Jelena Vesić

Foto Jelena Vesić

Dr Jelena Vesić je nezavisna kustoskinja, kritičarka i predavačica, živi u Beogradu i deluje u međunarodnom kontekstu. Svojevremeno kourednica časopisa za sliku i politiku Prelom (2001-2010), jedna od osnivačica organizacije Prelom kolektiv (2005-2010) i koosnivačica mreže nezavisnih organizacija Druga Scena.  Aktivna u polju izdavaštva, istraživanja i izlagačke prakse koja ukršta političku teoriju i savremenu umetnost, Vesić je takodje urednica časopisa Red Thread (Istanbul, od 2009), članica uredničkog saveta Art Margins (MIT press, od 2012) i članica saveta časopisa Mezosfera (Budimpešta, od 2015).  

Jelena Vesić je diplomirala istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu (2003) i doktorirala na Univerzitetu umetnosti, na odeljenju Teorija umetnosti i medija, Interdisciplinarne studije (2015) sa temom Kustoski gest u svetu savremene umetnosti  (mentor: Miško Šuvaković). Rad prati istorijska i savremena značenja, kao i posledice glagola curating (to curate) unutar i izvan granica istorije umetnosti, i u vezi sa recentnim teorijskim pokušajima da se definiše značenje, kao i uslove onoga što podrazumeva termin savremenost

Vesić je pohađala Kustoski obrazovni program(CTP) centra za savremenu umetnost De Appel, Amsterdam (2004-2005) i Školu za istoriju i teoriju slika, Beograd (1999-2003). Kasnije je vodila (zajedno sa Branislavom Dimitrijevićem) međunarodni akademski kurs Kustoske studije (Curatorial Studies)na Univerzitetu Umetnosti, Beograd (2011-2015) koje su bile deo Erasmus Mundus programa za MA studente. Vodila je Međunarodnu kustosku školu u sklopu 54. Oktobarskog Salona, 2013. godine (čije su kustoskinje bile Red Min(e)d kolektiv). Vodila je seriju predavanja Kustoska praksa i njena prevođenja (Curatorial Practice and its Translations) na Jan Van Eyck Akademiji u Mastrihtu. Takođe je predavala u okviru Kustoske škole Gwangju Bienala koju je vodila Ruth Noak 2014. godine, i učestvovala je u međunarodnom programu Centra za kustoske studije Bard koledža u Njujorku, pod nazivom The Future Curatorial What Not and Study What? Conundrum (2014).

Jelena Vesić je pohađala post-doktorski program u Haus der Kunst u Minhenu, kao Goethe Institute fellow, sarađujući na projektu Postcolonial: 1955-1980 (deo trologije: Postwar, Postcolonial, Postcommunist, kustosa Okwui Enwezora). Objavila je brojne studije, kritičke tekstove i eseje koji se bave vezom umetnosti i ideologije u polju pisanja novih istorija umetnosti sa geopolitičkim fokusom, baveći se eksperimentalnom umetničkom praksom i politikama izlaganja. Učestvovala je u brojnim međunarodnim konferencijama, simpozijumima i debatama koje se dotiču ovih tema.

Pisala je prikaze izložbi i esejističke tekstove za razne međunarodne časopise kao što su: Frakcija (Zagreb), Springerin (Beč), Red Thread (Istanbul), Manifesta Journal (Amsterdam), Praesens (Budimpešta), Performance Research (MIT), Prelom (Beograd), Umelec Art International (Prag), Flash Art International (Milano), Idea (Kluž), Version (Pariz), Novine Galerije Nova (Zagreb), Afterartnews  (Pariz), LabForCulture (Amsterdam), Transform – eipcp (Beč), Chto Delat (Petrograd/Moskva), Život Umjetnosti (Zagreb), Doubles (Kijev), Časopisa TKH/teorija koja hoda (Beograd), Art Papers (Atlanta), itd.

U svojoj kustoskoj praksi Vesić često eksperimentiše sa okvirima, metodologijama, kontekstualnim i kolaborativnim aspektima izlaganja umetnosi. Njene recentnije izložbe su Story on Copy/Priča o Kopiji (Akademija Schloss Solitude, Štutgart, 2017) i We are Family/Mi smo porodica (sa Natašom Ilić), Pawilion, Poznan, 2018. Vesić je takođe jedna od kustoskinja pionirske izložbe Lecture Performance/Predavanje Performans (2009/10) sa Anjom Dorn, Kathrin Jentjens i Radmilom Joksimović, nastalom u koprodukciji Muzeja savremene umetnosti – Beograd i Kölnischer Kunstverein. Takođe je kustoskinja kolektivnog sve-jugoslovenskog izlagačko-istraživačkog projekta Političke Prakse (post)jugoslovenske umetnosti: RETROSPEKTIVA 01 (2010) koji je kritički istraživao istoričarsko-umetničke koncepte i narative o jugoslovenskoj umetnosti nakon raspada Jugoslavije. Njena novija knjiga O Neutralnosti, Pismo sa Melosa, pisana u saradnji sa Vladimirom Jerićem Vlidijem i  Rachel O’Reilly, deo je edicije Nesvrstani modernizmi Muzeja savremene umetnosti – Beograd.

Ranije eksperimentalne izložbe Jelene Vesić uključuju: Oktobar XXX: Ekspozicija-Symposion-Performans, prikazane u okviru Bijenala u Pančevu, Bone festivala u Bernu, Jan Van Eyck Akademije u Mastrihtu (2012/13); No More Reality: Crowd and Performance/Nema više realnosti: Gomila i performans, prikazane u CZKD-u, Beograd, De Appel Centru za savremenu umetnost, Amsterdam, Borderline Moving Images Festivalu u Pekingu i DEPO centru u Istanbulu (2006-2009); Slučaj Studentskog kulturnog centra – Beograd, tokom 1970ih(zajedno sa Prelom kolektivom), prikazane u ŠKUCu (Ljubljana), Galeriji Nova (Zagreb), CCA (Sarajevo), Salonu Muzeja savremene umetnosti (Beograd), Badischer Kunstvereinu (Karlsrue), Tranzit (Budimpešta) i Academy of Fine Arts (Drezden), 2008-2011. 

Njene rane izložbe velikog formata uključuju: III Jugoslovenski Bijenale mladih umetnika, Vršac (1998), sa Lidijom Merenik kao umetničkom direktorkom i Nenadom Radićem kao ko-kustosom, Inside/Outside, Zacheta Gallery, Varšava (2001) sa Karolinom Ziebinskom kao ko-kustoskinjom, I dalje bez naziva, VI Jugoslovenski Bijenale mladih umetnika, Vršac (2004) sa Sinišom Mitrović, Anom Nikitović i Sveborom Midžićem kao ko-kustosima; Radiodays, De Appel, Amsterdam (2005) zajedno sa Kathrin Jentjens, Claire Staebler, Rael Artel, Huib Haye van der Werfom i Veronicom Wiman, U Raskoraku: Izmeštanje, saosećanje i humor u savremenoj umetnosti iz Britanije, Muzej savremene umetnosti – Beograd (2007) sa Branislavom Dimitrijevićem, Caroline Douglas i Sinišom Mitrović kao ko-kustosima.

Vesić je tri puta nagrađivana za svoj rad: Nagrada Društva Istoričara umetnosti Srbije za kustoski rad, Beograd, 2006; Nagrada American Center Foundation za razvoj eksperimentalnih projekata, Njujork, 2007; Zajedno sa Prelom kolektivom dobila je Nagradu Igor Zabel Award za teoriju i kritiku u jugoistočnoj i centralnoj Evropi, 2008.

Takođe je dobitnica nekolicine rezidencijalnih programa:

2018 AIR, MQ Vienna

2018 Villa Waldberta Residency, Kulturreferat, Munich

2016/2017 post-PhD fellowship at Haus der Kunst, Munich

2014/2015 Schloss Solitude Academie, Stuttgart

2013/2014 Jan Van Eyck Academie, Maastricht

2010 Paths Crossing Residency, Baltic Art Center, Visby

2007 IASPIS, Stockholm

2006 Curators of The Future, FIAC, Paris

Bibliografija

2020. Iz karantina s ljubavlju, Sanja Iveković HOME-WORK from Self Isolation (ed. Jerica Ziherl), Muzej-Museo Lapidarium, Novigrad-Cittanova

2020. Stagecrafting: Everything here is both lost and gained in translation, Stagecraft, Fotografska monografija Vesne Pavlović, ed. Jelena Vesić, Vanderbilt Press, Nešvil

2020. Editor’s Note For Red Thread Journal Issue 5, Red Thread, Istanbul (sa Vladimirom Jerićem Vlidijem)

2019. Dan Perjovschi and the Art World: The Portrait of an Artist in the Age of Latest Capitalism, Dan Perjovschi: The Book of Notebooks, ed. Alina Serban, P+4 Publications, Bukurešt

2019. The Uncensored Censors: How We Say ‘Appropriation’ Now?, Living with Ghosts: Legacies of Colonialism and Fascism, ed. Nick Aikens, Jyoti Mistry, Corina Oprea, L’Internationale epub

2019. Scattered Democratization, Performance in the times of Disappearance of Attention, Performance Research Journal, ed. Esther Belvis & José Antonio Sánchez, Routledge, U.S.

2019. Političke prakse (post)jugoslovenske umetnosti: Kustoska izjava povodom desetogodišnjice održavanja izložbe, Jugoslavija: Zašto i kako, ed. Ildiko Erdei, Branislav Dimitrijević, Tatomir Toroman, Muzej Jugoslavije, Beograd

2019. Treba li braniti Muzej?, Mašina, ed. Vida Knežević et al, Belgrade

2019. The interruption of the exhibition ‘Exception: Contemporary Art Scene from Prishtina’ – Two eyewitness account – the 2019 version (sa Vladimirom Jerićem Vlidijem)–  u Of(f) Our Times: Curatorial Anachronics, ed. Rike Frank i Beatrice von Bismarck, Sternberg Press

2019. Solidarität in der Zeit, Sprinerin, ed. Christian Höller, Zima 2019, Beč

2018. Post-research Notes: (Re)Search for the True Self-Managed Art, Art and Theory of Post-1989 Central and Eastern Europe: A Critical Anthology, ed. Ana Janevski, Roxana Marcoci et al, MOMA, Njujork

2018. Trajectories of Solidarity in Time: The Week of Latin America in Belgrade, Student Cultural Center, 1977, Past Disquiet: Artists, International Solidarity and Museums in Exile, ed Khristine Khouri&Rasha Salti, Museum of Modern Art, Varšava

2018. FEM-zine We are Family, samizdat (u saradnji sa Natašom Ilić i Darinkom Pop Mitić)

2018. The Production of Raum – The Production of Space, Der Fahrende Raum, Lothringer13, Minhen

2018. 1984: The Adventures of Alternative (sa Vladimirom Jerićem Vlidijem)u The Long 1980s – Constellations of Art, Politics, and Identities a Collection of Microhistories, ed. Nick Aikens, Teresa Grandas, Nav Haq, Beatriz Herráez, Nataša Petrešin-Bachelez, Valiz / L’internationale, Amsterdam

2018. Pedeset nijansi slobode_Parapolitika: sloboda kulture i hladni rat; Život Umjetnosti, ed. Ivana Mance et al, Zagreb

2017. Story on Copy, Akademie Schloss Solitude blog, ed. Clara Herrmann, Štutgart

2017. On Performative (self-)production: October 75 – Let There Be Self-Management Socialism in Art!, Performativity as curatorial strategy (reader),House on Fire (Portugal) and Alexander Verlag, Berlin

2017. Muzej kao refleksija drugog reda. Umetnost misljenja nakon smrti umetnosti, Zbornik tekstova Muzeja afričke umetnosti, ed. Ana Sladojević i Emilia Epštajn, MAU, Beograd (sa Vladimirom Jerićem Vlidijem)

2017. Interview with Rastko Močnik: There is No Theory Without the Practice of Confrontation, Red Thread Journal (Dispossessions, Solidarities, De-integrations), Istanbul

2017. Internal Contradictions of Contemporary Independence and the Cultural Logic of the Latest Capitalism,  Mezosphera Journal, ed. Nikolett Eross et al, tranzit.hu, Budimpešta

2017. Anmerkungen zum allgemeinen Recht auf Bafflement, Kuratieren als antirassistische Praxis, ed. Nora Sternfeld, Natalie Bayer et al, Universität für angewandte Kunst, Beč

2017. We Are Family, Non Motherhood, ed. Katja Kobolt, Lothringer 12 Florida, Minhen

2016. The Annual Summit of Non-Aligned Art Historians; TOPIC (2016):

Eastern European Art and Its Discontents: The Politics of the Distribution of

Global Contemporaneity, Extending the dialogue, ed. Christiane Erharter et al, Igor Zabel Society, ERSTE Foundation, and Archive books, Ljubljana-Berlin-Beč

2016. Persistence of Independent Culture on the East and Internal Contradictions of Contemporary Independence, Open Calls 2011-2016, ed. Alexandra Croitoru,

Salonul de proiecte, Bukurešt, Rumunija

2016. On Neutrality, Traveling Communique, Muzej istorije Jugoslavije – Beograd, ed. Doreen Mende et al., Beč, (sa Rachel O’Reilly)

2016. Od Alternativnih prostora do muzeja i natrag. O simultanosti promocije i istorizacije Novih umetničkih praksi u Jugoslaviji: Beogradski kulturni prostor, Prilozi za istorizaciju Muzeja savremene umetnosti, ed. Dejan Sretenović, Muzej savremene umetnosti, Beograd

2016. O neutralnosti, Pismo sa Melosa, Nesvrstani modernizmi, ed. Zoran Erić, Muzej savremene umetnosti – Beograd. (sa Rachel O’Reilly i Vladimirom Jerićem Vlidijem)

2016. Notes On Bafflement: The Universal Right To Baffle, The Commons,  ed. Zdenka Badovinac, Bojana Piškur et al, Museum International, Moderna Galeria, Ljubljana, Slovenija

2016. Museum – Art – Education: Ways of Doing, Ways of Seeing, Ways of Thinking, Performing the Museum, Aleksandra Sekulić and Dušan Grlja, MOCA Vojvodina, Novi Sad; MOCA, Zagreb; MOCA Koroška, Slovenj Gradec and Fundació Antoni Tàpies, Barcelona (sa Vladimirom Jerićem Vlidijem)

2015. Milica Tomić, Portrait of MM, Kontakt collection reader, ed. Christian Höller, Beč

2015. Curating As Currency: Actions That Say Something, Words That Do Something, The Future of Curatorial, ed. Paul O’Neill, MIT Press (sa Vladimirom Jerićem Vlidijem)

2014. Uvodna sesija Living Archive kustoske škole: Izložba kao skriptovani prostor: Načini proizvodnje i proizvodnja načina, Zbornik Oktobarskog salona, ed. Red Mined, Beograd

2014. SKC as Art Scene: Exhibition Chronology, tranzit.hu, ed. Zsuzsa Laszlo&Dora Hegyi, Budimpešta

2014. Lala’s Reader, written by Lala Raščić: A paradox of writing a monographic text about the artist who speaks, Lala’s Reader, Artbook Lale Raščić, Ljubljana/New York/ P.A.R.A.S.I.T.E. (sa Vladimirom Jerićem Vlidijem)

2014. Post-research Notes: (Re)Search for the True Self-Managed Art, Curating Research (Occasional Table), ed. Paul O’Neill and Mick Wilson, Berlin.

2014. On a Certain Problem with Spelling: The Center and the Periphery of Europe— A Few Notes on Serbia and the Netherlands, Art and the F Word, ed. WHW and Maria Lind, Sternberg Press, Berlin

2014. Oktobar XXX, Exposition-Symposium-Performance, Artbook, Jan Van Eyck Academy/Bone performance festival, Bern/Mastriht.

2014. Igrati na terenu umetnosti, ne biti karakter u priči, govoriti pozajmljenim glasom, Goran Đorđević – Kopije 1979-1985, ed. D.Sretenović, B.Dimitrijević, J.Vesić, Muzej savremene umetnosti, Beograd.

 2014. “Administracija estetike” ili podzemni tokovi ugovaranja umetničkog posla između ljubavi i novca, novca i ljubavi, Frakcija #68/69, tematsko izdanje Umjetnost i novac, ed.Vesna Vuković, Zagreb.

2012. SKC kao mjesto performativne (samo)proizvodnje: Oktobar 75 – institucija, samoorganizacija, govor u prvom licu, kolektivizacija, Život Umjetnosti, časopis za savremena likovna zbivanja br 91, Zagreb.

2012. Amaterski, neformalno, aktivistički, samoorganizovano:’Tamna materija’ i politizacija umetničkog rada (Intervju sa Gregory Sholette-om), TKH (Teorija koja hoda), ed. Ana Vujanović et al., Beograd

2011. The Canons of Contemporaneity: Nine Comments, Manifesta Journal, ed. Viktor Misiano, et al., Amsterdam

2011. Precarious Adaptations, Katalog izložbe Siniše Ilića i Tine Gverović, KCB, Beograd

2011. Look for New Partisans: A Conversation with the Authors of the Video ‘Partisan Songspiel. Belgrade Story’, Red Thread, Istanbul

2011. Art Between Representation and Direct Action, DeLVe Institut, ed. Ivana Bago and Antonia Majača, Zagreb

2010. You are What You Eat, Katalog izložbe Migranti Tanje Lažetić, Ljubljana

2010. Who is “Boska”?, katalog izložbe Bojana Fajfrića (ed. A. Nikitović i B. Fajfrić), MSU, Beograd

2010. The Case of Student Cultural Centre in the 1970s, Performance Research Journal, ed. Branislav Jakovljević et al, Routledge

2010. Performance as Research and Production of Knowledge in Art, Lecture-Performance,Katalog izložbe, Koelnischer Kunstverein i Muzej savremene umetnosti, ed Kathrin Jentjens et al, Keln/Beograd

2010. O Solidarnosti (Intervju sa Darinkom Pop-Mitić), katalog izložbe Političke Prakse (post-) jugoslovenske umetnosti: Retrospektiva 01, (ed. Prelom kolektiv: Jelena Vesić and Zorana Dojić), Beograd

2010.‘New Artistic Practice’ in Former Yugoslavia: From Leftist Critique of Socialist Bureaucracy to the Post-Communist Artifact in Neo-Liberal Institution of Art, Novine Galerije Nova, ed. WHW Zagreb

2009. Rekonstrukcija jednog (ne)važnog dana u našoj istoriji (Intervju sa Andreom Kulunčić), Videografija regiona (katalog), ed. Aleksandra Sekulić CK SG, Beograd

2009. Politics of Display and Troubles With National Representation in Contemporary Art, Red Thread, Istanbul

2009. Političke Prakse (post-) jugoslovenske umetnosti: Retrospektiva 01(uvodnik kataloga istoimene izložbe), ed. Prelom kolektiv, Beograd

2009. Istraživačke beleške: Slučaj Studentskog kulturnog centra – Beograd 1970-ih godina, Život umjetnosti, ed. Ivana Bago i Antonia Majača, Zagreb

2009. Budućnost je nastavak prošlosti drugim sredstvima, Katalog izložbe SPAport, ed. I.Bago, Antonia Majača, Banjaluka

2008. Stockholm notes (On Johanna Billing’s video Another Album), Art book – Johanna Billing, Hatje Cantz publications

2008. Slučaj Studentskog kulturnog centra 1970ih, Katalog izložbe SKC u ŠKUC-u, ed. Prelom kolektiv, Beograd

2008. Covered by the lens: Politics of the Gaze in the video by Lisa Torell,IDEA arts+society, ed. Raluca Voinea et al. Kluž, Rumunija

2007.Spomenik III Internacionali u fragmentima, Katalog izložbe U raskoraku: Izmeštanje, saosećanje i humor u savremenoj britanskoj umetnosti, MSU i BC, Beograd/London

2007. Publishing the Public: Why bother?,Processual Publishing: Actual Gesture, ed. Nat Muller and Alexandro Lodovico, Roterdam/Rim

2007. Neoliberal Institution of Critique,Chto Delat/What is to be Done, ed. Dmitry Vilensky, David Riff et al. Petrograd/Moskva

2007. Neoliberal Institution of Critique and Critique of Culturalisation, Transfersal Journal, eipcp, ed. Gerald Raunig, Beč

2007. Moji dragi konceptualni objekti (o radu Jonathan Monk-a), Katalog izložbe U raskoraku: Izmeštanje, saosećanje i humor u savremenoj britanskoj umetnosti, MSU i BC, Beograd/London

2007. Folk Archive (Intervju: Jeremy Deller, Alen Kane), Katalog izložbe U raskoraku: Izmeštanje, saosećanje i humor u savremenoj britanskoj umetnosti, MSU i BC, Beograd/London

2007. Enthusiasm (Intervju: Neil Cummings i Marysia Lewandowska), Katalog izložbe U raskoraku: Izmeštanje, saosećanje i humor u savremenoj britanskoj umetnosti, MSU i BC, Beograd/London

2007. Breaking Step:Intro, Katalog izložbe U raskoraku: Izmeštanje, saosećanje i humor u savremenoj britanskoj umetnosti, MSU i BC, Beograd/London

2007. Are you talking to me? To you? Mirroring the Critique of Representation, Another Publication, ed. Renée Ridgway & Katarina Zdjelar, Piet Zwart, Roterdam

2006. Transfersalism and Institutional Critique (Interview with Gerald Raunig), Prelom br 8, Prelom kolektiv, Beograd

2006. Nothing is More Remote Than Yesterday, Nothing is Closer Then Tomorrow, Katalog Davida Maljkovića, Muzej savremene umetnosti, Beograd

2006. ‘What can we make that is new’ or  ‘How do we make do with what we have?’, Katalog izložbe Christian Markley-a, Pinchuk Art Centre, Kijev

2006.  Nesavršena i nezavršena priča (1984-2003), Monografija Aleksandra Kelića, KCB, Beograd

2005. Realna situacija, umetnička galerija, 5 godina mog slikarskog života, Artbook slikara Siniše Ilića, Beograd

2005. On Radiodays (In Response to Tjebbe van Tijen), Radiodays projectbook, Onestarpress, Pariz

2005. O bijenalima, spekulacijama, skromnim predlozima, mogućnostima(Intervju sa Charles Escheom), Prelom br 6/7, Prelom kolektiv, Beograd

2005. No More Reality: Crowd and Performance (Re-enactment, public space, use of body), Version, Pariz

2005. My Room, Your Cultural Policy (Interview with Oda Projesi), Novine Galerije Nova, Zagreb

2005. Dreaming A Better World (Intervju sa Marijom Hlavajovom), Prelom br 6/7, Prelom kolektiv, Beograd

2005. Do We Have a Position Without a Location (Interview with Annie Flatcher), Novine Galerije Nova, ed. Prelom kolektiv, Zagreb

2005. DIY reports by Bruno Serralongue, Onestarpress newspapers, Pariz

2005. Back up, katalog izložbe Milene Maksimović, KCB, Beograd

2004. What, How and for Whom in Belgrade, IDEA art&society br. 17, Kluž, Rumunija

2004. Untitled as yet, Katalog vršačkog bijenala mladih umetnika, ed. S. Mitrović, S. Midzić, J. Vesić, Beograd

2004. Povodom 60 godina bitke na Sutjesci: Narativizacija murala Krsta Hegedušića u Memorijalu Sutjeska, Katalog izložbe Goranke Matić Tiho teče Sutjeska …, ed. Branislav Dimitrijević i Branislava Anđelković, Muzej savremene umetnosti, Beograd

2003. Slika, koncept, žuto, mačka…, Katalog izložbe Slika : Koncept = Žuto : Mačka, Salon Muzeja savremene umetnosti, Beograd

2003. Post-kolonija, katalog 13 umetničke kolonije Kalenić, Muzej na otvorenom Kalenić

2003. Ko je ko u kustoskom svetu: tri intervjua, Moment 1 (nova edicija), Pančevo

2003. Ko je “Goran Đorđević”? (Intervju sa Goranom Đorđevićem), Prelom br.5, CSUB, Beograd (sa

2003. If it is Last than it Must be Precious: The Last East European Show, Umelec International, 2003/2. Prag

2002. Our Brides Are The Most Beautiful Ones, Preasens 2, Budimpešta

2002. Different than that “magic” word “communication“…, Preasens 1, Budimpešta

2002. Asynchrone networking, Flash Art International, Milano

2002. Art Does Not Tolerate Sentimentality, Preasens 1, Budimpešta

2001. Smrt Bogorodice, Prelom br.1, CSUB, Škola za istoriju i teoriju umetnosti, Beograd

2000. Inside/Outside, katalog izložbe Inside/Outside, ed: Anda Rottenberg, Varšava

2000. Crvena i plava pilula, katalog izložbe Insomnia, produkcija CSUB, ed: Dejan Sretenović, Beograd

1999. Zaista, svi se slažu da je svet okrugao (Titanik kao utopijski simbol industrijalizacije i scena “apokalipse”), “3+4”, Filozofski fakultet, Beograd

1999. Wash Me And I Will Be More White Than Snow, katalog “World Wide Video Festival”, ed. Tom van Vliet, Amsterdam

1999. Wash Me And I Will Be More White Than Snow, katalog “48 exposizione Internazionale d’Arte, La Biennale di Venezia, ed. Harald Szeemann, Venecija

1998. Milenia bug, katalog Objava broja 46 486 799 – III Jugoslovensko Bijenale mladih umetnika, ed: Nenad Radić i Lidija Merenik, Beograd

1997. Projekat Madlen (tekst o Hičkokovom filmu Vrtoglavica), 3+4, Filozofski fakultet, Beograd

1996. Tendencije devedesetih  (prikaz serijala izložbi u galeriji “Zlatno Oko” koje su vodili Sava Stepanov, Jerko Denegri i Miško Šuvaković), ProjektART, Novi Sad

1996. Suprematizam kao utilitarno savršenstvo (arhitektoni Kazimira Maljeviča), “3+4”, Filozofski fakultet, Beograd

1996. Šta se zbilo između 1 i 2  (recenzija značajnih izložbi održanih u periodu između dva broja časopisa), 3+4, Filozofski fakultet, Beograd

1996. Modus:”Pauza”(teorijska podloga istoimene izložbe), ProjektART, Novi Sad

1995. Skulpture Dušana Petrovića (prikaz izložbe), 3+4, Filozofski fakultet, Beograd

1995. Radionica (o radionicama u SKC-u.), 3+4, Filozofski fakultet, Beograd