-performans Vesne Perunović”, Interkulturalnost, br.11, Zavod za kulturu Vojvodine, Novi Sad, 78-88.
 33. Kojić Mladenov, Sanja (2016). „IN Re-establishing Relations / U ponovnom uspostavljanju odnosa”, u: diSTRUKTURA: Joint Venture, 2005-2015, ProArtOrg, Beograd, 32-36.
 34. Kojić Mladenov, Sanja (2016), „Marija Dragojlović: Fragmenti vremena”, Marija Dragojlović, MSUV, Novi Sad, 20-35.
 35. Kojić Mladenov, Sanja (2016), „Ne/emocionalnost u kontekstu umetnosti novih tehnologija”. Međunarodni simpozijum: Umetnost u doba (ne)emocionalnosti. Festival savremene umetnosti „Dunavski dijalozi“, Galerija Bel Art, Zavod za kulturu Vojvodine, Novi Sad, 44-49.
 36. Kojić Mladenov, Sanja (2016), „Upravljanje kolekcijom”, Akvizicije: otkupi i pokloni 2012−2015, MSUV, Novi Sad, 3−10.
 37. Kojić Mladenov, Sanja (2015),„Interdisciplinarni rodni aspekti umetničke scene Vojvodine”, u: Konflikti, provokacije, relacije, izazovi, strepnje, energije, odlučnosti: umetnost u proširenom polju, pogled na umetničku situaciju: Vojvodina 1997/2014. MSUV, Novi Sad, 24-33.
 38. Kojić Mladenov, Sanja (2015), MP_art_ performances / Predrag Šiđanin, Maja Budžarov, First Edition, Novi Sad.
 39. Kojić Mladenov, Sanja (2015),„OpenLab_WonderLab. umetnost, priroda, nauka i tehnologija”, u: Kojić Mladenov, Sanja, WonderLab, MSUV, Novi Sad, 3−13.
 40. Kojić Mladenov, Sanja (2015), „Cargo East – Prigušena egzistencija / Cargo East – The Subdued Existence”, u: Prigušena egzistencija / The Subdued Existence, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske, Kunsthalle Košice, Novi Sad, Banja Luka, Košice, 6-7, 15−16.
 41. Kojić Mladenov, Sanja (2015), „Generative devices & hybrid structures: Tanja Vujinović”, Ultramono Publication Issue #10, 2015−2016,Ultramono, Research and Production of Media Art, Ljubljana.
 42. Kojić Mladenov, Sanja (2015), Doris Milešević: Strukturiranje repetativnih elemenata, Galerija Terra, Kikinda.
 43. Kojić Mladenov, Sanja (2015),Dragan Ilić: Performative Drawings, Gowen Contemporary, Ženeva, Carreau du Temple, Pariz.
 44. Kojić Mladenov, Sanja (2015),MIND TV: process the new reality: Sibila Petenji Arbutina i Jelena Kovačević Vorgučin, Centar za kulturu, Lazarevac.
 45. Kojić Mladenov, Sanja (2015), Memorija nasilja i snovi o budućnosti / Memory of Violence – Dreams of the Future, MSUV, Goethe-Institut, Institut Français, Narodni Muzej Crne Gore, Cetinje, 2−16.
 46. Kojić Mladenov, Sanja (2014),Memorija nasilja i snovi o budućnosti / Memory of Violence – Dreams of the Future, MSUV, Goethe-Institut, Institut Français, Novi Sad i Beograd.
 1. Kojić Mladenov, Sanja (2014), Kiberfeminizam u umetnosti, ACIMSI, Novi Sad.
 2. Kojić Mladenov, Sanja (2014). Mapiranje prostora: antropologija putovanja, Issu PerpetumMobile – Beograd.
 3. Kojić Mladenov, Sanja (2014). „Public space – the place of art interventions / Javni prostor – mesto umetničkih intervencija”, ur. Bosiljka Zirojević Lečić, Bizarre Love Triangle. The Public Sculptures of Novi Sad, Akademija umetnosti, Novi Sad, 12−18.
 4. Kojić Mladenov, Sanja (2014), „Cargo East – The Subdued Existence / Cargo East – Prigušena egzistencija”, u: Cargo East Project, The Subdued Existence. Serbian Contemporary Art Scene / Prigušena egzistencija. Savremena umetnička scena Srbije, National Taiwan Museum of Fine Arts, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 15−16, 22−23, 29−30.
 5. Kojić Mladenov, Sanja (2014), „Cargo East – Developing Dialogue / Cargo East – razvijanje dijaloga”, u: Cargo East Project, The Subdued Existence. Serbian Contemporary Art Scene / Prigušena egzistencija. Savremena umetnička scena Srbije, National Taiwan Museum of Fine Arts, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 5−7.
 6. Kojić Mladenov, Sanja (2014). Sabdued Existence: Serbian Contemporary Art Scene, predavanje, Nacionalni muzej likovnih umetnosti Tajvana u Tajčungu, Tajvan.
 7. Kojić Mladenov, Sanja (2013). „MP_intimizam u tranzitivnim okolnostima”, Monografija MP ART, Zavod za kulturu Vojvodine, Novi Sad.
 8. Kojić Mladenov, Sanja (2013). „Flux likvida”, 10. Bijenale akvarela, Savremena galerija, Zrenjanin, 411.
 9. Kojić Mladenov, Sanja (2013). „diSTRUKTURA: Country meets City”, Festival savremene umetnosti Dunavski dijalozi, Novi Sad.
 10. Kojić Mladenov, Sanja (2013). Marica Radojčić: Limes, Galerija ogranka SANU, Novi Sad.
 11. Kojić Mladenov, Sanja, Kojić, Stevan (2013) Savremena umetnička scena Srbije, predavanje, Univerzitet Nagano, Japan.
 12. Kojić Mladenov, Sanja (2013). Feministički performans vizuelnih umetnica, predavanje, Omladinski klub CK 13 i Ogledalo, Novi Sad.
 13. Kojić Mladenov, Sanja (2013). Rekonstrukcija predela: Gordana Kaljalović i Đorđe Odanović, Galerija Kosančičev venac, Beograd,
 14. Kojić Mladenov, Sanja (2013). O plovidbi: Dominika Morariu, Kulturni centar, Novi Sad.
 15. Kojić Mladenov, Sanja (2013). Generative devices & hybrid structures: Tanja Vujinović, Ultramono, Publication Issue #8, Ljubljana, 61-66.
 16. Kojić Mladenov, Sanja (2013). „Od prostora slike do slike u prostoru”, monografska publikacija Igor Antić 2, Stilos, Novi Sad–Pariz.
 17. Kojić Mladenov, Sanja (2012-2013). „Enciklopedija Vojvodine”, Vojvođanska akademija nauka i umetnosti, Novi Sad, biografski tekstovi o umetnicima i pojavama na slovo B (Bakrorez, Arpad Balaž, Barok u Vojvodini, Ferenc Barat, Beočin, Bajzaš, Geza Barta, Bada Dada, Dimitrije Bašičević Mangelos…), oko trideset tekstova.
 18. Kojić Mladenov, Sanja (2012). „Video Art in Serbia: experimental-processual paradigm”, Video turn, SCCA, Ljubljana, Slovenija.
 19. Kojić Mladenov, Sanja (2012). Pristup feminističkoj metodologiji iz perspektive multumedijalne umetnosti: Bogdanka Poznanović, ACIMSI − Centar za interdisciplinarne rodne studije, Novi Sad, (master rad).
 20. Kojić Mladenov, Sanja (2012). Nestrategijska inteligencija: Stevan Kojić, Likovni salon Kulturnog centra Novog Sada, KCNS, Novi Sad.
 21. Kojić Mladenov, Sanja (2012). Dunavski dijalozi – fotografija: Anikó Robitz i Pavle Jovanović, Galerija Bel Art, Novi Sad i Erlin Galeria, Budimpešta.
 22. Kojić Mladenov, Sanja (2012). 61. godišnja izložba SULUV-a, savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine i Galerija likovne umetnosti Poklon zbirka Rajka Mamuzića, Novi Sad.
 23. Kojić Mladenov, Sanja (2012). Suveniri sa Balkana: Ana Adamović, PhotoIreland Festival, „Magazine exhibition”, Dablin.
 24. Kojić Mladenov, Sanja (2012). Dress (Kod), Visart, Bel Art, Fondacija Brtka Kresoja, Novi Sad, Proartorg, Dom omladine, Magacin u Kraljevića Marka, Beograd.
 25. Kojić Mladenov, Sanja (2012). Umetnost i stereotipi, Maribor 2012, Maribor, www.maribor2012.info.
 26. Kojić Mladenov, Sanja (2012). Ján Triaška: Transkripcija, MSUV, Novi Sad.
 27. Kojić Mladenov, Sanja (2012). Sloboda granice, Umetnička kolonija Miroslav Antić, Kulturni centar Novog Sada, Novi Sad.
 28. Kojić Mladenov, Sanja (2012). Examples of Media Art (Novi Sad), Ljudmila, Škuc Gallery, Ljubljana.
 29. Kojić Mladenov, Sanja (2012). Muzej − subjekt društva, Maribor 2012, Maribor, www.maribor2012.info.
 30. Kojić Mladenov, Sanja (2012). 40. Novosadski salon: Energija plus, Novosadski otvoreni univerzitet, Novi Sad.
 31. Kojić Mladenov, Sanja (2012). Političari se deklarativno stili kulture, Maribor 2012, Maribor, www.maribor2012.info.
 32. Kojić Mladenov, Sanja (2011). Arhitektoničnost i konstrukcija: Aleksandar Bunčić, Galerija Kulturnog Centra Novog Sada, Novi Sad.
 33. Kojić Mladenov, Sanja (2011). „Bijenale u Veneciji: naglasak na dijalogu”, Polja: časopis za kljiževnost i teoriju, br. 470, Kulturni Centar Novog Sada, Novi Sad, 200-206.
 34. Kojić Mladenov, Sanja (2011). Bijenale u Veneciji: naglašen dijalog s prošlošću, Maribor 2012, Maribor, www.maribor2012.info
 35. Kojić Mladenov, Sanja (2011). Color Therapy, Maja Erdeljanin, Sombor−Novi Sad.
 36. Kojić Mladenov, Sanja (2011). „Individualnost kao princip/ Individuality as Principle”, Dragoljub Raša Todosijević, Paviljon Srbije, Light and Darkness of Symbols, La Biennale di Venezia, MSUV, Venecija−Novi Sad, 11−29.
 37. Kojić Mladenov, Sanja (2011). Skok i zaron − Crtež kao izraz komunikacije. Savremena umetnička praksa umetnica iz Vojvodine, Bel Art i galerija Zlatno oko, Novi Sad.
 38. Kojić Mladenov, Sanja (2011). „Komunikativnost i različitost/Communication and Diversity”, Iwano Project X, 2000−2010, Novi Sad, 22-23.
 39. Kojić Mladenov, Sanja (2011). „Rod i umetnost”, Uvod u rodne studije, Centar za rodne studije, ACIMSI, Novi Sad, Mediterran publishing, Novi Sad, 425-437.
 40. Kojić Mladenov, Sanja (2010). „Telo i konzumacija. Savremena fotografija u Srbiji / Body and Consumption. Contemporary Photography in Serbia”, O fotografiji / About Photography, Visart, MSUV, Novi Sad, 11-23.
 41. Kojić Mladenov, Sanja (2010). „Samoodrživ sistem apsurda. Stevan Kojić”,O fotografiji / About Photography,Visart, MSUV, Novi Sad, 30-33.
 42. Kojić Mladenov, Sanja (2010). „What It Feels Like for a Girl. Jelena Jureša”, O fotografiji / About Photography, Visart, MSUV, Novi Sad, 42−45.
 43. Kojić Mladenov, Sanja (2010). „International visibility specificity and universality / Međunarodna vidljivost, specifičnost i univerzalnost”, Cities Re-imagined, MSUV, 7−11.
 44. Kojić Mladenov, Sanja (2010). Horizontala − vertikala, „Bogomil Karlavaris”, Galerija Terra, Kikinda.
 45. Kojić Mladenov, Sanja (2010). Ekologija i rodna ravnopravnost na 53. Bijenalu u Veneciji, ACIMSI, Novi Sad.
 46. Kojić Mladenov, Sanja (2010). „Optička iluzija pokreta Viktora Vazarelija 1=2, 2=1 / A mozgás optikai illúziója Victor Vasarely müvében 1=2, 2=1 / Victor Vasarely’s Optical Illusion of Movement , 1=2, 2=1”, Viktor Vazareli, MSUV, 7−9, 15−17, 23−25.
 47. Kojić Mladenov, Sanja (2010). Arhetipovi žene u savremenoj umetnosti Srbije, ACIMSI, Novi Sad (neobjavljeno).
 48. Kojić Mladenov, Sanja (2009). „Individualna strategija napredovanja. Ka mikro zajenici. Mikro-manevar”, 38. Novosadski salon, Mikro − manevar, Kulturni centar, Novi Sad, 2-3.
 49. Kojić Mladenov, Sanja (2009). We are „many“, Internacionalni simpozijum skulpture u terakoti TERRA, Kikinda.
 50. Kojić Mladenov, Sanja (2009). Dekonstrukcija medijski plasirane reprezentacije žene kroz savremenu umetnost, ACIMSI, Novi Sad.
 51. Kojić Mladenov, Sanja (2009). „Telo i konzumacija. Savremena fotografija u Srbiji”, Fotografska revijo, Ljubljana.
 52. Kojić Mladenov, Sanja (2009). „Daniel Buren. Travail in situ”, Ne/preglednost / In/Visibility, Visart, Novi Sad, 55−65.
 53. Kojić Mladenov, Sanja (2009). „Prezentacija novih medija u muzejsko/galerijskoj praksi”, Internacionalni simpozijum, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka.
 54. Kojić Mladenov, Sanja (2008). „Slikarstvo relacija”, Projekat umetnost u Vojvodini danas, Bel Art, Novi Sad.
 55. Kojić Mladenov, Sanja (2008). „Identitet Novosadskog salona – ispitivanje novih mogućnosti”, Polja, br. 454, Kulturni centar, Novi Sad, 173.
 56. Kojić Mladenov, Sanja (2008). „Incident i eksces, decentralizacija i kontekstualizacija umetničke prakse. Međunarodne manifestacije likovne umetnosti u Vojvodini 1994−2004. (Bijenale mladih − Vršac, Bijenale vizuelnih umetnosti − Pančevo, Balkan art − Novi Sad) / Incident and Disruption: Decentralisation and Contextualisation of Art Practice, International Art Exhibition in Vojvodina 1994−2004. Biennial of Young Artists in Vršac, Biennial of Visual Arts in Pančevo and Balkan Art in Novi Sad”, Prostor za novi dijalog / Space for New Dialogue, MSUV, Novi Sad, 6-53.
 57. Kojić Mladenov, Sanja (2008). Umetnost – nauka − ekologija, Umetnička kolonija Svetionik, Novi Sad.
 58. Kojić Mladenov, Sanja (2008). Stanje nametnutog susretanja, Paleta mladih, Galerija likovne umetnosti Kulturnog centra, Vrbas.
 59. Kojić Mladenov, Sanja (2008). Umetnost novog identiteta, simpozijum istoričara umetnosti i likovnih kritičara iz regiona, Zlatno oko, Bel Art i Art expo, Novi Sad.
 60. Kojić Mladenov, Sanja (2008). Recepcija, iskustvo bliskosti, Toki Art Space Visart, Novi Sad−Tokio.
 61. Kojić Mladenov, Sanja (2008). „Urbani prostor − mesto novih umetničkih intervencija / Urban Spaces − Places for New Art Interventions”, SKULPTURA/objekti, instalacije, ambijenti, intervencije U URBANIM PROSTORIMA / SCULPTURE, objects, installations, ambiences, interventions IN URBAN SPACES, Visart, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 73−92.
 62. Kojić Mladenov, Sanja (2007). IN SITU, Muzej savremen umetnosti Vojvodine, Visart, The Museum of forgotten arts, Novi Sad, 3-14.
 63. Kojić Mladenov, Sanja (2007). „Eksplicitni modernizam – kubizam”, Evropski konteksti umetnost 20. veka u Vojvodini, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad.
 64. Kojić Mladenov, Sanja (2007). Prezentacija novih medija u mezejsko/galerijskoj praksi, Vojvođanski muzej, maj 2007, Novi Sad.
 65. Kojić Mladenov, Sanja (2007). „Lilihip, telo i konzumacija / Lollypop − Body & Consumption”, Lilihip, telo i konzumacija / Lollypop − Body & Consumption, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 4−30.
 66. Kojić Mladenov, Sanja (2007). Milan Nešić, Mali likovni salon kulturnog centra, Novi Sad.
 67. Kojić Mladenov, Sanja (2007). „Sephiroth”, Momir Bulović, Njujork.
 68. Kojić Mladenov, Sanja (2006). „Priroda pejzaža u digitalnim medijima”, 05. Bijenale pejzaža, Centar za vizuelnu kulturu Zlatno oko, Novi Sad.
 69. Kojić Mladenov, Sanja (2006). „Milan Nešić”, Made in Novi Sad, Galerija Tableau, Novi Sad.
 70. Kojić Mladenov, Sanja (2006). „Nikola Macura”, Made in Novi Sad, Galerija Tableau, Novi Sad.
 71. Kojić Mladenov, Sanja (2006). Milan Nešić, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad.
 72. Kojić Mladenov, Sanja (2006). „Marina Tomić”, Made in Novi Sad, Galerija Tableau, Novi Sad.
 73. Kojić Mladenov, Sanja (2006). „Đula Šanta”, Made in Novi Sad, Galerija Tableau, Novi Sad.
 74. Kojić Mladenov, Sanja (2006). „Voleti razlike”, Projekat Voleti razlike_2, Galerija Podrum, Akademija umetnosti, Novi Sad.
 75. Kojić Mladenov, Sanja (2006). „Declarative Art”, MP Book_01, Muzej savremene umetnosti, Novi Sad.
 76. Kojić Mladenov, Sanja (2004). „Dejan Dimitrijević”, Bijenale vizuelnih umetnosti Vrednosti, Pančevo.
 77. Kojić Mladenov, Sanja (2002). „Balkan Art”, u: Balkan Art, Centar za vizuelnu kulturu Zlatno oko, Novi Sad.
 78. Kojić Mladenov, Sanja (2002). Window, Arta bate Arta la META, Bukurešt.
 79. Kojić Mladenov, Sanja (2002). Savremena umetnost Rumunije, Arta bate Arta la META, Bukurešt.
 80. Kojić Mladenov, Sanja (1999). „Studenti”, Oktobarski likovni salon, Pančevo.
 81. Kojić Mladenov, Sanja (1998−2000). Prilozi i prikazi za RTV Pančevo (Projekat jedan, Dejan Dimitrijević, Galerija studentskog kulturnog centra, Oktobarski likovni salon, Pančevo, Balkan Art, Novi Sad….).