Irina Subotić

Foto Irina Subotić

Irina Subotić  (Beograd, 27.II 1941), istoričarka umetnosti, profesorka emerita (od 2010), predaje na master programima Interdisciplinarnih studija UNESCO-ve katedre Univerziteta umetnosti u Beogradu i doktorskim studijama na Katedri za scenski dizajn Arhitektonskog fakulteta pri Tehničkim fakultetima Univerziteta u Novom Sadu i na Akademiji umetnosti takođe u Novom Sadu.

Istoriju umetnosti diplomirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a doktorat sa temom Likovni krug časopisa Zenit 1921-1926 odbranila na Univerzitetu u Ljubljani. Bila kustos Muzeja savremene umetnosti i Narodnog muzeja u Beogradu i predavala na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu; držala predavanja i na Sorboni, Prinstonu, Blumingtonu, Univerzitetu grada Njujorka, Radgers Koledžu, Univerzitetu Santa Kruz, Halapi/Mexico, Univerzitetu Limijer 2 u Lionu, Univerzitetu u Grogingenu, Ruskoj akademiji nauka i dr.

Organizovala brojne izložbe avangardne i moderne umetnosti (širom ex-Jugoslavije, kao i u Italiji, Austriji, Nemačkoj, Francuskoj, Belgiji, Holandiji, Poljskoj, Mađarskoj, Grčkoj, Indiji, Meksiku, Japanu,  Indiji dr.). Učestvovala na mnogim kongresima, konferencijama i simpozijumima u zemlji i svetu posvećenim istoriji umetnosti, muzeologiji i zaštiti kulturnog nasleđa.

Autor više monografija, kataloga, kritika, studija i eseja. Član nacionalnih i međunarodnih stručnih i nevladinih organizacija (AICA – od 1973, ICOM, Europa Nostra, Evropa Nostra Srbija, La Renaissance Française i dr.).

Dobitnica nekoliko domaćih i međunarodnih nagrada: dve nagrade Društva istoričara umetnosti Srbije (jednu sa sa G. Stanišić, drugu sa B. Pavićević i A. Miljković), „Golden Pen“ i „Pavle Vasić“ (sa G. Popović-Vasić), tri nagrade za monografiju Zenit 1921-1926 (sa V. Golubović), »Lazar Trifunović« za monografiju  Nandor Glid, Orden Vlade Republike Francuske  Chevalier dans l’ordre des Arts et des Lettres i dr.

Bibliografija

1965.

1. Grafički bijenale u Ljubljani, Umetnost, Beograd, br. 3-4, 1965, str. 146.

1966.

2. Il Presente contestato, Umetnost, Beograd, br.5, 1965, str. 78-81.

3. Jugoslovenska grafika 20. veka u Muzeju savremene umetnosti, Umetnost, Beograd, br.6, 1965, str. 79-87.

4. Američki pop art, Umetnost, Beograd, br.7, 1965, str. 125.

5. Radenko Mišević, Umetnost, Beograd, br.7, 1965, str. 129.

6. Beta Vukanović, Umetnost, Beograd, br.7, 1965, str. 130

1967.

7.Dušan Otašević: Tinjanje u krug ili ako hoćete u kvadrat (predgovor u katalogu),        

Galerija Doma omladine Beograda, januar/februar 1967. Preštampano u: Irina Subotić, Branislav Dimitrijević, Jovan Čekić, Otašević (monografija), izd. Fondacija Kolekcija Trajković, Beogard 2015, str.371. 

8. М. Мил., Кад би дан био двапут дужи…Жене и њихова занимања,(intervju) Политика, Београд, 27. фебруар 1967.

9. Uz izložbu Dimenzije realnog (predgovor u katalogu), Galerija Doma omladine  Beograda, maj/juni; (= Dimenzije realnega, Mestna galerija, Ljubljana, juli/avgust 1967).

10. Les dimensions du réel à Belgrade, Les Lettres Françaises, Paris, juin 1967.

11. Enrico Crispolti: Pop art (prikaz), Umetnost, Beograd, br.10, 1967, str.131-132.

11 a. XV Premio Lissone Internazionale di pittura (predgovor u katalogu za jugoslovensku selekciju), Lissone, ottobre/novembre 1967, p.12-13.

12. Savremenost ruske avangarde, Polja, Novi Sad, br.111-112, 1967, str.12-13.

13. Antonio Segui (predgovor u katalogu), Galerija Kolarčevog narodnog univerziteta, Beograd, decembar 1967.

14. Japanski umetnici na ljubljanskom Bijenalu ’67, Umetnost, Beograd, br. 11, 1967, str. 8-10.

15. Vidovi obnovljenog figurativnog izraza, Umetnost, Beograd, br. 11, 1967, str. 35-44.

16. Aleksander Bassin: Lojze Spacal (prikaz), Umetnost, Beograd, br.11, 1967, str. 103.

17. Le Dimensioni del reale a Belgrado, D’Ars Agency, Milano, no.38/39, 1967/68, p. 158.

1968.

18. Зоран Павловић (предговор у каталогу), Галерија Коларчевог народног универзитета, Београд, фебруар 1968.

19. Concetto Pozzati i spoj dva sveta, (predgovor u katalogu), Galerija Centar, Zagreb, mart 1968.

20. Crveni cvetovi crnog čoveka. Predstavljamo Vam Mišu Čolovića, Susret, Beograd, 3. april 1968, str. 18.

21. Miša Čolović (predgovor u katalogu), Galerija Doma omladine Beograda, april 1968.

22. Paralele (predgovor u katalogu izložbe: Slikarstvo surovosti), Galerija 212, publikacija br. 1, Beograd, april 1968.

23. Ideje i mogućnosti. Savremena slovenačka umetnost u Beogradu, Telegram, Zagreb, 3. maj 1968.

24. Vladimir Veličković. Disegni 1965-1968 (predgovor u katalogu), La Colonna, Como, maggio 1968.

25. Francusko savremeno slikarstvo, Telegram, Zagreb, 19. juli 1968.

26. Živko Đak (predgovor u katalogu), Galerija 212, Beograd, septembar 1968.

26 a. Antonio Segui. (predgovor u katalogu izložbe: Pet umetnikov iz Pariza), Loški muzej, Škofja Loka – galerija, 13. septembar – 11. oktobar 1968.

27. Concetto Pozzati (predgovor u katalogu), Galerija 212, Beograd, oktobar 1968.

28. Londres. Cybernetics Serendipity, Opus International, Paris, no. 18, 1968, p.89-90.

29. Ruska umetnost od Skita do naših dana, Umetnost, Beograd, br. 13, 1968, str.95-98.

30. Antonio Segui, Umetnost, Beograd, br. 13, 1968, str. 109-110.

31. Premio Lissone, Umetnost, Beograd, br. 14, 1968, str. 81-82.

32. Opus International, Umetnost, Beograd, br. 15, 1968, str. 82.

33. Concetto Pozzati, Umetnost, Beograd, br. 16, 1968, str. 92.

34. Četiri umetnika iz Pariza. Castro-Del Pezzo-Bertholo-Maglione, Umetnost, Beograd, br. 16, 1968, str.94, 99.

35. Oktobarski salon, Život umjetnosti, Zagreb, br. 7-8, 1968, str. 190-192.

36. Izložba Stojana Ćelića, Život umjetnosti, Zagreb, br. 7-8, 1968, str. 189.

37. Danas…, Publikacija 212, Galerija 212, Beograd 1968.

38. Jugoslavia. Nuove tendenze artistiche e la nuova generazione, D’Ars Agency, Milano, no. 43/44, 1968, p. 68-82.

1969.

39. Р. М., Култура на модеран начин, Илустрована Политика, Београд, бр. 532, 14. јануар 1969.

40. Кустос београдског музеја у САД(интервју)…, Преглед, Београд, јануар 1969, стр.39-41.

41. Od klasika do nove figuracije, Telegram, Zagreb, 14. veljače/februar 1969, str.19.

42. Gjelosh Gjokaj (predgovor u katalogu), Galleria Il Giorno, Milano, febbraio/marzo 1969.

43. Pariska likovna zima, Telegram, Zagreb, 28.mart 1969, str.19.

44. Nuove tendenze nell’arte jugoslava contemporanea (sa Ješom Denegrijem), La Battana, Fiume, marzo 1969, no.18, p.145-152.

45. Декорација по укусу младих. Хипи-стил, његови узори и утицаји, Багдала, Крушевац, бр. 122, мај 1969, стр.2. 

46. Пароксизам страве у белом (разговор са Владимиром Величковићем), Студент, Београд, бр.15, 13.мај 1969.

47. Gérard Titus-Carmel  (predgovor u katalogu),  Galerija 212, Beograd, maj 1969.

48. Beograjska likovna kronika. Začetak sezone 1968/69, Sinteza, Ljubljana, št. 13-14, maj 1969, str.138-139.

49. Slikarstvo koje zastrašuje i hrabri (Vladimir Veličković), Telegram, Zagreb, 13.juni 1969, str.19.

50. Sećanje na zamrle oblike (Venija Vučinić-Turinski), Telegram, Zagreb, 13. juni 1969, str.19.

51. Slika-predmet u delu Jaspera Johnsa (predgovor u katalogu:  Tapies – Johns), Muzej savremene umetnosti, Beograd, septembar 1969.

52. Umetnost materije Antonia Tapiesa (predgovor u katalogu: Tapies – Johns), Muzej savremene umetnosti, Beograd, septembar 1969.

53. Петар Ђорђевић (предговор у каталогу), Галерија Коларчевог народног универзитета, Београд, октобар 1969.

54. Vod enformela v srbsko slikarstvo, Sinteza, Ljubljana, št. 15, 1969, str.35-38.

55. Momčilo Antonović, Umetnost, Beograd, br.17, 1969, str. 94.

56. Nadežda Prvulović, Umetnost, Beograd, br.18/19, 1969, str. 94.

57. Dalla Jugoslavia: Ambienti primari; Vjenceslav Richter, D’Ars Agency, Milano, no.45, 1969, p.208-210.

1970.

58. Драгомир Јашовић (предговор у каталогу), Галерија Коларчевог народног универзитета, Београд, март 1970.

59. Јugoslavia. Arte concettuale, D’Ars Agency, Milano, no. 58/59, 1970, p.66-72.

60. La Nouvelle Figuration à Belgrade, Opus International, Paris, no. 18, juin 1970, p.14-16.

1971.

61. Esponenti dell’arte figurativa belgradese (predgovor u katalogu), Palazzo delle Esposizioni, Roma, ottobre 1971.

1972.

62. Dušan Otašević (predgovor u katalogu jugoslovenskog paviljona), 36.Biennale di Venezia, giugno-ottobre 1972.

63. Leonid Šejka: Podaci o ličnosti i delu (predgovor u katalogu retrospektivne izložbe), Muzej savremene umetnosti, Beograd, oktobar-novembar 1972, str.15-45.

64. Nepoznati Šejka, Telegram, Zagreb, 28.oktobar 1972.

1973.

65. Sculture all’aperto / Skluptura u slobodnom prostoru (predgovor u katalogu sa Ješom Denegrijem), Giardini Pubblici, Milano / Muzej savremene umetnosti, Beograd, juni /oktobar 1973.

66. Yugoslav Contemporary graphic Art (predgovor u katalogu), New Delhi, November 1973.

67. Зоран Павловић (предговор у каталогу), Уметничка галерија Народног музеја, Крагујевац, децембар 1973.

68. Položaj likovne kritike u našem društvu (diskusija), Umetnost, Beograd, br.35, 1973, str. 69-76.

1974.

69. Том Мариони. Мока – то је он, Момент, Београд, бр-4, март-јуни 1974.

70. Lettre de Yougoslavie, Opus International, Paris, no. 50, 1974, p. 110-114.

71. XV Oktobarski salon u Beogradu, Treći program Radio Beograda, jesen 1974, str. 20-23.

72.  Les Arts, Yougoslavie(predgovor sa Gojkom Subotićem), Le Guide Bleu, Hachette, Paris 1974, p. 3-82.

1975.

73. »Sebe, pre svega, smatram graditeljem« (intervju s arh. Bogdanom Bogdanovićem). – IT novine, Beograd, 31. januar 1975, XIII, br. 621

74. Il Barbarogenio dello zenitista, Bolaffiarte, Milano/Torino, no. 46, gennaio/febbraio 1975, p.50-55.

75. Miroslav Šutej (razgovor/predgovor u katalogu), Salon Muzeja savremene umetnosti, Beograd, mart 1975 (= Galerija Dubrava, Zagreb, maj 1975; Radnički univerzitet Radivoj Ćirpanov, Novi Sad, februar 1976).

76. Stojan Ćelić (predgovor u katalogu), Galerija Grafički kolektiv, Beograd, april 1975.

77. Градитељ и контекст (разговор са Богданом Богдановићем), Књижевност, Београд, св.5, мај 1975, стр. 534-546.

78. Razgovor sa Ješom Denegrijem (predgovor u katalogu: Damnjanović, Todosijević, Urkom), Salon Muzeja savremene umetnosti, Beograd, maj 1975.

79. Dva moguća izbora – Cvetković i Lalić (predgovor u katalogu: Perspektive III), Galerija kod Pozorišta,  Beograd, juli/avgust 1975.

80. Angažirana figuralika. Mir 75 – 30 OZN/OUN  (predgovor u katalogu), Umetnostni paviljon, Slovenj Gradec, oktobar 1975.

81. Да књига буде лепша,Свет књиге, Политика, Београд, год. I, бр.3, 13.новембар  1975,стр.1.

81 а.  Један прецизан извештај. Публикација о Музеју савремене уметности 1965-1975. –  Политика,  Београд, 27. новембар 1975, У свету књиге, год.1, бр.5 (потписана са А.Ћ).

82. Јордан Ерчевић (предговор у каталогу), Уметничка галерија Народног музеја, Крагујевац, новембар 1975.

83. Jugoslavia. Arte e artisti d’oggi, D’Ars Agency, Milano, no.73/74, 1975, p.54-64.

84. Jubilej – desetogodišnjica Sinteze, Umetnost, Beograd, br. 41-42, 1975, str. 82.

85. Tomas Marioni, Umetnost, Beograd, br. 41-42, 1975, str. 98.

85 a. Šesta izložba SLUJ. Oktobar ’75. – Pogled 1 / IT Novine,  Beograd, br. 669, 26. decembar 1975 ( str. 2, potpisano sa I.S.).  

1976.

86. Ambijenti Beograda. – Pogled 3 / IT Novine,  Beograd, br. 671, 16. januar 1976 (str. 1).  

86 a. (Beleška o dodeli nagrade : «Zlatnu plaketu Mići Popoviću…svečano je predao…«.) – Pogled 3 / IT Novine,  Beograd, br. 671, 16. januar 1976 ( str. 2, potpisano sa I.S.).   

87. Neka nas se sećaju sa milošću(razgovor sa Stojanom Ćelićem, vođen zajedno sa Miodragom Perišićem), Književna reč, Beograd,  br.50, 7.februar 1976.

87 a. Peta Međunarodna izložba originalnog crteža,. Pogled5/ IT Novine, Beograd, br. 675, 13.februar 1976 ( str. 2, potpisano sa I.S.)  

88. Stojan Ćelić (predgovor u katalogu), Mala galerija, Ljubljana, februar 1976.

89. Oto Bihalji-Merin. Bio-bibliografija (predgovor), Nolit, Beograd, mart 1976.

90. О Плавом јахачу, Књижевна реч, Београд, 22.март 1976, стр.3.

91. Šemsa Gavrankapetanović – Branka Marić – Jovan Rakidžić – Mirko Trimčević (predgovor u katalogu), Galerija Doma JNA, Beograd, mart-april 1976.

91 a.  Dokumenti. Makroskop. Kandinski. Lj. Micić. Komentar. –  Pogled8/ IT Novine, Beograd, br. 684, 16. april 1976 (str. 4).

92. Ismet Mujezinović (1907). – Pogled10/ IT Novine, Beograd, br. 689, 21. maj 1976 (str. 2, potpisano sa I.S.)  

92 a. Aleksandar Cvetković, Književna reč, Beograd, 25.maj 1976.

93. Vasko Lipovac (razgovor/predgovor u katalogu), Salon Muzeja savremene umetnosti, Beograd, maj/juni 1976.

93 а.Veličković (beleška o umetniku u časopisu Connaissances des Arts). – Pogled15 IT Novine, Beograd, br. 699,  30. juli 1976 (str. 1, potpisano sa I.S.)  

94. О нашој скулптури и око ње.  Три повода, један закључак,много питања. –  Књижевна  реч, Београд, бр. 62, 10. септембар 1976. 

94 a. Crtež u prvom planu, Književna reč, Beograd, br.63, 25. septembar 1976.

95. Beogradski mlađi vajari I (predgovor u katalogu), Salon Muzeja savremene umetnosti, Beograd, septembar 1976.

96. Kengiro Azuma (predgovor u katalogu: Mermer i zvuci), Aranđelovac, septembar 1976 (=Galerija 73, Beograd, oktobar 1976).

97. Божидар Дамјановски (предговор у каталогу), Галерија ЈНА, Скопје, октобар/новембар 1976.

98. Загорка Стојановић (предговор у каталогу), Културни центар Београда, новембар 1976.

99. Владимир Томић. Семенка и традиција (предговор у каталогу), Народни музеј, Панчево, новембар/децембар 1976.

100. Типологија сликарства и скулптуре у кругу младих београдских уметника (резиме реферата на Првом конгресу Савеза друштава историчара уметности Југославије), Зборник радова, Охрид 1976, стр.191-193.

101. Peta međunarodna izložba originalnog crteža, Rijeka, Umetnost, Beograd, br. 49, 1976, str.21-29.

102. Damjanovski (predgovor u katalogu: Damjanovski, Mojović, Cvetković), Galerija Pinki, Zemun, decembar 1976.

1977.

103. Crteži Šemse Gavrankapetanović (predgovor u katalogu), Likovni salon Tribine mladih, Novi Sad, januar 1977.

104. Bojan Bem (razgovor/predgovor u katalogu), Salon Muzeja savremene umetnosti, Beograd, januar 1977.

105. Tanas Lulovski(razgovor/predgovor u katalogu), Salon Muzeja savremene umetnosti, Beograd, februar-mart 1977.

106. Novi anti-hram moderne umetnosti. Nacionalni centar za umetnost i kulturu Žorž Pompidu u Parizu, Književna reč, Beograd, br. 75, 25.mart 1977.

107. Недељко Гвозденовић (предговор у каталогу), Галерија југословенског портрета, Салон 1, Тузла, март 1977.

108. Šemsa Gavrankapetanović (predgovor u katalogu), Galerija Doma omladine Beograda, april 1977.

109. Beogradski mlađi grafičari I (predgovor u katalogu), Salon Muzeja savremene umetnosti, Beograd, maj 1977.

110. Dragomir Mileusnić, Književna reč, Beograd, 25. maj1977, str.4.

111. Đorđe Ivačković (razgovor/predgovor u katalogu), Salon Muzeja savremene umetnosti, Beograd, juni 1977. (Preštampano u: Ješa Denegri – Nevena Martinović,  Ivačković,  izd. Galerija Rima, Kragujevac 2014, str. 324-327)

112. Od sentimentalnog i nostalgičnog ka racionalnom izrazu (predgovor u katalogu: Peti trijenale jugoslovenske likovne umetnosti), Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić, Beograd, juli 1977, str. 21-23. Deo teksta naveden u: Slikari nove figuracije. Transformacije. Nove pozicije. Autor izložbe: Sava Stepanov. Media centar »Odbrana«, Beograd, / Kulturni centar »Laza Kostić«, Sombor, septembar 2019, str.9.

113. Mediala – juče i danas, Gradac,Čačak, god. V, br.17/18, juli/oktobar 1977, str. 64-71.

114. Ani Čolak-Antić, s poštovanjem i ljubavlju (predgovor u katalogu: Legat Ane Čolak-Antić), Salon Muzeja savremene umetnosti, Beograd, oktobar 1977.

115. Leonid Šejka: Harmonija krikova (izbor i napomene), Student, Beograd, br.27, 20.decembar 1977.

116. Графичко виђење суштине велеграда, Књижевност, Београд, бр. 4, 1977, стр. 475-479.

117. Đorđe Ivačković, Umetnost, Beograd, br.56, 1977, str. 61-62.

118. La Revue Zenit, son idéologie et ses rapports avec les arts, Synthèsis, Académie  des Sciences Sociales et Politiques, IV, Bucarest 1977, p. 217-225.

118 a.  Razgovor sa direktorom galerije Sebastian Ljubom Gamulin Mandić (predgovor u katalogu: Galerija Sebastian. Dubrovnik). Salon Muzeja savremene umetnosti, Beograd, 24. novembar- 19. decembar 1977.

1978.

119. Grafičko viđenje Beograda, Čovjek i prostor, Zagreb, br. 298, januar 1978, str. 12-13.

120. Evgenia Demnievska  (predgovor u katalogu), Likovni salon Tribine mladih, Nоvi Sad, mart 1978.

121. Iluzija nečeg drugog. Prostori Stojana Ćelića, Odjek, Sarajevo, br. 7, 1-15.april 1978, str. 23.

122. Susret civilizacija, Ulica susreta, Zavod za planiranje razvoja grada Beograda, 1978.

123. Miodrag Đorđević. Luminokineti (razgovor/predgovor u katalogu), Salon Muzeja savremene umetnosti,  Beograd, juni 1978.

123 а. Два Октобарска салона и око њих… Простор и још нешто (изјава Мирјани Живковић). – Политика, Београд, 31. октобар 1978, стр. 14.

123 б. Цена ликовне слободе. Наши разгвоори (изјава). –  Политика, Београд, 2. децембар 1978, стр. 15. 

123 в. Одлазак великог сликара. Де Кирико  – споменик времена. – Илустрована Политика,  Београд, 12. децембар 1978, стр, 41-42. 

1979.

124. Osam beogradskih umetnika. Jedan mogući izbor… (predgovor u katalogu), Galerija RU Radivoj Ćirpanov, Novi Sad, januar 1979.

125. Томислав Каузларић. Изазов анти-скулпторског материјала (предговор у каталогу), Културни центар Београда, март 1979.

126. Добитници Политикине награде (предговор у каталогу), Уметнички павиљон Цвијета Зузорић, Београд, март 1979. Приказ: “Политикина“ изложба, ТВ додатак, април 1979.

127. Откупи 2, 1977-1979. Избор дела савремених уметника из збирке Народног музеја у Београду (предговор у каталогу), Народни музеј, Београд, јуни 1979.

127 a. Бег од строгости. Изложбаскулптура Ота Лога у дубровачкој галерији „Себастијан“. –Политика Експрес,Београд, 3. августа 1979, стр.10.

127 б. На заједничком послу. Наше ликовне колоније. – Политика, Београд, 4. август 1979, Култура – уметност – наука. год, 1, бр. 5.

127 в. Без експеримента. Десети ријечки Бијенале младих. – Политика Експрес, Београд, 15. август 1979, стр. 8.- 

128. Srbski slikarji in kiparji 5+5 (predgovor u katalogu), Mestna galerija, Ljubljana, oktobar 1979. Прикази: Skupina mladih srbskih slikarjev in kiparjev v Mestni galeriji (informacija s reprodukcijama), Delo, Ljubljana, 10.oktobar 1979.  Franc Zalar, Likovna iskanja in sprostitve, Dnevnik, Ljubljana, 26. oktobar 1979; Janez Mesesnel, Deveterica srbskih likovnikov, Delo, Ljubljana, 2. novembar 1979; Александер Басин, Нови подстицаји. – Политика, Београд, 3. децембар 1979, стр. 13. 

129. Tahir Emra (predgovor u katalogu), Galerija umetnosti, Priština, oktobar 1979.

129 а. Готика у Чешкој. – Политика Експрес, Београд, 22. октобар 1979. .

130. Дела савремених уметника из збирке Народног музеја у Београду (предговор у каталогу), Дом културе, Врбас/Народни музеј, Београд, новембар 1979.

131. Jagoda Buić lever sina verk (predgovor u katalogu), Kulturhuset, Stockholm, November 1979.

132. Grafika, Prisustvo fotografije u savremenoj umetnosti(predgovor u katalogu: IX Jesenji salon), Banja Luka, novembar 1979, str. 51-55.

133. Две жене Александра Архипенка, Свеске, Друштво историчара уметности, Србије, Београд, год. III ,бр.7/8, 1979, стр.29-31.

134. Борис Петковски: Откривања(приказ), Ликовна уметност, Скопје, год. IV, бр.6, 1979.

135. Изложба Милоша Перовића и сарадника у Салону Музеја савремене уметности, Урбанизам Београда, Београд, год. XI, бр.51, 1979, стр. 72-78.

136. Изложбе у Салону Музеја савремене уметности (Весна Поповић, Борис Бућан), Урбанизам Београда, Београд, год. XI, бр. 52,  1979,стр. 44.

137. Nagrajenci reškega Bienala mladih: Dragomir Mileusnić (predgovor u katalogu), Mestna galerija, Ljubljana, novembar  1979.

138. Četiristotine godina od Rubensovog rođenja (prikaz), Сунтеза, нова серија, Крушевац, год.Х, бр.3-4, 1979, стр.94-95. 

139. Шта предлажу лондонски музеји и галерије, Синтеза, нова серија, Крушевац, год.Х, бр.5, 1979, стр.118-119.

140. Neobjavljeni razgovor između Milana Blanuše i Irine Subotić 16.XI 1979 (predgovor u katalogu), Salon Muzeja savremene umetnosti, Beograd, decembar 1979.

1980.

141. Beogradski mlađi umjetnici (predgovor u katalogu), Galerija Karas, Zagreb, januar 1980.

142. Десет слика Милоша Бабића, Зборник за ликовне уметности Матице српске, Нови Сад, бр. 16, 1980, стр.387-400.

143. Boris Jesih in Herman Gvardijančič (predgovor u katalogu), Atelje/Moderna galerija – Likovno razstavišče Rihard Jakopič, Ljubljana, mart 1980.

143 а. Могућности дизајна (разговор водили Мирослава Оташевић и  Јанко Вујиновић). – Књижевне новине,  Београд, 25. април 1980, бр. 603,  стр. 14-16.

144. Milan Žunić (predgovor u katalogu), Salon Galić, Split, maj 1980.

145. Savremena skulptura u Srbiji (predgovor u katalogu), Centar za kulturu Olga Petrov, Pančevo, maj 1980.

146. Kolja Milunović (predgovor u katalogu), Moderna galerija, Titograd, maj 1980.

147. Ljubica Zloković-Vujisić (predgovor u katalogu), Galerija Doma kulture studentski  grad, Beograd, juni 1980.

148. Radenko Mišević (predgovor u katalogu), Likovna jesen, Sombor, oktobar 1980.

149. Prvi jugoslovanski trienale Ekologija/Umetnost – EKO(predgovor u katalogu za srpsku selekciju), Razstavni salon Rotovž, Maribor, novembar 1980.

150. Десет година од смрти Леонида Шејке, Од ђубришта до замка, Политика, Београд, 27.децембар 1980.

1981.

151. Милош Бабић (1904-1968) (предговор у проспекту/каталогу), Народни музеј, Београд, јануар 1981. Прикази: М.(иња) Ч.(елар) М.(арјановић), Слике Милоша Бабића. – Политика Експрес,Београд, 27. јануар 1981; Слободан Ристић, Стилизација авангарде. – Политика, Београд, 30. јануар 1981; Никола Кусовац, Усамљен. – Политика  Експрес, Београд, 18. фебруар 1981; Василије В. Сујић, Усамљени сликар. – Новости, Београд, 2. март 1981, стр.13. 

152. Несвакидашња антологија, Књижевне новине, Београд, 19. март 1981, стр.29.

153. Оdlike medalja savremenih skulptora (predgovor u katalogu:Меdalje i plakete iz zbirke Narodnog muzeja i dela savremenih skulptora), Narodni muzej, Beograd, april 1981, str. 89-123.

154. Дела савремених уметника из збирке Народног музеја у Београду (предговор у каталогу), Галерија Јован Поповић, Опово, април 1981.

154 a. Nauka u službi umetnosti. – Istorija – arheologija – umetnost. –  Galaksija, Beograd, god. X, br. 108 (4/81), april 1981, str. 7-9.

155. Сећања на сусрете са Љубомиром Мицићем, Књижевност, Београд, св.7/8, јули/август 1981, стр.1483-1487.

156.  Парадигма: Кошчевић – Лончарић (приказ), Књижевне новине, Београд, бр.632, 17.септембар 1981.

157.  Medalje i plakete / Ermek ès plakettek (predgovor u katalogu), Gradski muzej, Subotica, septembar 1981.

158.  Vavilonska kula srpske skulpture, (predgovor u katalogu: Prva pančevačka izložba jugoslovenske skulpture,), Galerija Centra  za kulturu Olga Petrov, Pančevo, oktobar 1981.

159. Чедомир Васић. Синтетички пејзажи (предговор у каталогу), Културни центар Београда, новембар 1981.

160. Од поштовања традиције до вере у ново(предговор у каталогу:Критичари су изабрали), Културни центар Београда, децембар 1981.

161. Мића Поповић, Уметници академици 1968-1978, Галерија Српске академије наука и уметности, књ. 38, 1981, стр.73-77.

161 a. Vladimir Veličković: paroksizam pretnje i bekstva (scenario za – nerealizovan film, registrovano u „Dunav- filmu“ br. 201, od 19.januara 1981) (u rukopisu).

1982.

162. Нова аквизиција Народног музеја: Две жене Александра Архипенка. Архипенко у нашој средини, Зборник Народног музеја, историја уметности/XI-2, Београд 1982, str. 209-234.

162 a. Milija Glišić (predgovor u katalogu samostalne izložbe), Kragujevac, Kraljevo, Trstenik, proleće 1982.

163. Upozorenja Aleksandra Cvetkovića(predgovor u katalogu), Izložbeni salon Doma JNA, Zagreb, februar 1982.

164. In memoriam. Ана Чолак-Антић, Круг Галерије Графички колектив, Београд, бр. 5, 1982.

165. Dušan Otašević ili do ne-klasičnog klasičnim (predgovor u katalogu), Umjetnička galerija BiH, Sarajevo, mart 1982.

165 a. Zenit – Eksplozija Balkana (dokumentarna radio-igra, sa V.Golubović) , II program Radio Beograda (emitovano I put – 3. avgusta 1982, i kasnije više puta; приказ/информација: „Зенит – Експлозија Балкана“. Документарно-драмски програм, ТВ додатак, август 1982).

166. Балша Рајчевић (предговор у каталогу), Галерија Коларчевог народног универзитета, Београд, април 1982.

167. Тахир Емра (предговор у каталогу), Културни центар Београда, април 1982.

168. Једна Шејкина слика: Соба четири грба, Књижевне новине, Београд, 10.јуни 1982.

169. Цртеж као изазов. Поводом прве самосталне изложбе цртежа Мира Главуртића, Књижевне новине, Београд, 24.јуни 1982.

170. Снага тишине и мира. Евгенија Демниевска, Књижевне новине, Београд, 8. јули 1982, br- 651..

171. Сликар-мислилац-поета. Леонид Шејка: Град-Ђубриште-Замак (приказ), Политика, Београд, 7.август 1982.

172. Неминовност супротстављања. Светска манифестација ликовне и визуелне уметности Документа у Каселу, Књижевне новине, Београд, 16.септембар 1982, стр.38.

173. Две речи о Михаилу Пауновићу (предговор у каталогу), Музеј рударства и металургије, Бор, октобар 1982 (= Dve reči o Mihailu Paunoviću, Numizmatičar. Numizmatičke vijesti Hrvatskog numizmatičkog društva, Spomen izdanje 1928-1988, Zagreb, god. 7, br. I (VII), str. 117).

 1983.

174. Зенит  у Књижевним новинама, Књижевне новине, Београд, 27.јануар 1983, стр.2.

175. Zenit i avangarda dvadesetih godina (predgovor i katalog zbirke), Narodni muzej/Institut za književnost i umetnost (sa V. Golubović), Beograd, februar 1983.

176. Zbirka dela likovnih umetnika iz zaostavštine Ljubomira Micića; Izložba ‘Zenit i avangarda dvadesetih godina’,  Narodni muzej, Beograd, II-III 1983 (novine, plakat  izložbe Zenit i avangarda dvadesetih godina).

177. Зенит и авангарда двадесетих година (програм концерта – куцан на писаћој машини и шапилографисан), Народни музеј, Београд, 27. II 1983. 

178. Ирина Суботић о зенитизму. – Политика, Београд, 27. II 1983  (најава емисије Радио Београда, која је скинута са репертоара).

179. Zenit i avangarda dvajestih let. Zapiski o konceptu razstave in spremnih manifestacij. – Sinteza, Ljubljana, br. 61-64, 1983, str. 63-72. 

180. Likovno stvaralaštvo u časopisu Zenit: od ekspresionizma ka konstruktivizmu, Obdobje ekspresionizma v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi, Obdobja 5, Univerza Edvarda Kardelja, Ljubljana 1983, str. 619-629. 

181. Dobri Stojanović – Silence et générosité (predgovor u katalogu), Galerie d’Art L’Aigle aigű, Bruxelles, avril 1983.

182. Vanja Kavurić – između intimnog i opštečovečanskog,  Jevrejski pregled, Beograd, br.5-7, maj-juli 1983, str.31-33.

183. Загреб, маја ’83, Књижевне новине, Београд, 2.јуни 1983, стр.6. 

184. Nesaglasnost firme i sadržaja. Povodom izložbe Umetnost Oktobarske epohe

Informatica museologica, Zagreb, br. 1-2, 1983, str. 21-22.

185. CIMAM u Londonu (sa Želimirom Koščevićem), Informatica museologica, Zagreb, br.1-2, 1983, str.45-47.

186. Het tijdschrift Zenit en de verschijning van het konstruktivisme (predgovor u katalogu: Joegoslavisch Konstruktivisme 1921-1981), Hedendaagse kunst, Utrecht; Philips ontspannings Centrum, Eindhoven; Bruggebouw, Emmen, oktobar-decembar 1983. (Иста изложба одржана и у Немачкој под називом: Die Zeitschrift Zenit und die erscheinung des Konstruktivismus, Jugoslawischer Konstruktivismus 1921-1981, Stadtmuseum, Rattingen, Мai 1984.).

187. Juraj Dobrović, Metka Krašovec, Boris Jesih, Ivan Picelj (predgovor u katalogu: Izložbe ’83), Galerija Sebastian, Varaždin, decembar 1983.

188. Museology. Training Program for Cadres from the Developping Countries in Cultural Institutions of Serbia (Yugoslavia), Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd 1983 (sa grupom autora).

1984.

189. Notes on Yugoslav Printmaking, PrintNews, San Francisco, January 1984, p.9-12.

190. Dvadesete godine – aspekti avangarde, Polja, Novi Sad, br. 299, januar 1984, str. 2.

191. Prilog proučavanju avangardnih pojava u Bugarskoj, Polja, Novi Sad, br. 299, januar 1984, str. 19-20 (= Сотрудничеството на списаніе Зенит с българските художници, Изкуство, София, год.XXXVI, но. 3, 1986, стр. 7-14). Prikaz teksta: Kiril Krstev, Jambolsko avangardno iskustvo, u: Uspomene na kulturni život između dva svetska rata (na bugarskom),Sofija 1988, str. 48-54.

192. Мала галерија Синише Пауновића; Две три речи о Синиши Пауновићу, у: Мала галерија Синише Пауновића (лист / каталог поводом изложбе Галерија «Политике»), Београд, Народни музеј, 24. јануар – 6. фебруар 1984 (са Мирјаном  Живковић).

193. Политика о култури и ликовној уметности (предговор у каталогу: Галерија Политике), Народни музеј, Београд, јануар-фебруар 1984.

194. Papir: od prirode i ka njoj (predgovor u katalogu: 2.Jugoslovanski trienale Ekologija in umetnost), Dialogi, Maribor, št.1, 1984, str. 143-158. (Kritike:  Ljiljana Domić, Mjesto neogranićene igre, Danas, Zagreb,  20.mart 1984, br. 109, str. 52-53; Aleksander Bassin, Likovni zapiski – 2.Eko v mariborskem Razstavnem salonu Rotovž, Naši razgledi, Ljubljana, 23. mart 1984. br. 6 (773), str. 174).

195. Zenitismus ès avantgarde. A belgradi Nemzéti Muzeum Zenit-emlekkiallitasarol, Művészet, Budapest, Februar 1984/2, p. 36-39.

196. Teatarske maštarije Miodraga Tabačkog (predgovor u katalogu), Muzej pozorišne umetnosti SRS, Beograd/Festival malih i eksperimentalnih scena Jugoslavije, april 1984.

197. Velizar Krstić (predgovor u katalogu), Galerija Galženica, Velika Gorica, april 1984.

198. Бугарско сликарство овога века. Поводом изложбе у Народном музеју у Београду, Политика, Београд, 25. април 1984, стр.12.

199. Сагласја слика и скулптура Душана Б. Марковића (предговор у каталогу), Дом културе, Чачак/Културни центар Београда, април 1984.

200. Венија Вучинић (предговор у каталогу), Галерија савремене уметности, Ниш, мај 1984.

200 a. Право на различита мишљења (изјава). – Политика, Београд, 5. мај 1984. Култура – уметност- науа, бр. 245, год. IV

201. Die Zeitschrift Zenit und die erscheinung des Konstruktivismus, Jugoslawischer Konstruktivismus 1921-1981, Stadtmuseum, Rattingen, Мai 1984.

202. Lisette e Evsa Model. New York City, fotografie e pitture  (predgovor u katalogu retrospektivne izložbe), Ikona Gallery/Palazzo Mocenigo,  Venezia, giugno 1984.

203. У трагању за изгубљеним идентитетом: Садко Хаџихасановић (предговор у каталогу), Галерија Факултета ликовних уметности, Београд, јуни 1984.

204. Јован Бијелић 1884-1964. После двадесет година, Галерија Душан Влајић/Народни музеј, Београд, јуни 1984.

205. Дело које траје. Јован Бијелић – после двадесет година, Петровачки лист (специјално издање: Бијелић 1884-1964), Босански Петровац, бр. 15, јуни 1984.

206. У трагању са новим изразом: Слободан Трајковић (предговор у каталогу), Уметничка галерија Надежда Петровић, Чачак, јуни 1984.

207. Нове идеје и авангарда. Изложба Конструктивизам у Југославији 1921-1981, Политика, Београд, 28.јуни 1984, стр. 11.

208. Олга Милић: поглед у материјал (предговор у каталогу), Галерија Роман Петровић, Сарајево, август 1984.

209. Природа у галерији: метафора или реалност (предговор у каталогу: Предео као повод – простор као исходиште), Савремена галерија, Зрењанин, октобар 1984.

210. Чиме се снови хране. А.Бруновски, Књижевне новине, Београд, 15.септембар 1984, стр. 2.

211. Оља Добровић. У трагању за митским (предговор у каталогу), Студио Умјетничке галерије БиХ, Сарајево, септембар 1984.

211 а.  Stojan Ćelić (zapis) . Katalog izložbe Mali formati – Ljubica Sokić, Nedeljko Gvozdenović, Stojan Ćeliž, Safet Zec. – Galerija Petrović, Beograd, oktobar 1984.

212. Ekologija in umetnost ’84, Maribor, Sinteza, Ljubljana, št.65, 66, 67, 68, decembar 1984, str. 183.

213. La Vision dans la Fumée. Le esperienze del gruppo surrealista di Belgrado, TerzoOcchio, Bologna, no. 4 (33), dicembre 1984, p.31-35. 

1985.

214. Kulturni centri u svetu (sa Ružicom Roksandić), Zavoda za proučavanje kulturnog razvirka, Beograd, januar 1985, str. 4-64  (šapilografisana studija).

215. Ko se boji avangarde? Slovenački kulturni krug, Intervju, Beograd, br. 94, 4.januar 1985, str. 22-23.

216. Zlatko Prica (predgovor u katalogu), Galerija Sebastian Beograd/Dubrovnik, februar 1985.

217. Miodrag Tabački (predgovor u katalogu), Galerija Spektar, Zagreb, februar 1985.

218. Jovan Bijelić i njegov krug. 40 dela iz zbirke Narodnog muzeja u Beogradu (predgovor u katalogu), Muzej grada Zenice – Muzej XIV ZOI, Sarajevo, februar 1985.

219. У дослуху са митовима прошлости … и савремености: Божидар Дамјановски, слике и објекти (предговор у каталогу), Културни центар Београда, фебруар 1985.

220. Zenit, il suo rapporto con avanguardia slovena e futurismo, Frontiere d’Avanguardia, Gli anni del futurismo nella Venezia Giulia, Musei Provinciali, Palazzo Attems, Gorizia, febbraio-aprile 1985, p. 90-93.

221. Refleksi Gonzalesove umetnosti (predgovor u katalogu: Julio Gonzales 1876-1942), Narodni muzej, Beograd, mart 1985.

223. Симболи  отпора. Поводом изложбе Хулија Гонзалеса у Народном музеју у Београду, Књижевне новине, Београд, 1.април 1985.

224. Дијалог у Лисабону. Велика изложба осам светских музеја, Политика, Београд, 3.мај 1985, стр. 11.

225. У Лисабону овог пролећа, Књижевне новине, Београд, 15. мај 1985.

226. Деци и инима на дар (Панчевачка изложба југословенске скулптуре), Књижевне новине, Београд, 1.јули 1985.

227. Zenit: L’avaguardia alle porte dei Balcani, TerzoOcchio, Bologna, no. 36, settembre 1985, p.7-10.

228. Objekti/instalacije Mirka Marića (predgovor u katalogu), Likovna galerija, Zenica, septembar 1985.

229. Naučni skup o slovenačkoj istorijskoj avangardi, Moment, Beograd/Gornji Milanovac, br.3/4, 1985.

230. Dijalog o savremenoj umetnosti. Izložba u Lisabonu, Moment, Beograd/Gornji Milanovac, br.3/4, 1985, str.27.

 1985/86.

232. Materijal kao izazov (predgovor u katalogu: XII Jesenji salon), Umjetnička galerija, Banja Luka, novembar 1985/januar 1986.

233. Tipologija likovnih del slovenskih umetnikov – ob primeru del A. in T. Černigoj ter E. Stepančića iz Micićeve zbirke. – Sodobnost, Ljubljana, XXXIII/1, 1985 (isti tekst u prevodu: A Typology of the works of Slovene avant-garde artists, Slovene Historical Avant-garde, Aesthetics Society, Ljubljana 1986).

234. Frontiere d’ avanguardia. Izložba u Gorici,  Moment, Beograd – Gornji Milanovac, br. 3-4, XI 1985 – III 1986, str. 27.

235. Naučni skup o slovenačkoj istorijskoj avangardi, Moment, Beograd i Gornji Milanovac, br. 3-4, XI 1985 – III 1986, стр. 30.

1986.

236. En Yougoslavie, La Planète Affolée, Surréalisme – Dispersion et Influences 1938-1947, Flammarion/Musée de Marseille, avril 1986, p. 251-255 (= Jugoslavian surrealismi,Surrealismi, Taidekeskus Retretti, Pinkaharju/Finska, May-September 1987, p.84-89). 

237. Dušica Savić-Benghiat (predgovor u katalogu), Radnički univerzitet Đuro Salaj, Beograd, april 1986.

238. Крици и куке. Нови циклус цртежа Владимира Величковића (предговор у каталогу монографске изложбе), Галерија Српске академије наука и уметности, Београд, мај 1986.

239. Сотрудничеството на списаніе Зенит с българските художници, Изкуство, София, год.XXXVI, но. 3, 1986, стр. 7-14 (sa izvesnim dopunama= Prilog proučavanju avangardnih pojava u Bugarskoj, Polja, Novi Sad, br. 299, januar 1984, str. 19-20). Prikaz teksta: Kiril Krstev, Jambolsko avangardno iskustvo, u: Uspomene na kulturni život između dva svetska rata (na bugarskom),Sofija 1988, str. 48-54.

240. In memoriam – Avgust Černigoj (1898-1985), Moment, Beograd/Gornji Milanovac, br.5, 1986, str.73-74.

241. Главама у стомак. Белешка о изложби Велизара Крстића, Књижевне новине, Београд, 15.мај 1986.

242. Свеже лето. Изложбе у Галерији Културног центра и Народном музеју. – Политика  Експрес, Београд. 15. јул 1986, стр. 8.

242 а. Разоткривање таме. Владимир Величковић, Завичај, Београад, јули/август 1986.

243. A typology of the works of Slovene avant-garde artists, Slovene Historical Avant garde, Aesthetics Society, Ljubljana 1986.

244. Un caractère internationаl – Destin du Zenit, La Coéxistence des Avant-gardes, Colloque International, La Société d’ésthétique, vol. I, Ljubljana, 15-18 Octobre 1986, p.250-259

245. Zenit i jego krag 1921-1926 (predgovor u katalogu: Konstruktywism w Jugoslawii), Muzeum Sztuki v Lodzi, septembar / Muzeum Narodowe v Krakowe, oktobar 1986. 

246. Да пауци небо не премреже… Слободан Савић (предговор у каталогу), Књижара Бате Драмићанина, Југословенско драмско позориште, Београд, новембар 1986.

247. Bela Kondor: Simbolo d’un tempo lontano e vicino, TerzoOcchio, Bologna, no. 39, giugno 1986, p.31-32.

248. Шемса Гавранкапетановић (предговор у каталогу), Културни центар Београда, децембар 1986.

249. Zenit, zenitismus, Novi život, Novi Sad, čis. 10, 30.decembar 1986, p.758-761.

1986-87. 

250. A Zenit ès köre. In: Az avantgárd Jugoszláviában. A Zenit-kör 1921-1926,Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, decembar 1986-januar 1987.

1987. 

251. In memoriam. Пеђа Милосављевић, Политика Експрес, Београд, 26.јануар 1987.

252. Божидар Дамјановски (предговор у каталогу), Галерија Вид, Београд / Хотел Селтерс, Младеновац, јануар 1987.

253. Čedomir Vasić (predgovor u katalogu), Fiera Internazionale d’Arte Contemporanea, Bari, marzo 1987.

254. Zlatko Prica (predgovor u katalogu), Samoborski muzej, Samobor, maj 1987.

255. Поклон-збирка др Јакова Смодлаке. Београдски уметници (предговор и обрада каталог), Народни  музеј, Београд, јуни-август 1987.

256. Над наслеђем прошлости. Писмо из Јерусалима, Политика, Београд, 15.август 1987, стр. 10.

257. Предлог за нови уметнички род. Владан Pадовановић: Воковизуел, Нолит 1987, (приказ), Политика, Београд, 14.септембар 1987.

258. Dušan Džamonja (predgovor u katalogu), Galerija Sebastian, oktobar 1987.

259. Енигма портрета (предговор у каталогу: Трећи бијенале. У светлости Милене), Центар за културу/Народни музеј, Пожаревац, октобар 1987.

260. Састанак музејских стручњака у Југославији, Свеске, Друштво историчара уметности СР Србије, Београд, год, Х, бр. 18, 1987, стр.164-165.

261. I džungla i muzej (Rubrika: Moje radno mjesto – intervju), Svijet, Zagreb, 6. novembar 1987,str. 30-31.

262. Рајчевић Балша, Ликовна енциклопедија Југославије, Загреб, том 2, Југославенски лексикографски завод «Мирослав Крлежа», Загреб 1987, стр. 688

263. Svetski majstori moderne umetnosti iz jugoslovenskih kolekcija (tekstovi o K. Moneu, K. Pisarou, J. Toropu, P. Gogenu, P. Pikasu, A. Derenu, M. de Vlamenku, A. Arhipenku, L. El Lisickom, L. Moholj-Nađu, E. Vilaru, Ž. Ruou, M. Utrilu, P. Mondrijanu, A. Majolu, K. van  Dongenu, M. Ernstu, A. Matisu), Narodni muzej, Beograd; Umjetnička galerija BiH, Sarajevo; Galerija suvremene umjetnosti, Zagreb; Narodna galerija, Ljubljana; Muzej na sovremena umetnost, Skopje, maj-decembar 1987.

264. Vladimir Veličković. Grafika (monografija), Galerija Grafički kolektiv, Beograd 1987. (Deo objavljen u: Otisak vremena – istorija u toku. Nagrada Veliki pečat 1963-1914. Izd. Galerija Grafički kolektiv, Beograd 2014, str. 35).

265. Zenit a jeho okruh v letech 1921-1926. Spoluprace s českymi umĕlci, Umĕni, Praha, XXXV, no. 1, 1987, p.30-43.

266. Jugoslavian surrealismi, Surrealismi, Taidekeskus Retretti, Pinkaharju/Finska, maj-septembar1987, p.84-89 (= En Yougoslavie, La Planète Affolée, Surréalisme – Dispersion et Influences 1938-1947, Flammarion/Musée de Marseille, avril 1986, p. 251-255). 

1987-88.

267. Милена Павловић-Барили – сликар енигми живота, Viminacium, Зборник радова Народног музеја, Пожаревац, бр.2, 1987(1988), стр. 145-150.

268. Одисеја пејзажа (предговор у каталогу: Предео у послератном југословенском сликарству), Савремена галерија, Зрењанин, децембар 1987/јануар 1988.

1988.

269. Predeli Marine Šrajber (predgovor u katalogu), Umetnički  paviljon Cvijeta Zuzorić, Beograd, januar 1988.

270. Без пристајања. Божидар Гагро и Ненад Гатин: Иван Мештровић, Глобус, Загреб 1987 (приказ), НИН, Београд, 14.фебруар 1988, стр. 39-40.

271. Milica Bravačić (predgovor u katalogu), Fundaçao Calouste Gulbenkian, Lisboa, maj 1988.

272. Vladimir Veličković. Slike, crteži, gvaševi, kolaži 1962-1988 (predgovor u katalogu retrospektivne izložbe), Umjetnički paviljon, Zagreb, juni 1988 / Galerija savremene likovne umetnosti, Novi Sad, avgust 1988 (= Владимир Величковић, после двадесет година, Летопис Матице српске, Нови Сад, октобар 1988, стр. 538-546).

273. Umjetnik koji je povjerovao. Veličkovićeva izložba u Umjetničkom paviljonu, (Citaran tekst sa otvaranja izložbe).  Vjesnik, Zagreb, 17. juni 1988, str. 12.

274. Dve reči o Mihailu Paunoviću, Numizmatičar. Numizmatičke vijesti Hrvatskog numizmatičkog društva, Spomen izdanje 1928-1988, Zagreb, god. 7, br. I (VII), str. 117 (= Две речи о Михаилу Пауновићу (предговор у каталогу), Музеј рударства и металургије, Бор, октобар 1982).

275. Цртеж Макса Ернста Значајан разговор са Химером из Народног музеја у Београду, Зборник Народног музеја, XIII/2, историја уметности, Београд 1988, стр. 191-215 (=  део текста преведен под називом: Un dessin-poème de Max Ernst offert à Rastko Petrović, Migrations Littéraires, Paris, automne/hiver 1989/1990, no. 10-11, p.116-122).

1988/89.

276. Нови циклус слика Мирослава Арсића: Саобраћајни знак (предговор у каталогу), Културни центар Београда, новембар 1988 / Центар за културу- Галерија „Милена Павловић-Барили/Народни музеј, Пожаревац, април 1989.

1989.

277. Километар за Пикаса. Писмо из Стокхолма, Политика, Београд, 21.јануар 1989, стр. 18.

278. Објекти-ткања у дијалогу са околином. Загорка Стојановић  (предговор у каталогу),  Етнографски музеј, Београд, мај 1989. 

279. Књига као огледало. Група аутора: Јагода Буић, Глобус, Загреб 1988 (приказ), Политика, Београд, 13.мај 1989, стр.16.

280. Изазов откривања. Писмо из Токија, Политика, Београд, 3.јун 1989, стр. 14.

281. Белешке о југословенском ликовном лету, Књижевне новине, Београд, 1.септембар 1989, стр. 16.

282. Милош Шобајић: Први кораци (до 1972) (предговор у каталогу), Модерна галерија, Ваљево, септембар 1989.

283. In memoriam: ph.dr.František Šmejkal (u katalogu: Devětsil, Češka likovna avangarda dvadesetih godina), Galerija suvremene umjetnosti, Zagreb, septembar 1989, str.5.

284. Evgenia Demnievska sergisi. Iliske ve iletisim cizgileri/Lines of Contact and Communication (predgovor u katalogu: 2. Istanbul bienali), Uluslararasi International, Istanbul, september 1989 (= Evgenia Demnievska. Linije dodira i komunikacija, Galerija Grafički kolektiv, Beograd/Yildiz University, Istanbul, januar 1990).

285. Velizar Krstić u novom svetlu (predgovor u katalogu), Salon Muzeja savremene umetnosti, Beograd, oktobar 1989.

286. Devětsil,  Moment, Beograd/Gornji Milanovac, br. 16, oktobar-decembar 1989, str.66-67.

287. Сасвим лично, на свом пропутовању. Миша Чоловић (предговор у каталогу  ретроспективне изложбе), Стара Капетанија, Земун, децембар 1989.

288. La revue Zenit et ses promoteurs, Ligeia, Dossiers sur l’art, Constructivisme, Paris, no.5-6, avril/septembre 1989, p. 107-114.

289. Standardi i normativi za muzejsku delatnost (sa grupom autora), Zavod za proučavanje kulturnog razvitka/Kultura-planiranje, Beograd, sv.7, avgust 1989, str. 1-117.

1989/90.

290. Un dessin-poème de Max Ernst offert à Rastko Petrović, Migrations Littéraires, Paris, automne/hiver 1989/1990, no. 10-11, p.116-122 (= део текста: Цртеж Макса Ернста Значајан разговор са Химером из Народног музеја у Београду, Зборник Народног музеја, XIII/2, историја уметности, Београд 1988, стр. 191-215).

1990.

291. Руке и крстови. Слободанка Ступар (предговор у каталогу), Културни центар Београда, јануар 1990.

291 а.Колексија без тајни(поводомизложбе колекције Ериха Шломовића у Нaродном музеју). – Политика Ескпрес , Београд, 13. фебруар 1990, стр. 9 (изјава дата Мињи Челар Марјановић).

292. Zbirka Eriha Šlomovića (predgovor u katalogu sa grupom autora), Narodni muzej, Beograd/Muzejski prostor, Zagreb, mart 1990.

293. Avant-garde Tendencies in Yugoslavia, Art Journal, vol. 49, no. 1, Spring 1990, p.21-27.

294. Мирослав Арсић. Уз графике у овом броју, Стварање, Титоград, бр. 5-6, мај-јуни 1990, стр. 655 (= Културни центар Новог Сада, март-април 1991).

295. (Интервју у вези са Музејом и приватном колекцијом кнеза Павла), НИН, Београд, бр. 2049, 8. април 1990.

296. Povodom Maljeviča. O mogućem drugačijem viđenju Maljeviča posle nedavnih izložbi (razgovor: J. Denegri, S. Mijušković, I. S.), Moment, Beograd/Gornji Milanovac, br. 18, april-juni 1990, str. 44-49.

297. O Vladimiru Tatljinu u Diseldorfu, Moment, Beograd/Gornji Milanovac, br. 18, april-juni 1990, str.50.

298. Četiri čitanja Tatljina: primer jugoslovenske avangarde, Moment, Beograd/Gornji Milanovac, br.18, april/juni 1990, str.50-52 (= Die Rezeption Tatlins durch die jugoslawische Avantgarde. Vier Auffassungen (i na ruskom), Vladimir Tatlin. Leben, Werk, Wirkung, Ein internationales Symposium, Du Mont Verlag, Koln 1993, p. 87-93).

299. Симболи и енигме Милене Павловић-Барили. Три дела из Народног музеја у Београду, Зборник Народног музеја, XIV/2, историја уметности, Београд 1990, стр. 135-145.

300. Seissel/Klek i Zenit (predgovor u katalogu), Galerija Sebastian, Beograd, maj 1990.

301. Јуче и данас… (предговор у каталогу: Избор ’90), Уметнички  павиљон Цвијета Зузорић, Београд, јуни 1990. Прикази: Милан Дамњановић, Ликовни халуцинаторијум.- НИН, Београд,  3.август 1990, стр. 36; Милета Продановић, Зенит ликовне сезоне, Књижевне новине, Београд, бр. 809, 1. септе,бар 1990, стр. 14.

302. Пре и после Кинеског зида. Феномени: Мaрина АбрамовићНезависне, Београд, 10.август 1990, бр. 11, стр.13.

303. Evgenia Demnievska. Linije dodira i komunikacija (predgovor u katalogu), Post scriptum, septembar 1989-januar 1990,  Galerija Grafički kolektiv, Beograd / Yildiz University, Istanbul (= Evgenia Demnievska sergisi. Iliske ve iletisim cizgileri / Lines of Contact and Communication (predgovor u katalogu: 2. Istanbul bienali), Uluslararasi International, Istanbul, september 1989).

304. Миодраг Табачки (предг. кат.), Музеј примењене уметности, Београд, септембар  1990 (текст преузет из каталога изложбе у галерији Спектар, Загреб 1985). Tekst objavljen u specijalnim novinama povodom izložbe The Times, Izd. Muzej primenjene  umetnosti, Beograd, September 17, 1990, str. 7.

305. O Iliji Dimiću i Dušanu Otaševiću (predgovor u katalogu: Ilija Dimić. Izložba slika i konstrukcija), Galerija Sebastian, Beograd, oktobar 1990. Preštampano u: Irina Subotić, Branislav Dimitrijević, Jovan Čekić, Otašević (monografija), izd. Fondacija Kolekcija Trajković, Beogard 2015, str.379. 

306. Divna Jelenković (predgovor u katalogu), Intermedium 90, Klub Teatra Bojan Stupica, Beograd, novembar 1990.

307. Zenit and Zenitism. Yugoslavian Theme Issue, The Journal of Decorative and Propaganda Arts, Miami, no. 17, Fall 1990, p. 15-25.

308. Uro{ To{kovi} (предговор у каталогу), Галерија Културног центра Београда, 1990 (= Neobiчne  slike, Radionica du{e, Beograd, без датума; Урош Тошковик. Необични слики, Музеј на град Скопје, мај 1996).

309. У трагању за корjенима. Један поглед на дјело  Војислава Станића, Стварање, Титоград, бр. 2-3, 1990, стр. 286-288.

1991.

310. The Power of Belief in the Future. El Lissitzky and the Avant-garde in Eastern Europe, Kunst & Museum Journaal, Amsterdam, vol. 2, no. 4, 1991, p.28-35 (=El Lissitzky: Snaga vere u budućnost, Moment, Beograd/Gornji Milanovac, br. 23/24, 1995, str. 88-91). 

310 a. Мирослав Арсић. Културни центар Новог Сада, март-април 1991 (tekst preuzet iz: Уз графике у овом броју, Стварање, Титоград, бр. 5-6, мај-јуни 1990, стр. 655).

311. Le destin du surréalisme yougoslave, André Bréton et le Surréalisme International, Opus International, Paris, nos.123-124, avril/mai 1991, p.169-171. 

312. Collection of World Art (predgovor u katalogu izložbe: Masterpieces of the 19th and 20th Century French Painting from the National Museum, Belgrade), Sogo Museum of Art; Nara Sogo Museum of Art; Saga Prefectural Art Museum; Takamatsu City Museum of Art; The Yamagushi Prefectural Museum of Art (sa grupom autora, i na japanskom), May-November 1991, p.23-24.

313. Ljubomir Micić: Zenitizam (sa Vidom Golubović priredila za štampu i napoisala pogovor), Dom, Niš 1991.

314. Miloš Šobajić. Trnovitim putem do sebe (monografija sa Alainom Jouffroy), Prosveta koprodukcija, Beograd/ La Défense, Paris 1991.

315. Мирјана Живковић, «Дедиње без тајни». (интервју са И.С.), Политика, Београд, 20. август 1991.

316. Оливера Нинчић. Једно ново ткање (предговор у каталогу), Музеј примењене уметности, Београд, децембар 1991 (= Уметничка галерија, Чачак, 1992)

1991/92.

317. Letters from Yugoslavia, ArtSphere, NewsLetters of the California/International Art Foundation, Los Angeles, vo.2, no.2, winter 1991/92, p.2-3.

1992.

318. Десет година, Отворени графички атеље, бр. 9, Народни музеј, Београд, фебруар 1992.

319. Gualiero Mocenni, Отворени графички атеље, бр. 9, Народни музеј, Београд, фебруар 1992, стр. 22-23.

319 a.  Оливера Нинчић нуди ново ткање. Изложба у Музеју примењене уметности. – Политика,  Београд, 20. фебруар 1992. 

320. Прво бијенале акварела подунавских земаља (предговор у каталогу), Савремена галерија/Народни музеј, Зрењанин (1991), 1992.

321. Милена Бадњар (предговор у каталогу), Галерија 12+, Београд, март 1992.

322. Зоран Павловић (предговор у каталогу), Уметничка галерија, Крушевац, март 1992 (исти текст под називом: Интелектуални приступ стварању. –  Политика, Београд, 4. април 1992; исти текст на француском: Zoran Pavlović, Galerie Lelia Mordoch, Paris, octobre/novembre 1992).

323. Retrospektivna izložba Milića od Mačve: od Narodnog muzeja do Gradića-Rodića, Delo, Beograd, god. XXVIII, br.5-8, maj/avgust 1922, str.249-253.

324. Ка највишим естетским категоријама. На вест о смртиСтојана Ћелића, Политика, Београд, 3. мај 1992, стр. 17.

325. Саво Поповић,  Ефекти писменог присуства. Након Међународног конгреса историчара уметности у Берлину, Борба, Beograd, 29.јул 1992, стр.20. (intervju) 

326. XXVIII Међународни конгрес историчара уметности у Берлину, Ликовни живот, Земун, год. V, бр. 40, јул/август/септембар 1992, стр. 66.

327. Размена Истока  и Запада. Међународни конгрес историчара уметности у Берлину, Политика, Београд, 11.август 1992.

328. Од критике до историје уметности. Ђулио Карло Арган: Модерна уметност 1770-1970 (приказ), Мостови, Београд, бр. 91, св. III 1992, стр. 261-261.

329. Terra (predgovor u katalogu), Narodni muzej, Kikinda, oktobar 1992.

330. Пет година Ликовног живота (анкета), Ликовни живот, Земун, год.20, октобар/новембар/децембар 1992, стр. 8

331. In memoriam. Томислав Каузларић, Политика, Београд, 10.новембар 1992.

332. Дворови на Дедињу (разговор водила Гордана Станишић), Књижевне новине, Београд, бр. 853, 1.децембар 1992, стр.1, 6.

333. Два ликовна записа. Чедомир Васић и Слободан Вукдраговић, Књижевне новине, Београд, бр. 854, 15.децембар 1992, стр. 6.

1993. 

334. Часопис Зенит као гласило авангарде и као авангардно гласило, Универзитетска мисао, Приштина, вол. 1, бр.1, 1993, стр. 21-23.

334 а.В.(елимир) Ћ.(ургуз), Свећа у тами. Друго протестно вече „за спас културе“. – Политика, Београд, 3. фебруар 1993, стр. 16 (изјава)

335. Два ликовна записа. Критичари су изабрали и Немогуће/L’Impossible, Kњижевне новине, Београд, бр. 860, 15.март 1993, стр.4.

336. Руски уметници у Србији (предговор у каталогу), Народни музеј, Београд, април 1993.

337. Zbirke Narodnog muzeja predstavljene u Japanu, Sakura, Beograd, br.2, 1993, str. 41-42.

338. Haiku u tokijskom metrou, Sakura, Beograd, br.2, 1993, str. 42-43.

339. Реконституисање Националног комитета ИКОМа, Ликовни живот, Земун, год. 6, бр. 43, април/мај/јуни 1993, стр. 64.

340. Concerning Art and  Politics in Yugoslavia during the 30’s, Art Journal, vol. 52, no. 1, Spring 1993, p.69-71.

341. Die Rezeption Tatlins durch die jugoslawische Avantgarde. Vier Auffassungen (i na ruskom), Vladimir Tatlin. Leben, Werk, Wirkung, Ein internationales Symposium, Du Mont Verlag, Koln 1993, p. 87-93 (= Četiri čitanja Tatljina: primer jugoslovenske avangarde, Moment, Beograd/Gornji Milanovac, br.18, april/juni 1990, str.50-52).  Приказ: Мишко Шуваковић, Владимир Татљин и уметност 20. века. – Политика, Београд, 5. фебруар 1994, стр. 18.

342. Сува игла (предговор у каталогу: Бијенале суве игле), Уметничка галерија, Ужице, мај 1993.

343. Zoran Furunović, slike, crteži (predgovor u katalogu), Likovna  galerija Kulturnog centra Beograda, maj 1993 ; isti tekst objavljen u katalogu izložbe crteža Snovi, slutnje, sećanja, Galerija Pokrajinskog kulturnog centra, Priština, oktobar 1993.

344. Група 10+ (предговор у каталогу : 7.панчевачка изложба југословенске скултуре), Савремена галерија Центра за културу, Свеске, Панчево, год V, ванредни број, 1993, стр. 35-38.

344 а. Rada Selaković (predgovor u katalogu/prospektu). – Galerija Međunarodnog press centra Tanjuga, Beograd, april 1993. 

345. Mogućnosti današnje muzeologije, Projeka®t , Novi Sad, br. 1, maj 1993, str. 80-82.

346. Студенти вајарства. Факултет примењених уметности и дизајна (предговор у каталогу), Дом културе Студентски град, Београд, 17-27. јуни 1993.

347. Na Bogojavljanje… Reči Irine Subotić…, u: Stanislav Šarp, Almanah nove umetnosti br. 2- Mašta u službi propagande, Publicum  – FIA, Beograd, juni 1993, str. 11.

348. О изложби Милене Павловић Барили (предговор у каталогу/новинама: Сан је тако дивљи), Галерија Српске академије наука и уметности, Београд, јули 1993, стр.1-2.

348 a. Kрстови у галерији. Уз изложбу Весе Совиља у Галерији СКЦ у Београду. – Политика, Београд, 6. август 1993. 

348 b. FIA – L’Impossible (izjava). – NIN, Beograd, 29. avgust 1993.

349. Југославија. Време културе. Живот у сенци ембарга(То керо ту политизму. Ијугославиа: И зои стон искио ту ембарго), Анти, Атина, 6. август 1993, стр. 50-51 (= део текста: Седам сликара из Београда, Хорос Технис Евмарос, Атина, октобар 1993) (на грчком).

350. Zapis o izložbi u Domu omladine Beograd. Novinari u mračnim vremenima, Republika, Beograd, 16-30.septembar 1993, str. 25.

351. Етички кодекс музејских радника. Музејски стручњаци залажу се за културу као универзални појам без граница и непотребних подела. – Политика, Београд, 30.октобар 1993, стр. 16.

351 а. Мирјана Живковић, Добра воља и …. Судбина легата у Београду (изјава). –  Политика, Београд, 19. новембар 1993, стр. 14..

352. Rajko Popivoda (predgovor u katalogu), Galerija ULUS, Beograd, novembar 1993.

353. Zemlja-nebo (predgovor u katalogu: 12.internacionalni simpozijum skulpture Terra ‘93), Savremena galerija Narodnog muzeja, Kikinda, 2. novembar- 2.decembar  1993.

354. Legati – kako darovati i primiti dar dostojanstveno, Projeka®t, Novi Sad, br. 2, decembar  1993, str. 65.

355. Više od mogućeg. Pančevačka izložba jugoslovenske skulpture 1993, Projeka®t, Novi Sad, br.2, decembar 1993, str. 66-67.

355 а. Срђан Марковић: Леонид Шејка и Медијала (рецензија објављена на корицама). – Просвета, Ниш 1993.  

1993/94.

356. Slobodan Slovinić. Optimizam u tragici (predgovor u katalogu), Moderna galerija, Budva; Plavi dvorac, Cetinje; Galerijа nesvrstanih, Podgorica; Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić, Beograd, avgust 1993-mart 1994.

357. Priče o arhetipima. Autorska izložba Gordane Stanišić-Ristović, Likovni život, Zemun, br.45/46, decembar 1993-januar 1994, str. 33-34.

358. Armatura, Arhitektosnki fakultet, sala 301, Likovni život, Zemun, br.45/46, decembar 1993-januar 1994, str. 39-40.

359. Novinari u mračnim vremenima, Likovni život, Zemun, br.45/46, decembar 1993-januar 1994, str. 39.

360. Na tragu portreta Božidara Karađorđevića u Narodnom muzeju, Likovni život, Zemun, br.45/46, decembar 1993-januar 1994, str. 83.

1994.

361. 25. Majska izložba, Kvadart, Beograd, br. 1, januar/juni 1994, str. 9.

362. Tipografija zenitističkih izdanja, Kvadart, Beograd, br. 1, januar/juni 1994, str. 35.

363. Бранимир Пауновић. Ципеле и трагови  (предговор у каталогу), Галерија Културног центра Београда, фебруар 1994.

364. Dragan Jankov. Slike i crteži (predgovor u katalogu), Dannia art, Beograd, mart 1994.

365. Стојан Ћелић: Судбина скулптуре (рецензија, корице књиге), Clio, Београд 1994.

365 а. Ремек-дела Народног музеја. Јан Бројгел Старији: Пољско цвеће. – Београдске новине, Београд, 29. април 1994, стр. 11.

367. Sculpture de Olga Jančić (predgovor u katalogu), Centre Culturel Yougoslave, Paris, avril/mai 1994.

368. Легати. Прошлост за будућност, Побједа, Титоград, 28. мај 1994, стр. 10.

369. Сузана Гојнић. Free Art. Уникатни теписи савременог дизајна (предговор у каталогу), Музеј примењене уметности, Београд, мај-јун 1994.

370. Спасимо установе културе (анкета: За савремени културени систем), НИН, Београд. 3. јуни 1994, стр. 41.  

370 а. Руски уметници у Србији. Значајни уметнички пројекти (интервју са Мирјаном Живковић). – Политика, Београд, 2. јул 1994, стр.16.. 

371. Imaginarni muzej naših dana, Projeka®t , Novi Sad, br.3, juli 1994, str. 21.

372. Slobodan Slovinić. Ciklus Le Corps (predgovor u katalogu), Galerija Smit, Budva, avgust 1994.

373. Zenit, Komunikacija, Beograd, br. 88, septembar 1994, str. 4-5.

374. Pogled izdaleka i pogled iznutra, Horizonti, Novi Sad, br.0, septembar 1994, str. 36-38.

375. Katalin Keseri (razgovor između K.K. i I.S.), Košava, Vršac, septembar 1994 (= Zlatno oko, Novi Sad/ Vršac,br. 1, septembar 1994, str. 78-80).

376. Рукопис Момчила Стевановића Каталог дела француских  мајстора из збирке Народног музеја у Београду, Зборник Народног музеја, историја уметности/XV-2, Београд 1994, стр.263-271.

377. Руски уметници у београдском Народном музеју,  Руска емиграција у српској култури ХХ века, Зборник радова, Филолошки факултет, том II, Београд 1994, стр. 64-69 (= Русские художники в белградском Народном музее, Русска емиграция в Югославии, Российская академия наук, Институт славяноведения и балканистики – Кафедра славистики Белградского университета, Индрик, Москва 1996, стр. 263-269). 

378. Мића Поповић – Од материје до материјала (предговор у каталогу монографске изложбе), Народни музеј, Београд, септембар-новембар 1994 (= Уметничка галерија, Крушевац, мај-јул 1995).

379. Arkanjska civilizacija u delima Mladena Marinkova, Zlatno oko, Novi Sad/ Vršac, br.1, septembar 1994, str. 126 (= predgovor u katalogu, Savremena galerija, Zrenjanin; Galerija »Lazar Vozarević«, Umetnička kolonija, Bačka Topola, septembar-novembar 1995).

380. Vuk Veličković. Evropa posle kiše (predgovor u katalogu), Galerija 12+, Beograd, oktobar 1994.

381. Talent, Projeka®t, Novi Sad, br. 4, decembar 1994, str. 70-72.

382. Na iskustvima memorije – Projekat Narodnog  muzeja u Beogradu, Projeka®t, Novi Sad, br. 4, decembar 1994, str. 86.

383. Upotreba istorije,  Kultura vlasti, Index smena i zabrana, Radio B92, Beograd 1994, str. 39-41.

384. Предлог за реализацију Куће легата (са Иваном Симеоновић Ћелић), Гласник. Прилози са науку, уметност и културу, Народни музеј, Панчево, бр- 5, 1994, стр. 62-64.

384 а.  In memoriam: Ljiljana Ljana Simić (1937-1994). Neostvareni Vorhol. – Borba , Beograd, ???????

384 b. Les artistes yougoslaves et la France: 1900-1940. U: Un art sans frontières: L’ internationalisation des arts en Europe: 1900-1950. –  Publications de la Sorbonne I: Histoire de l’Art – 7 –  Sous la direction de Jacques Monnier et José Vovelle, Paris 1994, p. 17-31.

1995.

385. Posle grmljavine dolazi kiša koja će da spere prljave nanose i šljam (razgovor vodio Jovan Despotović), Vreme umetnosti, Beograd, br.6,  27. februar 1995, str.12-13.

386. Уметност Љубице Цуце Сокић (монографија поводом ретроспективне изложбе), бр. 79, Галерија Српске академије наука и уметности/Цицеро, Београд 1995.

387. Likovni krog revije Zenit 1921-1926 (doktorska disertacija), Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, Ljubljana 1995. Prikazi: Marijan Zlobec, Likovni krog revije Zenit v letih 1921-1926. Disertacija dr. Irine Subotić iz Beograda je izšla pri Znanstvenem inštitutu Filozofske fakultete. – Delo, Ljubljana, 20. junija 1996, str. 6. 

388. Novi muzeološki sadržaji (predgovor u katalogu: Na iskustvima memorije), Narodni muzej, Beograd 1995, str. 7-8 (sa Gordanom Stanišić). Prikaz: Јован Деспотовић, На искуствима меморије. Век и по Народног музеја у Београду, Политика, Културни додатак, Београд, 10. јун 1995.Prikazi (između ostalih): S.(avo) P.(opović), Izložba umetnika iz Holandije. – Večernje novosti, Beograd, 18. septembar 2006, str.7.

389. Рани опус Миленка Шербана, Зборник Матице српске за ликовне уметности, бр.27/28, Нови Сад 1991/92 (издато 1995), стр. 81-85.

390. La transposition de l’espace des dessins aux sculptures chez Antoine Pevsner, Pevsner, Art édition – Les Amis d’Antoine Pevsner, Paris 1995, p. 180-185.

391. El Lissitzky: Snaga vere u budućnost, Moment, Beograd/Gornji Milanovac, br. 23/24, 1995, str. 88-91 (= The Power of Belief in the Future. El Lissitzky and the Avant-garde in Eastern Europe, Kunst & Museum Journaal, Amsterdam, vol. 2, no. 4, 1991, p.28-35).

392. Спомен-збирка др Ђорђа и Лале Лучић Роки у колекцији стране уметности Народног музеја (преговор у каталогу: Спомен збирка др Ђорђа и Лале Лучић Роки), Народни музеј, Београд,  фебруар 1995. 

393. И поред неправде изопштености – универзалност (интервју), Јединство, Приштина, 4-5.март 1995.

394. Savremena muzeologija i pripreme izložbi, Moral i mitologija u savremenoj umetnosti  (Zbornik radova – akta seminara).- Akademija umetnosti / Centar susreta, Novi Sad, mart-april 1995, str. 91-97.

395. Зоран Јовановић Добротин (предговор у каталогу), Салон Музеја савремене уметности, Београд, мај-јуни 1995. 

396. Мића Поповић – Од материје до материјала (предговор у каталогу монографске изложбе), Уметничка галерија, Крушевац, мај-јул 1995 (= Народни  музеј, Београд, септембар-новембар 1994).

397. Nataša Teofilović (predgovor u katalogu: Ostrva), Studentski kulturni centar, Beograd, juni 1995.

398. Душан Оташевић.Баналност је неморална (предговор у каталогу), Галерија Српске академије наука и уметности, Београд, јули-август 1995. Preštampano u: Irina Subotić, Branislav Dimitrijević, Jovan Čekić, Otašević (monografija), izd. Fondacija Kolekcija Trajković, Beogard 2015, str. 387. 

399. Енигматски простори Весне Бајалски, Политика, Београд, 24. јуни 1995, стр. 19. 

400. Од иконе до енформела (реч на отварању изложбе: Лазар Возаревић. Традиција и савременост, 15. августа 1995.Повеља, нова серија, Краљево, год. XXV, бр. 4, 1995, стр. 103-104.

401. Arkanjska civilizacija u delima Mladena Marinkova  (predgovor u katalogu), Savremena galerija, Zrenjanin; Galerija »Lazar Vozarević«, Sremska Mitrovica; Umetnička кolonija, Bačka Topola, septembar-novembar 1995 (= Zlatno oko, Novi Sad / Vršac, br.1, septembar 1994, str. 126).

402.  Урош Тошковић (предговор у каталогу: Необичне слике Уроша Тошковића), Радионица душе, Београд, децембар  1995 (преузето из: Галерија Културног центра Београда, 1995; Урош Тошковик. Необични слики, Музеј на град Скопје, мај 1996).(објављено без одобрења аутора!)

1996.

403. Velimir Ćurguz Kazimir (predgovor u katalogu), Galerija Grafički kolektiv, Beograd, januar-februar 1996.

403 а. Tipografska i likovna rešenja Zenita i zenitističkih izdanja, Srpska avangarda u periodici (Zbornik radova), Matica srpska, Novi Sad / Institut za književnost i umetnost, Beograd 1996, str.442-454.

404. Stihvane na strastite v hudo`estvenite tъrseniя. Izkustvoto na tridesette godini v Belgrad, Problemi na izkustvoto, Institut za izkustvoznanie pri Bъlgarska akademiя na naukite, Sofiя, no.1, 1996, str. 14-24.

405. Русские художники в белградском Народном музее,Русская емиграция в Югославии,Российская академия наук, Институт славяноведения и балканистики – Кафедра славистики Белградского университета, Индрик, Москва 1996, стр. 263-269 (= Руски уметници у београдском Народном музеју,Руска емиграција у српској култури ХХ века, Зборник радова, Филолошки факултет, том II, Београд 1994, стр. 64-69). 

406. Дедињски дворови, у:  Прича о Београду,Југословенска књига/Екпрес, Београд 1996, стр.313-319.

407. Ликовна уметност двадесетог века у Београду, у:Прича о Београду,Југословенска књига/Екопрес, Београд 1996, стр. 341-347.

408. Ликовне сензације. Љубица Цуца Сокић, НИН, Београд, 2. фебруар 1996, бр.2353, стр. 44.

409. Награда у праве руке (интервју са Мирјаном Живковић), Политика, Београд,  фебруар  1996.

410. Украјински уметници у Београду (предговор у каталогу: Украјинске визије), Galerija Bazalt, Београд, фебруар 1996.

411. Savremena umetnost u ambijentima grada. –  Zbornik radova s Prvog međunarodnog simpozijuma Spektakl – grad – identitet. –  Yustat – Jugoslovensko društvo za umetnost i tehnologiju spektakla (posebno izdanje Pozornice danas), Beograd,  februar/mart 1996, str. 52-57.

412. Memorija i tradicija (Razgovor sa povodom) (razgovor sa Slavkom Timotijevićem), Beorama, Beograd, god.2,  mart 1996, str.75-78. 

412 a. Даривање памћења. Кад награде оду у праве руке (интервју водила Мирјана Живковић). – Политика, Београд, 11. март 1996.

413. Experiences from Memory. 150th Anniversary of the Belgrade National Museum: New Museological Thinking, Arti International, Athens, vol. 28, March-April 1996, p.160-175 (sa G.Stanišić).

414. Contemporary Art in Traditional Museum Installations: Curator as Art Critic. Example of the Exhibition Experiences from Memory, National Museum, Belgrade 1994/5,Crossroads in Central-Europe / Ideas, Themes, Methods and Problems of Contemporary Art and Art Criticism (zbornik radova), AICA, Budapest 1996, p. 97-102.

415. Nagrada za prave vrednosti. Na iskustvima memorije (intervju vodila Mirjana Mitrović), Žena, Beograd, 20. april 1996, str. 18-19.

416. Vek modernizma: Sava Šumanović, stogodišnjica rođenja, Dijalog, Beograd, br. 1-2, proleće-leto 1996, str.158.

417. Културајекултура. Нилето, нимртвило (изјава новинарки Ани Пековић). – Политика, Београд, 9. август 1996.

418. O našem alter egu govorijo filmi (intervju vodio Milan Zinaić), Dnevnik, Ljubljana, 31. avgusta 1996, str. 19.

419. Ka novim prostorima, CLIO magazin, Beograd, jesen 1996, str. 5.

420. Kenji Nagai – dragocenost japanske senzibilnosti (predgovor u katalogu: 4. Bijenale grafike), ULUS, Beograd 1996, str. 311-312. (Fragmenti teksta štampani na japanskom i engleskom u: Kayoko Yamasaki, From Chaos to the Cosmos, predg.kat. retrospektivne izložbe umetnika – Litho: as All Started. Kenji Nagai, Musashino Art University Museum & Library, 25 November – 22 December, 2016, pp. 73, 74) 

420 а. ДосетканијеулазницазаЕвропу(интервју водио Саво Поповић). – НедељнаБорба, Београд, 5-6. октобар 1996, стр. 8. 

421. Sally Weare (predgovor u katalogu), Galerija Haos, Beograd, novembar-decembar 1996. 

422. Sali Vier. Crtež kao egzistencijalno ispunjenje, Beorama, Beograd, decembar 1996, br.61, str. 56-57.

423. Zoran Petrović (predgovor u katalogu), Galerija Zepter, Beograd, novembar- decembar 1996 (= deo teksta objavljen u: Beorama, Beograd, decembar 1996, br. 61, str. 56).

424. In memoriam. Gvozdenov krik. Mića Popović 1923-1996, Vreme, Beograd, 28. decembar 1996, br.323, str. 44-47.

425. Преводилачки подухвати. Жан-Мишел Палмије: Експресионизам као побуна, Мостови, Београд,бр.105/106, 1996, стр. 735-736.

426. Šta nam je donela Godina kulture ili kakvo nam je Ministarstvo za kulturu potrebno (ekspoze, zbornik radova), Fond Ljuba Davidović, Beograd 1996, str. 24-25.

427. Ruski umetnici emigranti u Vojnom muzeju (predgовор у katalogу), Vojni muzej, Beograd, decembar 1996.

428. Vrz iskustvata na memorijata.- Golemoto staklo,  Скопје, бр. 4, 1996, стр. 96-99. 

429. Tragedija i sre}a stvaraњa Save [umanovi}a, Danica за 1996, Vukova zadu`bina, Београд 1996, стр. 75-79. 

430. Zašto zenitizam ne može da bude (samo) srpski?, New Moment, Beograd, br. 5 (broj posvećen avangardama), 1996, str. 32-37.

431Stojan Ćelić. Snoviđenja iz stvarnosti (monografija), Clio, Beograd 1996 (sa Ivanom Ćelić Simeonović). Прикази: Бојана Бурић, Одговорност уметничког чина. – Време, Београд, 15. јун 1996, стр. 43 лат.; Јован Деспотовић, Стојан Ћелић.Политика, Београд, 29. јун 1996, стр. 26; Коста Богдановић, Монографија Стојана Ћелића (у рукопису), реч на промоцији књиге у САНУ, 12. новембар 1996  Ј. Јововић, Сни и сновиђења. –  Политика Експрес,Београд, 13. новембар 1996.

432. Tapiserija – Beograd 96 (predgovor u katalogu), Galerija Centralnog kluba Vojske Jugoslavije, Beograd 1996.

1997.

433. Slavoljub Caja Radojčić. Smisao za humor, gledanje kroz naočare i stalna neverica, u: Trijenale skulpture 1996, Pančevo, Savremena galerija (izdato 1997), str. 68.

433 a. D. Vuković, Potpisivanje Deklaracije »profesionalnih šetača« u galeriji »Haos«. Zato što hapse i prebijaju našu decu. – Blic, Beograd, 7. januar 1997 (izjava).

434. Razgovor AU Press-u (intervju). – Press centar Akademije umetnosti, Novi Sad, br. 7, str-3-4 (februar 1997 – povodom studentskog protesta 1996/7).

435. Milenko Šerban. Život  i  slikarsko delo (monografija), Galerija Matice srpske, Novi Sad / Zlatna grana, Sombor 1997.    

436. Milan Kašanin, evropska umetnost i časopis Umetnički pregled, Zbornik Narodnog muzeja, istorija umetnosti XVI/ -2, Beograd  1997, str. 99-118.

437. Jugoslovenska savremena umetnost (predgovor u katalogu: Orato/Aorato (Vidqivo/Nevidqivo), Solun- Kulturna prestonica Evrope 1997, Helekspo, april-maj 1997 (gr~ki, engleski, srpski) 

437 а. Саво Поповић, Ауторитативно дело – не експеримент, не младалачки хир (интервју са И.С.). – Борба, Београд, 30.април-4.мај 1997, стр.10.

438. Olga Jančić. Umetnost uravnoteženih htenja (monografija), Clio, Beograd 1997 (sa Ivanom Ćelić Simeonović). Prikaz: Olga Jančić: Skulptura je moja poruka. -CLIO magazin, Beograd (s.d.)

438 a. Ka novim prostorima. srpska i jugoslovenska likovna kritika. –  CLIO magazin,Beograd (s.d =1997)

439. Nomadski duh Miše Čolovića (predgovor u katalogu), Kulturni centar Beograda, sveska 315, april 1997.

440. Borislava Nedeljković Prodanović. Neću da mislim na rat (predgovor u katalogu), Akademija umetnosti, Novi Sad, februar 1997 (=: Borislava Nedeljković Prodanović. Je ne veux pas penser  à la guerre,  Atelier 19, Tours, avril-mai 1997).

440 а.Ауторитативно дело – не експеримент, не младалачки хир. Др Ирина Суботић о изложби којом се Југославија представила у Солуну – престоници европске културе за 1997. (Интервју водио Саво Поповић). – Првомајска Борба, Београд, 30.април – 4. мај 1997, стр. 10. 

441. Tradicija i savremenost. Solun – Kulturna prestonica Evrope 1997, Pobjeda, Подгорица, 3. мај 1997, стр. 9. 

442. Nekoliko obećanih reči povodom Forme 14, Informator UPIDIV, Novi Sad, juni 1997, str. 4-5.

443. Milenko Шerban (1907-1979) Retrospektivna izlo`ba (vodi~ kroz izlo`bu), Galerija SANU, Београд, јули 1997. 

444. Barski qetopis, Pobjeda, Подгорица, август 1997. 

445. Slikarski hod kroz vreme. Retrospektivna izložba: novo čitanje Milenka Šerbana, Naša Borba, Beograd, 30-31. avgust 1997, str. XVI.

445 а. Уметност у променама.- Савремена југословенска уметност у Солуну. – Књижевне новине, Београд, 15. септембар 1997, год.XLIX.

446. Goran Vukčević (predgovor u katalogu), Galerija Kolarčeve zadužbine, Beograd, septembar 1997.

447. Serbia. Yugoslavia, Europa Nostra Forum. Dossier on the Heritage Situation in the Balkans, Thessaloniki, 26. September 1997, pp.104-107

448. Mladalačka snaga Anice Radošević  (predgovor u katalogu), Galerija Doma kulture Studentski grad, Beograd, oktobar 1997.

448 а.Miloš Jevtić, Гост др Ирина Суботић. Други програм Радио Београда (вест). – Политика,  Београд, 12. октобар 1997, стр. 39. (текст интервјуа у рукопису)

449. Petar \uza: (prividan) beg kao (prividan) spas (predgovor u katalogu),  Galerija ULUS, Београд, децембар 1997. 

450. Japanski krug kredom, Sakura, Beograd, br. 4, 1997, str. 20-21.

451. Жетве Биљане Божић-Стаменковић. Таписерије (предговор у каталогу), Галерија Божа Илић– Народни музеј Топлице, Прокупље, децембар 1997-јануар 1998 (=. Центар за културу – Градска галерија, Димитровград, април 1998).

1998.

452. The Avant-garde Visionary and Utopian Model proposed by Ljubomir Micić and his Journal Zenit, Académie bulgare des Sciences-Institut d’ études balkaniques, no. 3-4, Sofia 1996, pp. 54-58 (izašlo iz štampe 1998).

453. Likovni krug ~asopisa Zenit 1921-1926 (Ekspoze na odbrani doktorske disertacije 3. juna 1991.g. na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Qubqani, Sveske, Druшtvо istoričara umetnosti Srbije, br. 23-26, Beograd 1996, str. 98-100  (izaшlo iz шtampe 1998).

454. Trista godina samoće (predgovor), Expeditio. Letnja škola arhitekture, Perast 1997 –  Arhitektonski fakultet, Beograd 1998.

455. Trideset godina izlo`be Kriti~ari su izabrali(оdgovori kriti~ara), Kulturni centar Beograda, januar 1998.

456. Ostrva Jelene Trpković (predgovor u katalogu: Crteži i…), Galerija Haos, Beograd, februar 1998.

457. Yugoslavia – A tragic Example of Transition, Culture of the Time of Transformation. International Congress (Materials, Poznan, 2-5 February 1994, editors: Janos Brendel, Stanislas Jakobczyk), WIS Publishers, The Association of Historians of Art,  Poznan 1998, pp. 348-348.

458.  Ka umetnosti sinteze (intervju vodio Andrej Tišma), Dnevnik, Novi Sad, 18. februar 1998, str. 17.

 459. [idijanke Save [umanovi}a, Kwi`evne novine, Beograd (50 godina), br.968-969-970, 15.februar- 1. i 15.mart 1998, str. 9.

460. Nove male slike Milana Sta{evi}a (предговор у каталогу), Srpska akademija nauka i umetnosti. Ogranak u Novom Sadu, mart 1998 (издање и на енглеском и француском).

461. Američke ikone (predgovor u katalogu/monografiji: Milan Aleksić – loše  održavanje i drugi radovi), Umetnička galerija »Nadežda Petrović«, Čačak, mart; Konkordija, Vršac, april; Gradska galerija, Užice, maj 1998 (s prevodom na engleski), str. 38-39. 

462. Жетве Биљане Божић-Стаменковић. Таписерије (предговор у каталогу), Центар за културу – Градска галерија, Димитровград, април 1998 (= Галерија Божа Илић– Народни музеј Топлице, Прокупље, децембар 1997-јануар 1998).

463. Les avant-gardes historiques: dadaisme, zénithisme et surréalisme,  De l’Unification à l’Eclatement. L’espace yougoslave, Un siècle d’Histoire, Musée d’ Histoire contemporaine – BDIC, Les Invalides, (ouvrage publié sous la direction de Laurent Gervereau et Yves Tomic), Paris 1998, pp. 256-265. 

464. Vojislav Stanić (monografija), Cicero, Beograd  1998.

465. Milutin Kopanja. Jedini značajni događaji u životu jesu lomovi (predgovor.u katalogu: Milutin Kopanja. Period 1978-1998), Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić, Beograd, oktobar 1998.

466. Umetnost na kraju veka I (priredila i predgovor), Clio, Beograd, 1998, str.7-11. Prikaz: Umetnost na kraju veka, Dnevnik, Novi Sad, 27. novembar 1998. Prikaz: O.(livera) Stošić, Umetnost na kraju veka. Zbornik, Danas, Beograd, 5-6. decembar 1998, str. 10.

467. Bogomil Karlavaris. Umetnost kao radost življenja (monografija, sa grupom autora),  Muzej grada Novog Sada 1998,  str. 19-24 (= isti tekst objavljen kao separat:Bogomil Karlavaris. Povodom 50 godina umetničkog  rada, UPIDIV, Novi Sad 1998).

468. Trnovitim putem do sopstvenog stvaralačkog izraza (predgovor u katalogu), Izložba radova studenata završne godine Likovnog odseka Akademije umetnosti, Novi Sad, juni 1998.

469. Začudnost grafičkog oblikovanja ili o plakatima Branislava Dobanovačkog (predgovor u katalogu: 9.izložba pozorišnog plakata i grafičkog oblikovanja 1995-1997), 43. Sterijino pozorje, Novi Sad, maj-jun 1998, str. 28-29 (= u posebnom katalogu: Branislav Dobanovački – Graphic design, Izložba plakata, Srpsko narodno pozorište, Novi Sad, maj-jun 1998; deo predgovora preštampan u katalogu: Branislav Dobanovački, Plakat, Muzej Novog Sada, Zbirka strane umetnosti, 29. novembar-10. decembar 2001).

470. Zoran Furunović, slike, crteži (predgovor u katalogu), Галерија уметности, Приштина, јуни-јули 1998 (dopunjen tekst: Likovna  galerija Kulturnog centra Beograda, maj 1993; Galerija Pokrajinskog kulturnog centra, Priština, oktobar 1993).  

471. Estetizacija i kultura protesta, Kultura i protest, Fakultet političkih nauka, Beograd  1998, str.151-156 (= Protest Aesthetisation and Protest Culture, Krasnogruda, Nations, Cultures, Small Homelands of Central-Eastern Europe, Sejny-Stockholm, no.8, 1998, pp. 58-6. Оbjavljeno i u knjizi (bez znanja autora!!!=???):  «The Story of Accident: An Anthology of critical writing from Eastern Europe» (edited by Tomas Pospiszyl), Museum of Modern Art, New York, September 2000).neprovereno, nema podataka?

472. My Lucky Star – Škart;  Protest Aesthetisation and Protest Culture, KrasnogrudaNations, Cultures, Small Homelands of Central-Eastern Europe, Sejny-Stockholm, no.8, 1998, pp.58-64.

473. Hilandar na crteжima Zorana V. Petroviћa (predgovor u albumu), Skupшtina grada Beograda, Beograd 1998.

474. Umetnost i zloupotreba istorije, u:  Milanu Kovačeviću ad honores, Filozofske studije, Filozofsko društvo Srbije, Beograd 1998, str.129-136.

475. Zoran Marjanoviћ i wegova mimikrija (predgovor u katalogu), Galerija ULUS, Beograd, avgust 1998.

476. Drugi bijenale scenskog dizajna (predgovor u katalogu),Yustat/Muzej primenjene umetnosti, Beograd, septembar 1998.

477. Музеји и легати, Гласник Савеза слободних градова и општина Србије, бр.19, 1.oктобар 1998, стр. 19-20 (Република, бр.198-199, 1-31. октобар1998).

478. Zli dusi iz srpskog lonca (intervju vodio Savo Popović), Evropljanin, Beograd, br.12, 8.oktobar 1998, str.32-35.

479. Terra, Republika, Beograd, god.10, br. 200, 1-15.novembar 1998.

480. Ljudmila Armata (predgovor u katalogu: V Bijenale grafike), Beograd, novembar 

1998.

481. Quadrifolium  Pratense / Detelina sa četiri lista (predgovor u katalogu), Muzej «25.maj«/ Clio, Beograd, novembar-decembar 1998. Prikaz: Jovan Despotović, Quadrifolium  criticus, Danas, Beograd, 5-6. decembar 1998, str. 10.

482. Umetnička zbirka Sava Centra (monografija – predgovor, napisi o umetnicima), Sava Centar, Beograd 1998.

1999.

483. God lost – God found. A Case study of Yugoslav Contemporary Art, Culture of the Time of Transformation, II International Congress, The Cultural Identity of the Central-Eastern Europe (Materials, Poznan, 11-14 March 1998, editor Janos Brendel), WiS Publishers, The Association of Historians of Art, Poznan 1999, pp.146-149 (= One of the Issues in Yugoslav Contemporary Art, Anachronia, Hamburg, No.5, 1999).

484. Hoću da probušim pupak. Pupak je centar sveta (predgovor u katalogu: Jelena I. Kovačević – Ghetto superstar ili Strah od letenja),  Likovni salon – Kulturni centar Novog Sada, januar 1999.

484 а. Branimir Gajić, Lepše je sa kulturom ovde i danas? Apel ULUS-a i Društva istoričara umetnosti Srbije ministru Željku Simiću (izjava). – Danas, Beograd, 27. januar 1999, str. 10č

485. Nepristajanja Gorana Jureše (predgovor u katalogu), Galerija DA, Novi Sad, februar-mart 1999.

486. Razvejani spomenici kulture, Vreme, Beograd, br. 4 (vanredno izdanje), 7.april 1999, str. 12.

487. Идеалът връщане към природата: група Облик, Проблеми на изкуството,  Институт за изкуствознание pri Bъlgarska akademiя na naukite, Sofiя, но. 2, 1999, стр.10-14.

488. Mikroistorija kao makrotragedija (predgovor u katalogu: Vida Jocić: Apel sa mir 1958-1999), Centar za kulturnu dekontaminaciju, Paviljon Veljković, Beograd, april 1999.

489. Tragika modernog doba. Radovi Marinele Koželj u galeriji ULUPUDS i Vide Jocić u  Paviljonu Veljković, Vreme, Beograd, br. 5 (vanredno izdanje), 10. april 1999, str. 11. 

490. Il Presidente. Un Rembrandt lo protegge (intervju), ANSA, 28. april 1999 (preuzela albanska agencija, predstavio  novinar Alvin Ekmekciu)

491. O izložbi koja će se tek roditi (predgovor u katalogu: Izložba radova studenata završne godine Likovnog odseka Akademije umetnosti u Novom Sadu), Galerija Novosadskog otvorenog univerziteta, Novi Sad, 18-30. juna 1999.

491 a. Bogomil Karlavaris. 50 godina stvaralaštva (katalog-prospekt). – Art Gallery, Bačka Topola, juli 1999.

492. Arte & Guerra (tekst u katalogu prezentacije: Brigata ES/Oreste, Biennale di Venezia, juni-oktobar 1999),  Sdefinizioni – fino alla fine dei sensi, Venezia, an. V, no. 4, 1999.

493. Dušan Otašević ili kako izaći  iz lavirinta sudbine (predgovor u katalogu: Arijadnin konac),  16. Grad  Budva, 1999, str. 112-114.

494. Aleksandar Rafajlović. Memoria pintada/ Painted Memory (predgovor u katalogu), Galeria Praca do Mar, Quarteira, Portugal, avgust-septemar 1999(= Likovni život, Zemun, br.81-82, juli-oktobar 1999,   str.106).

495. O Salonu kroz dijalog (predgovor/razgovor između  Snežane Subić  i I. S. u katalogu: 28. Novosadski salon), Galerija Novosadskog otvorenog univerziteta, Novi Sad, oktobar-novembar 1999.

496. Draga Jovanović  (predgovor u katalogu Autoritratto), Umetnička galerija Nadežda Petrović, Čačak,  Mladi ’99, novembar 1999.

497. Музеј савремене уметности. Кућа духова (интервју), Време, Београд, бр.461, 6. новембар 1999. (и на Интернету)

498. Јесења изложба ’99 (предгoвор у каталогу поводом 80.годишњице од оснивања  Удружењa ликовних уметника Србије), Уметнички павиљон Цвијета Зузорић, Београд, новембар-децембар 1999.

499. Александар Младеновић Лека (предгoвор у каталогу), ХV изложба учесника из 1988,  XVI Отворена графичка радионица, Београд, Народни музеј,  децембар  1999. Isti tekst u: Beogradska grafička škola – Craut & comp. – 1999.

500. Šta još treba da nam se desi (intervju sa Ljubicom Jelisavac), Blic, Beograd, 3. decembar 1999, str.11.

501. (Predgovor u katalogu: Izložba likovnih ostvarenja nastavnika i saradnika Akademije umetnosti u Novom Sadu povodom 25 godina Akademije umetnosti u Novom Sadu), Galerija SPC Vojvodina, Novi Sad, decembar 1999.  

501 a. Три значајне изложбе из историје архитектуре БеоградаНаслеђе, Београд,  II/1999, стр.  203-206.

2000.

502. Dragana Atanasović: Intimno i dizajn. Umetnost u službi života (predgovor u katalogu), Galerija Grafički kolektiv, Beograd, mart 2000.

503. Od avangarde do Arkadije(zbornik tekstova sa predgovorom), Ars figura/Clio i Fond Madlena Janković-Zepter, Beograd 2000.  

504. Beli anđeo na kravati mafijaša (intervju sa I.S vodila B[rankica] Drašković-Mijatović), Glas javnosti, Beograd, 22. mart 2000.

505. Od avangarde do Arkadije (razgovor sa I.S. i prikaz izložbe u Galeriji Zepter, napisala Danijela Purešević), Beorama, Beograd, br.102, maj 2000, str. 34-35.

506. Dvostrukim zidovima opasani (intervju sa I.S.vodio Vladimir Mitrović), Bulevar, Novi Sad, br. 015, 6. maj 2000, str.36-38.

507. Predgovor u katalogu Izložbe Majske  grafike, Grafički kolektiv, Beograd, maj 2000.

508. Kulturtregerova metla stigla i do Paviljona Veljković. Reagovanje na tekst Milivoja Pavlovića »Peta kolona u kulturi«, koji je objavila Politika 5.maja 2000 (sa Gordanom Jovanović), Danas, Beograd, 17. maj 2000, str. 7.

509. Generalne konferencije – zašto su važne?, Izlog, Bilten YU NC ICOM, br.1, proleće 2000.

509 a. Milan D. Miletić (1953-1996) – Jedan nepoznati slikarski opus. Biblioteka grada Beograda, maj 2000, Likovni život, Zemun, br. 83/84, god. XIII, februar-jun 2000, str. 28.   

510. Kako smo dočekali 2000, u: Urbani spektakl (priredile Milena Dragićević-Šešić i Irena Šentevska), Clio-Yustat, Beograd 2000, str.180-185.

511. Walking along the Line. A Line as an Instrument of Expression. Kunst. Suzana Gojnic, Society.Diplomatic.UNO.Wirtschaft, Politik, Kultur, Wien, no. 313, 2000, p.112-113;

512. Mirjana Dugandžija, Uz 20 tisuća štafeta, Hrvatskoj će možda biti vraćena Bukovčeva »Mladost – Kraljica života«: danas je među jelenjim rogovima i seoskim rezbarijama (izjava I.S.), Nacional, Zagreb, 21. novembar 2000, str.41.  

513. Crteži kao intimni praznici(pred.u katalogu izložbe Marka Čelebonovića), Galerija  Haos, Beograd, 20.XI-20.XII 2000.

514. The Aesthetisation of the Protest, u knjizi:  «The Story of Accident: An Anthology of critical writing from Eastern Europe» (edited by Tomas Pospiszyl), Museum of Modern Art, New York, September 2000 /узето без дозволе аутора!!!/ (= Estetizacija i kultura protesta, Kultura i protest, Fakultet političkih nauka, Beograd  1998, str.151-156).

514 a. Svest o vremenu: Pablo Picasso . – ReAnimacija. Centar za kulturnu dekontaminaciju – Paviljon Veljković, Beograd, 5. juni 2000.

2000 – 2001.

515. Wie kann das Leben uberlebt warden, u: Dossier Serbien. Einschatzung der Wirklichkeit der 90er Jahre (Kako preživeti život, u: Dosje Srbija. Procena stvarnosti 90-ih) (predgovor i koncepcija izložbe), Akademie der Kuenste, Heinrich Boell Stiftung, Centar za kulturnu dekontaminaciju, 19.XI-17.XII 2000, p.6-7.  Isti tekst  u katalogu objavljenom u: Akademie der bildenden Kuenste, Wien, 17.Januar – 14.Februar 2001.

516. Branko Pavić – umetnik tega časa in tega prostora (pred.u katalogu izložbe: Branko Pavić. Grafike/Video 1995-1999),  Bežigrajska galerija, Ljubljana, 19.decembar 2000- 13.januar 2001.

517. Milena Jeфтић Ничева Костић: Поново рођена радост пред природом (предг. у каталогу: Милена ЈНК, Крошње), Културни  центар “Лаза Kостић”, Сомбор, децембар 2000-јануар 2001.

518. Reflections of the Russian avant-garde in Yugoslav Zenitism, in: Avant-garde Masterpieces of the Costakis Collection, State Museum of Contemporary Art, Thessaloniki, December 2000-October 2001, p.137-141 (isti tekst u grčkom izdanju);

2001.

519. Biti žena  u Srbiji; Hronologija s povodom, u:  Program predstave Balkanska plastika (na osnovu knjige Moj život, Mage Magazinović, režija Ivana Vujić), Narodno pozorište, Beograd, premijera 7. maja 2001.

520. Šta se krije iza zidova dedinjskih rezidencija. Još se ne zna šta je sve od neprocjenjivog  blaga ostalo na svom mjestu, Nezavistan dnevnik, Podgorica / Vijesti, Zagreb,  11.maj 2001 (izjava).

521. Pančevački, u: Regionalno – univerzalno (izlaganja sa stručnog skupa), Galerija savremene  umetnosti, Pančevo /  Centar za kulturu, Pančevo, maj 2001.str.19-25.

521 a. Marija Krtolica (tekst u programu predstave Marije Krtolice Preobražaji. Senka i odsjaj, posvećene Jeleni Šantić). – Beton hala teatar, Beograd, 16. juni 2001. 

522. Drawings and Prints as Mental Attitudes. Avant-garde Experiments in Serbia (i na mađarskom), in:  Central European Avant-garde – Drawing and Graphic Art 1907-1938 (Kozép-Europai Avantgard – Rajz-és grafika 1907-1938),  Varosi Muveszeti Muzeum Keptara, Gyor, July – September 2001; Slovak National Gallery, Bratislava, September-October 2001, p.101-107.

523. Branislav Dobanovački, Plakat, Muzej Novog Sada, Zbirka strane umetnosti, 29.novembar – 10.decembar 2001  (deo preštampan iz kataloga na Sterijinom pozorju, Novi Sad 1998).

524. Novo viđenje grada u srpskom slikarstvu između dva svetska rata, u: Knjiga o putopisu,  Zbornik radova, urednik Slobodanka Peković, izd.  Institut za književnost i umetnost, Beograd, Godišnjak XVIII, serija B, Istorija književnosti 4, 2001, str. 249-260 (ćirilica, rezime na engleskom).

524 a. Dosije Srbija. Procena stvarnosti 90-tih: završnica, u: Dosije Srbija. Procena stvarnosti 90-ih, CZKD, Muzej »25. maj«, Beograd, 5. oktobar-15. oktobar 2001, str. 6-7.

2002.

525. Milenko Šerban i Novi Sad (predgovor u katalogu samostalne izložbe pastela), Galerija Belart, Novi Sad, februar 2002.

526. El Cartel politico y cultural Yugoslavo (predgovor u prospektu/pozivnici),  La galeria AP de la Facultad de Artes plasticas de la Universidad Veracruzana, Xalapa, Ver., 14. marzo – 30. mayo 2002.

527. The Balkans. A Cutural Region of Contemporary Art, in: European Contemporary Art. The Art of the Balkan Countries, State Museum of Contemporary Art, Thessaloniki, April-May 2002, p.17-23 (i na grčkom).  

528. Jedinstvo likovnog jezika. Podseћawa: Stojan Ћelић. Deset godina od odlaska velikog umetnika, dobitnika Politikine nagrade iz Fonda »Vladislav Ribnikar«, Politika, Beograd, 27. april 2002, str. 11.

529. Визуелни дијалог. Балканска уметност у Солуну. –  Политика,Београд, 18. мaj 2002.

530. Between Worlds. A Sourcebook  of Central European avant-gardes,  1910-1930, (edited by Timothy O. Benson and Eva Forgacs, selected by M.H. Heim, K. Passuth, P. Piotrowski, K. Srp, I. Vlasiu, I. Subotić), Los Angeles County Museum of Art – MIT Press 2002.

531. Die Geburt der Moderne. Von der Schule von Barbizon bis zum Konstruktivismus (predgovor), Historisches Museum der Stadt Wien, juni-septembar 2002, p.6-7.

532. Тиха битка за слободу стварања.Поговор Миће Поповића у каталогу његове самосталне изложбе 1950. године, Призор, часопис за културну историју Јадра, Лозница, бр.1, 2002, стр.16-21.

533. Otvoreni grad. Dani evropske baštine, Vreme, Beograd, 19. septembar 2002, br.611, str.35.

534. Београдска изложба Последње небоМихаила Гробмана (предг.), Уметнички павиљон «Цвијета Зузорић», Београд, септембар 2002, стр. 2-7.

534 a. Снежана Поповић, Драгоцен подухват. Промоција у Музеју Вука и Доситеја (поводом монографије Љиљане Чубрић о Музеју Вука и Доситеја). –  (цитат говора ИС) – Просвестни преглед, Београд, 3. октобар 2002, бр. 2162 (27).

534 б. -, „Ирине Антоновной мы отдали все с закытыми глазами“. В Москве открывается выставка из Белграда (интервју ИС). – Коммерсанть, Москва, 7. октобра 2002, Но. 181/П, стр. 22.

535. Zvodljivost tapiserije, u: Tapiserije – Atelje 61 (monografija, sa grupom autora), izd. Atelje 61, Novi Sad  2002, str. 31-53 (na rezime na engleskom:  Seductiveness of Tapestry – Yugoslav painters, sculptors, graphic artists as tapestry creators, p.120);

536. «Какво необикновено пътуване! С никого не се разделих». Милена Павлович Барили (1909-1945), Проблеми на изкуството, София, но. 4, 2002, стр.45-49.

537. Zenithist Artists, in: Behind the Black Square, Texts and Speeches (ed. by M. Papanikolaou), State Museum of Contemporary Art, Thessaloniki 2002, p. 177-184 (i na grčkom).

2002-2003.

538. Da li je umetnost na Balkanu regionalna ili univerzalna?, u:Regionalno univerzalno, Izlaganja sa stručnog skupa, jun 2002, izd. Galerija savremene umetnosti, Pančevo (objavljeno 2003), str.149-160 (i na engleskom).

2003.

539. Јedan veliki posao je pred nama…, Moment, Pančevo, januar 2003, br.1, nova serija, str.  4-6. (i na engleskom).

539 a. Martin Hatzius, Nomen est Omen. Warum der Rohrbruchpark in Berlin-Hellersdorf ab heute Jelena-Šantić-Friedenspark heisst – die Geschichte einer Umbenennung(izjava povodom Parka mira Jelene Šantić u Berlinu i NATO bombardovanja Jugoslavije). –  Neues Deutschland, N D am Wochenende, 22-23. mart 2003, p.19.

540. Milan Kešelj – Upitanost pred istinom (predgovor kat.), Centar za kulturnu animaciju, Novi Sad, april 2003, str. 5-8 (i na engleskom).

541. Iz prve ruke. Susret sa Irinom Aleksander, u: Irina Aleksander – Svi životi jedne ljubavi (priredila Irena Lukšić), Biblioteka Književna smotra, Hrvatsko filološko društvo-Naklada Jesenski i Turk, Zagreb 2003, str.225-229.

542. Печат времена. Разговор са Мићом Поповићем вођен 17. септембра 1994. године,Призор, Лозница, бр.2, 2003, стр.112-125.

543. Minja Višekruna Mikić – slikarstvo komunikacijskih modela (predg. u katalogu), Galerija »Podrum«, Novi Sad, novembar 2003.

544. Ljubica Cuca Sokić (monografija, dopunjeno izdanje SANU, sa tekstom Alekse Čelebonovića), Topy, Beograd 2003.

545. Ludmila Armata: Graphics of Primordial Gesture (cat. preface), Recent Works, Go if, series #1¸ Montreal, November 2003 (preštampan tekst iz kataloga V Bijenala grafike, Beograd, novembar 1998).

546. Пад културних вредности (интервју).- Блиц, Београд, новембар 2003 (десет година од смрти Данила Киша…). 

547. Bekir Misirlić: Svaki trenutak života je ceo život (predgovor u katalogu izložbe Dnevnik jednog lica), Banski dvor, Izložbeni salon, Banja Luka, 16-31.decembar 2003.(prikazi sa citiranjem i preštampanim tekstom: A. Basara,  «Dnevnik jednog lica»  , Nezavisne novine, Banja Luka, 18. decembar 2003, str. 23; prikaz i : B. T., «Portreti života», Glas Srpske, Banja Luka, 18. decembar 2003, str. 15;U:  «Dnevnik jednog  lica» (i sa reprodukcijom crteža Bekira Misirlića). – Годишњак 2003, Бански двор – Културни центар, Бања Лука, стр. 113

548. Avangardizmi dvadesetog veka, u: Istorija  i razvoja teorija arhitekture. Poslediplomske studije.  Zbornik, prva sveska. Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2003, str. 87-92.

549. Eksplozija stvaralaštva Branke Janković Knežević (elektronski katalog samostalne izložbe Portreti umetnika). – Platoneum. Ogranak SANU, Novi Sad, novembar 2003.

550. (Reč na otvaranju izložbe Branke Janković Knežević Portreti umetnika.- Platoneum, Ogranak SANU, 4.XI 2003 (rukopis).

 551. Музеји и образовни систем, Радни семинар посвећен школском програму (курикулуму) – његовим концепцијама, подршци и имплементацији, Београд, 2003. (радни материјал)

2004.

552. Сабахадин Хоџић – сликар интиме и радости живота, у: Сабахадин Хоџић. Ретроспективна изложба слика, цртежа и карикатура поводом двадесетогодишњице смрт Сабахадина Хоџића, Галерија Београд, Београд, 15. јануар-15. фебруар 2004, стр.5-11 (са преводом на енглески).

553. Траг нашег времена. Запис о прослави 200 година модерне српске државе, Политика – Култура-Уметност-Наука, Београд, 6. март 2004, Б2.

554. Из бунара на светлост дана. Портрет: Ирина Суботић (разговор водио Саво Поповић), Вечерње новости (Додатак: Култура), Београд, 17. март 2004, стр. 27.

555. Поетика малих ствари. Сагласја са животом и природом: Љубица Цуца Сокић, Политика,- Култура-Уметност-Наука, Београд, 24. април 2004, Б1.

556. Kosovo u plamenu, Evropski forum, Mesečnik za evropske integracije –  dodatak  nedeljnika Vreme, Beograd, br.4, april 2004, str.13.

557. Vojislav Vojo Stanić (prezentacija predavanja), plakat/liflet Arhitektura i umjetnost XX vijeka u Boki Kotorskoj, izd. Expeditio, april 2004.

558. U slavu umetnosti (Predgovor u katalogu: Izložba radova nastavnika i saradnika Odseka likovnih umetnosti. 1974-2004). 30 godina Akademije umetnosti u Novom Sadu, Akademija umetnosti, Novi Sad 2004, str. 5.

559. Звезде Милете Продановића (предговор у каталогу изложбе: Милета Продановић. Rolling Skies), Продајна галерија Београд, мај-јун 2004, стр.7  (са преводом на енглески).

560. Galerija Zepter. Deset godina postojanja, monografija: Gallery Zepter 1994-2004, Fond Madlena Janković, Beograd 2004, str. 6-39 (sa prevodom na engleski)

561. Warum kann Zenitismus nich (nur) Serbisch sein? / Why can’t zenitjism be (only) Serbian?, in:  Belgrade Art Inc.- Moment des Umbruchs/Moments of Change, Secession, Wien, autor Stevan Vuković,  1. 7. – 5. 9. 2004, pp. 56-60 (tekst preuzet iz: New Moment. Magazin za vizuelnu kulturu, no. 5, Beograd 1996, pp.35-37)a 

562. Miša Čolović. Ponovo pronađen predeo. Slike 1998-2004 (predg.kat.), Centar za kulturnu dekontaminaciju / Paviljon Veljković, Beograd, avgust 2004 (i na engleskom)

563. Konferencija suseda – Regionalni sastanak asocijacije «Europa Nostra» (sa prevodom na engleski), u: II međunarodna dunavska konferencija za umetnost i kulturu, Zbornik radova, izd. Kulturni centar Beograda 2004, str. 97-99 (konferencija održana 2003)

564. Архитектор вìсочаyшего двора. «Архитектор Краснов – удивительнìy   молодец»… (приказ књиге аутора Николаја Калињина, Александра Кадијевића и Марине Земљаниченко, Симферопољ 2003), Наслеђе, Београд, бр. 5, 2004, стр. 193-195.

565. Нова ткања Оливере Нинчић (предг.кат.), Музеј примењене уметности, Београд, 2004, стр.7-21 (са преводом на енглески).

567. Милан Кашанин, европска уметност и часопис «Уметнички преглед», у: Милан Кашанин. Изабрана дела. Камена открића. Случајна открића. Са Миланом Кашанином. О Милану Кашанину,, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2004, књ. 8, стр.319-339 (прештампано из Зборника Народног музеја 1997)

568. Галерија ликовне уметности – Поклон збирка Рајка Мамузића, у: 30 година Поклон збирке Рајка Мамузића 1974-2004,  Нови Сад, 2004, стр. 9-15 (sa  prevodom na engleski)

569.  Збирке и изложбе француске уметности у Београду, у: Српско-француски односи 1904-2004. Свеска резимеа, Међународни научни скуп, Друштво за културну сарадњу Србија-Француска, Архив Србије, Београд, 18-20. октобар 2004, стр.13-15 (са преводом на француски)

570.  Размишљања и преиспитивања. «Континентални доручак» нас враћа свету, Политика, Београд, Додатак: Култура – Уметност –  Наука, 30.октобар 2004, стр. IV.

571. Znani i neznani likovi Rajne Krulj (predg. kat.), Zavod za kulturu Vojvodine. Galerija Most, Novi Sad, 4-19. novembar 2004. 

572. Svi Magbeti i Ričardi savremenog sveta. Crteži i kolaži Jagode Buić (Tekst sa otvaranja izložbe u galeriji HAOS, 2.XI 2004), Danas, Beograd, 6-7.novembar 2004, str. IX. Isti tekst objavljen pod naslovom: Отисак истине, склада и лепоте. Са отварања изложбе цртежа и колажа Јагоде Буић у Галерији Хаос. –  Вечерње новости, додатак: Култура, Београд, 10. новембар 2004, стр. VI.

573. Душан Џамоња – уметност која опстаје (предговор у каталогу:  Душан Џамоња. Скулптуре, цртежи, пројекти), Галерија САНУ, Београд,  бр. 103, новембар 2004, стр. 42- 53 (са преводом на енглески)

574. Vizuelni znak – nadgradnja pozorišnog događaja (razgovor sa Miodragom Tabačkim, u monografiji umetnika, uvodna studija Gordane Popović Vasić). –  Clio, Beograd 2004, str.143-176 (sa prevdom na engleski).  

575.  Прва изложба авангардне уметности у Београду 1924. године. Зенит, збуњеност, одбојност и ћутање, Годишњак града Београда, изд.  Музеј града Београда, Београд, књ. XLIX-L, 2002-2003 (изашло из штампе 2004), стр. 355-368.

576. Balša Rajčević u : Balša Rajčević. Skulpture (monografija), izd. ULUS, Beograd 2004, str. 33. (preštampan deo tekstа iz kataloga iz:  Beogradski mlađi umjetnici, Galerija Karas, Zagreb 1980)

577. Miloš Vujanović – poetika tačke, linije, crte, crteža…(tekst otvaranja). – Galerija Haos, 14.IX 2004.

578. Atila Kapitanj (predgovor u katalogu). – U: 49. Sterijino pozorje. – Izd. Srpsko narodno pozorište, Novi Sad 2004. 

579. Српски биографски речник 1, А-Б, Матица српска, Нови Сад 2004 (текстови: Милена Барили Павловић стр 421-422; Милош Бабић стр. 331-332; Бора Барух стр, 438-439, Владимир Бецић стр. 516-517;  Никола Бешевић стр 519, Борислав Богдановић стр. 599)

2005.

580. Селма Ђулизаревић – поглед у објекат – поглед у себе (предг. кат. Селма Ђулизаревић – Вртови – Gardens), Продајна галерија Београд – Модерна галерија, Лазаревац, фебруар-март 2005, стр. 4 (са преводом на енглески).

581. Olga Jančić: Reljevi i magija njihove aktuelnosti, u: Olga Jančić (katalog povodom retrospektivne izložbe, Muzej 25. maj, april-maj 2005), izd. autor i Skupština grada Beograda 2005, str. 57-83 (preštampan deo teksta iz monografije, izd. Clio).

582. Збирке и изложбе француске уметности у Београду, у: Међународни научни скуп: Српско-француски односи 1904-2004, Relations franco-serbes, изд. Друштво за културну сарадњу Србија-Француска- Архив Србије (Зборник уредили Михаило Павловић и Јелена Новаковић), Београд 2005, стр. 87-104 (резиме на француском)

583. Anuški…u: Anuška Čolak Antić (1929-1977). Skica  za portret jednog kustosa, Galerija Grafički kolektiv, Beograd, april 2005, str.11-13, 20.

584. Delovi tekstova iz kataloga samostalnih izložbi:  Sally Wear (str.82);  Jelena Trpković (str. 106), preštampani u: Haos, Galerija za crtež –  10 godina, Beograd, Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić, 19. maj – 12. juni 2005.

585. Abladeplatze der Maler Leonid Šejka. Eim Film von Jutta Hercher und Peter Urban, 2002 – 70 min, KernTv und WDR-3 sat, Gefordert von der Filmsforderung Hamburg GMBH  (емитовано на немачкој ТВ 3 сат 9. јула 2005 у 22,50); 20. октобра 2005. емитовано у емисији Метрополис Радио Телевизије Београд (saradnja na filmu)

586. Рељефи и магија њихове актуелности, Повеља, Часопис за књижевност, уметност и културу, Краљево, год. 35, бр.2, 2005,  стр.174-175 (Преузето из књиге:Olga Jančić, издате поводом ретроспективне изложбе, Muzej «25. maj», april-maj 2005), izd. autor i Skupština grada Beograda 2005, str. 57-83, – preštampan tekst iz monografije, izd. CLIO)

587. Jelena Šantić (zajedno sa Irinom Ljubić priredila monografiju sa biografijom i  bibliografijom). –  izd. Narodno pozorište i Grupa 484, Beograd 2005. 

588. Душан Џамоња, у: Академици 21. века. Сликари и вајари. САНУ – ЦАНУ. Радионица душе, Београд 2005, стр. 174-189 (и на енглеском и француском) (текст преузет из каталога изложбе Д. Џамоње, одржане у Галерији САНУ 2004 – иако није назначено).

589. Trecento anni di solitudine. Expeditio Perasto. – www ed. Expeditio, Kotor & Marco Polo System g.e.i.e., Venezia 2005,  p. 4 (predgovor; prevod i novo izdanje publikacije izdate na srpskom i engleskom jeziku 1996. godine).

590. Slavoljub Caja Radojčić (predg. u katalogu), Galerija ULUS , Beograd, 19. XI-2. XII 2005 (preuzet tekst iz kataloga Trijenala skulpture, Pančevo 1996/1997).

591. Trnovitim putem do sebe (fragment iz monografije Miloš Šobajić, Prosveta, Beograd/Les editions de la Différence, Paris 1990), u: Miloš Šobajić u svetlosti kritike – Hrestomatija, priredila Ljubica Miljković, Cicero, Beograd 2005, str. 50, 52. 

592. Biblioteka Jelene Trpković (predg. u kat. Biblioteka. Jelena Trpković), Kulturni centar Beograda, 23.XI – 12.XII 2005  (i prevod na engleski). Isti tekst objavljen:  «Biblioteka» ili neobična zbirka knjiga. Izložba Jelene Trpković u Likovnoj galeriji KCB, do 12. decembra, Danas, Beograd, 10-11. decembar 2005, str. XXIII (sa skraćenjima).

592 aLjiljana Dragović–  kostimograf u teatru. Izložba u Muzeju pozorišne umetnosti u Beogradu i monografija autora Mirjane Odavić: pisano 2005kontrolisati da li je objavljeno? 

593. Stvoriti i voleti publiku (predgovor u knjizi Muzej i publika, priredila Klod Žilber), Clio i  Narodni muzej, Beograd 2005, str. 5-32.

594. Odelo otkriva čoveka. Izložba: Ljiljana Dragović. – Teatron, časopis za pozorišnu umetnost, Beograd, god. XXX, br. 133, zima 2005, str. 33-36.

595. The art scene in Serbia yesterday and today.U: Ländersonderband Serbien und Montenegro. – Österreichische Osthefte. – Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut.- Wien 2005, Jahrgang 47, Heft 1-4, p. 535-543.  

2006.

596. Библиотека Јелене Трпковић, Књижевни лист, Београд, бр. 41, год. 5, 1. јануар 2006, стр.3.

597. А. Рајковић, “ Трновит пут стваралаца. Музеји требају бити окренути јавности од које и зависе, и морају јој се обраћати са различитим програмима и напорима”   (интервју). – Глас, Бања Лука, 22. фебруар 2006.

598. Senke od čelika Saše Pančića (predg. u katalogu: Saša Pančić. Crteži, reljefi, skulpture).- Likovna galerija Kulturnog centra Beograda, februar-mart 2006 (s prevodom na engleski).

599. Tomislav Todorović: umetnik koji veruje u skulpturu(predg. u katalogu). – ULUS, Beograd, 2 – 14. III 2006. (s prevodom na nemacki)

600. Црне ципеле са свиленом машном, у: Мирјана Живковић (1948-1996). Сећање пријатеља и колега. Каталог изложбе. – Политика, Београд, април-мај 2006, стр.12-16.

601. Личност пуна хармоније (изводи из монографије Стојан Ћелић. Сновиђења из стварности, Clio, Београд, 1996). –Отаџбина, Београд, бр. 4-5, 2006, стр. 31-35.  

602. Милена Јефтић Ничева Костић – без ограничења слободе. У: Поклон-збирка Милене Јефтић Ничеве Костић. –  Галерија Матице српске, Нови сад, 15. 9. – 15. 10. 2006, стр.3-24.

603. Драган Папић (фрагмент текста Драган Папић – уметник самотњак? Уметнкик наше савести? Или: уметност из контејнера). – У: Уметност, живот и пометња. 47. Октобарски салон, Београд, 29. 9. – 5. 11. 2006, стр. 88.

604. Studentski plakat / Prozor u život, prozor u svet (predgovor u katalogu: Svetski bienale studentskog plakata). – Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti – Galerija Vojvođanske banke, Novi Sad, 1-15. decembar 2006.

605. Zašto Made in Novi Sad? (predgovor u knjizi: Made in Novi Sad. Savremena umetnička scena (i na engleskom).  – Galerija Tableau, Novi Sad 2006, str. 8-9.

607. (Ирина Суботић. – Енциклопедија Новог Сада, књига 27, Нови Сад 2006,  стр.196-198).

608. Likovna umetnost u Ateljeu 212, u: Atelje 212. Premladi za pedesete. Too young for fifties. – izd. Pozorište Atelje 212, Beograd 2006, str. 232-245. 

608 a Ljubica Cuca Sokić, , in: The Pavle Beljanski Memorial Collection. Art as Life. – ed. Spomen zbirka Pavla Beljanskog, Novi Sad  2006, p. 157. 

608 b. Milenko Šerban, in: The Pavle Beljanski Memorial Collection. Art as Life. – ed. Spomen zbirka Pavla Beljanskog, Novi Sad  2006, p.179. 

2007.

609. Ljubica Cuca Sokić, u: Spomen zbirka Pavla Beljanskog. Život posvećen umetnosti. – izd. Spomen zbirka Pavla Beljanskog, Novi Sad  2007, str.157 (Englesko izdanje: The Pavle Beljanski Memorial Collection. Art as Life, Novi Sad 2006).

610. Milenko Šerban, u: Spomen zbirka Pavla Beljanskog. Život posvećen umetnosti. – izd. Spomen zbirka Pavla Beljanskog, Novi Sad  2007, str.179 (Englesko izdanje: The Pavle Beljanski Memorial Collection. Art as Life, Novi Sad 2006). 

611. Портретна пластика Небојше Митрића, у: Небојша Митрић. Вајар вароши београдске (приредио Станислав Живковић). – Матица српска, Нови Сад 2007,стр.60-65 (Portrayal plastic art of Nebojša Mitrić, pp. 248-252). 

612. Dušan Otašević i Mrtva priroda (predgovor u katalogu samostlane izložbe Mrtva priroda). – Galerija Dar-Mar, Beograd, juni 2007. Preštampano u: Irina Subotić, Branislav Dimitrijević, Jovan Čekić, Otašević (monografija), izd. Fondacija Kolekcija Trajković, Beogard 2015, str. 407. 

613. Palimpsesti nade Jarmile Vešović (predgovor  katalogu Jarmile Vešović Otelotvorenje: Palimpsesti nade Jarmile Vešović.). – Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić, Beograd, juni 2007. Preštampano u: Jarmila Vešović. Sećanja. Retrospektivna izložba 1988-2018. Monografija.- Kuća legata, Beograd, 19. novembar – 9. decembar 2018, str. 64-70.

614. Stameni opus Save Halugina (predgovor u katalogu Halugin. Skulpture). – Vojvođanska akademija nauka i umetnosti, Kongresni centar Master, Novi Sad, 12-30. juni 2007, str. 6 (i na engleskom, francuskom i nemačkom).

615. Ekspresija minijaturnih likova Rajne Krulj (predgovor u katalogu). – Galerija Haos, Beograd, 19.VI-14.VII 2007.

616.  Belgrade – at the Confluence of Rivers and on Crossroads of Cultures. – European Heritage Days. A joint action of the Council of Europe and the European Commission. – Events marking the 2007 EHDs, Belgrade, Serbia, 20-22 September 2007, pp.16-17. (i na francuskom i srpskom).

617. Radenko Mišević (predgovor iz kataloga 19.samostalne izložbe, Sombor, septembar 1980), preštampano u:  Radenko Mišević, monografija. – Izd. KultB, Sarajevo 2007, str. 97.

618. Миленко Шербан (део текста преузет из монографије), у: Миленко Шербан (1907-1979). Каталог изложбе. – Библиотека Матице српске, Нови Сад, 4-25. септембар 2007, стр. 3.

619. Europe in Belgrade – Evropa u Beogradu. – BelGuest, Beograd. European Heritage Days. Belgrade 2007. – Special Issue 2007, str. 9, 11.

620. Српски биографски речник, 3, Д-З. – Матица српска, Нови Сад 2007:   Живановић, Радојица Ное, стр. 755;  Живадиновић, Стеван Ване Бор, стр.735-736 (са Н. Јешићем).

621. Večna vedrina života i elan rada. U:  Bogomil Karlavaris, Izložba slika. (Predg. kat.) – Vojvođanska akademija nauka i umetnosti – Hol Izvršnog veća AP Vojvodine, Novi Sad, 31. X – 13. XI 2007 (sa prevodom na engleski, nemački i mađarski).

622. Бранко Ве Пољански и његов надреалистички поступак. У: Надреализам у свом и нашем времену. Зборник радова. Уредник проф. др. Јелена Новаковић.  – Филолошки факултет Универзитета у Београду – Друштво за културну сарадњу Србија-Француска, Београд 2007, стр.199-206. (rezime na francuskom).

623. Yarmila Vesovic (deo predgovora – na francuskom bez naslova – uzet iz kataloga  izložbe Otelotvorenje: Palimpsesti nade Jarmile Vešović. – Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić, Beograd, juni 2007).- L’ENA hors les murs (Magazine des Anciens Elèves de l’Ecole Nationale de l’Administration), Paris, Novembre 2007, no.376, p. 45 . 

624. Slavoljub – Caja Radojčić. Skulpture, u: Art klinika – Prva petoletka. – MMC „Led art“ – Studentski kulturni centar, Novi Sad, 2007, str. 206 (preštampan deo teksta iz 1996/97, odn. 2005. godine; i prevod  na engleski).

625. Публикација 50.Октобарског салона у Шапцу – више од каталога. – Мuseum 8. – Годишњак Народног музеја у Шапцу, Шабац 2007, стр. 315-317.

626. Изложба слика Миленка Шербана (реч на отварању изложбе слике М. Шербана у Галерији новосадског Огранка САНУ, јуна 2007). – Анали Огранка САНУ у Новом Саду, бр. 3 за 2007, стр. 85-86.

627. Нове мале слике Милана Сташевића (прештампан део текста ит каталога 1998). – Милан Сташевић.Слике. – Галерија Народног музеја, Крагујевац, 12. септембар-17.октобар 2007, стр. 20-21.

628. Lentikularni svet Branka Pavića / Lenticular World of Branko Pavić (Predgovor u publikaciji Teatar – politika – grad / Studija slučaja: Beograd – Theatre – Politics – City / Case study: Belgrade). – Srbija na Praškom kvadrijenalu 2007 – Yustat, Beograd 2007, str.55-69.

2008.

629. Zenit 1921-1926 (sa Vidosavom Golubović). – Narodna biblioteka Srbije, Institut za književnost i umetnost, Beograd, SKD Prosvjeta, Zagreb, 2008 (monografija uz reprint izdanje Zenita).

630. (Vladimir Bogdanović). – u: Polje čiste slike. O likovnom stvaralaštvu Vladimira Bogdanovića. Izabrani tekstovi 1961-2005. – Budućnost, Novi Sad 2008, str. 83 (Tekst preuzet iz kataloga Otkupi 2. 1977-1979, Narodni muzej, Beograd 1979). 

631. Čekajući Godoa… (predgovor u katalogu izložbe crteža Branke Janković Knežević). – Galerija Haos, Beograd, 8. IV-3.V 2008 (i na engleskom).

632. Časopis Zenit (Zagreb-Beograd 1921-1926). – Blic – Knjiga, Beograd, br. 6, 23. novembar 2008 (bez  str.).

633. Вујанић, Дејан, Фототипско издање часописа „Зенит 1921-1926“. Огледало авангарде. (интервју, заједно са В. Голубовић и В. Матовић). – Глас Српске, Бања Лука, 24. новембар 2008, стр. 27 (са фотографијом са Сајма књига 2008). 

634. Еlegije Ljubice Cuce Sokić (preg.u kat.). – Kulturni centar, Vršac – Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad (otvaranje 9. decembra), 2008, str. 6-7. Isti katalog za izložbu u Galeriji Rima, Kragujevac, februar-mart 2009.

2009.

635. Umetnička scena u Srbiji posle 2000. godine. Nakon mračnih devedesetih – nebesa obećavaju bolja vremena.  Anachronia, Hamburg, no. 9, Januar 2009, pp.76-101 (i na nemačkom, francuskom i engleskom).

636. Pariski panoptikum Milana Kešelja (predgovor u katalogu izložbe: Kešelj u Parizu / Reminiscencije). – Francuski kulturni centar, Galerija Bel Art, Muzej Vojvodine, Muzej Grada Novog Sada, Novi Sad, mart 2009, str. 4-7.

637. Ćelićevo stvaralaštvo zaokruženo u celinu. (Prikaz monografije  Stojan Ćelić –  grafike i crteži). –Blic – Knjiga,  Beograd, br. 25, 5. april 2009 (str. 3). 

638. Марица Радојчић – стваралаштво између  уметности и науке, у: Поклон-збирка Марице Прешић. – Галерија Матице српске, Нови Сад, 10. април – 10. мај 2009, стр. 5-17 (и превод на енглески)

639. Ivan Marković,  Nova umetnost šestog kontinenta (intervju sa IS). – Kvart, magazin za arhitekturu, dizajn, umetnost, lifestyle, Beograd, maj 2009, str. 114-117.

640. Živimo u fotosferi, u: Aleksandar Luj Todorović. Umetnost i tehnologije komunikacija. – Clio, Beograd, 2009, str. 147-148.

641. Mилутин Миланковић у ликовној уметности, у: Ставаралаштво Милутина Миланковића. Зборник радова с Међународног симпозијума Ставаралаштво Милутина Миланковића, одржаног у Даљу 23.и 24. маја 2008. године.- Уредник Часлав Оцић. –  Српска академија наука и уметности, Научни скупови СХХIV. Председништво, књ.9, Београд 2009, стр.189-204 (i drugo izdanje, iste 2009. godine)

642. Panonski triptih: Ogledi o Dobroviću, Krleži, Vazareliju Mirjane Marinšek Nikolić (pogovor) u: Mirjana Marinšek Nikolić: Panonski triptih. – Čugoja, Beograd 2009, str. 79-81.

643. Последњи сусрет са Љубицом Цуцом Сокић. Уместо In memoriam-a. – (предговор у каталогу изложбе: Љубица Цуца Сокић). – 17. дани српскога духовног преображења. – Галерија Kултурног центра, Деспотовац, август 2009. Isti tekst: Umesto In memoriama. Poslednji susret sa Ljubicom Cucom Sokić. – Art Fama, Beograd, jul/avgust 2009, br. 30/31, str.74-75.  

644. Од Музеја савремене уметности до Музеја кнеза Павла. Аристократизам, профил високих вредности, политичка воља. У: Музеј кнеза Павла. – Народни музеј, Београд 2009, стр. 6-57  (izdanje na engleskom 2011).

645. Кнез Павле Карађорђевић – љубитељ уметности. У: Музеј кнеза Павла. – Народни музеј, Београд 2009, стр. 252-268  (izdanje na engleskom 2011).

646. Još jedno Bijenale studentske fotografije… (predgovor). – *2nd World Biennial Exhibition of Student Photography, University in Novi Sad – Academy of Arts (SPC Vojvodina), Novi Sad, 2-16. XII 2009, p.7-8. (i na engleskom).

647. La Naissance du Modernisme serbe: entre l’Expressionnisme et le Fauvisme. Le Rôle de Nadejda Petrovic . – Ligeia. Dossier sur l’Art. L’Autre Europe. – XXII Année, No. 93-94-95-96, Juillet-Décembre 2009, p. 150-156. 

648. Two Self-portraits of Josip Štolcer Slavenski. –  New Sound. International Magazine for Music, Belgrade, no. 33, I/ 2009, p. 81-92. /Apstrakt na srpskom

649. Beograd je svet. Ješa Denegri: „Jedna moguća istorija moderne umetnosti. Beogradkao internacionalna umetnička scena 1965-2006“ (Signature,  BIGZ, Muzej savremene umtnosti).- Blic- Knjiga, Beograd, 6. decembar 2009.

650. Либерални, модерни критичар (приказ монографије Весне Круљац Лазар Трифуновић Протагонист и антагонист једне епохе, изд. Народни музеј, Београд 2009). –  Култура. Уметност. Наука. – Политика, Београд, год, LIV, бр. 36, 19. децембар 2009, стр. 6-7.

651. Ljubica Cuca Sokić: Mrtva priroda sa flašama, 1968-9. – Novogodišnja Arte aukcija, Arte Galerija – Galerija Progres, Beograd, decembar 2009, str. 29. 

652. Златне колевке цивилизације (Интервју водио Саво Поповић). –  Новости, Београд, 30. децембар 2009, стр. 24-25. 

653. Who they were… Milena Pavlovic Barilli (1909-1945). „Quel voyage étrange ! Je n’eus à me séparer de personne“. – Friends of the Non-Catholic Cemetery in Rome, Roma, no. 9, Winter 2009, p. 2. –  Izdanje i na italijanskom: Chi erano… Milena Pavlovic Barilli (1909-1945). – Amici del Cimitero Acattolico di Roma, no. 9, Inverno 2009, p. 2.

654. Буенос Аирес, новембар 1986 (текст у каталогу  самосталне изложбе Марије Драгојловић Rouge noir). – Уметничка галерија Надежда Петровић, Чачак, 25. новембар – 20. децембар 2009 (isti tekst objavljen pod naslovom: Buenos Aires 1986 u: Art fama, Beograd, br. 36, januar 2010, str.31-32). 

655. http://www.27mart.net/images/File/Irina_Subotic_latinica.pdf.  (tekst I.S. sa promocije knjige Muzej kneza Pavla, održane u Nardnom muzeju, Beograd, 1. XII 2009.)

655 aLjubica Cuca Sokić, u: Spomen zbirka Pavla Beljanskog. Monografija. Urednik dr Jasna Jovanov. – Spomen zbirka Pavla Beljanskog, Novi Sad 2009.

655 b.   Milenko Šerban, u: Spomen zbirka Pavla Beljanskog. Monografija. Urednik dr Jasna Jovanov. – Spomen zbirka Pavla Beljanskog, Novi Sad 2009.

2010. 

656.  Mузеј кнеза Павла. – Kњижевни лист,  Београд, бр. 88/89, год. VIII, 1. јануар и 1. фебруар 2010, стр. 4-5. 

657.   Пастели Љубице Цуце Сокић.- Предговор у каталогу изложбе Љубица Цуца Сокић. Реоткриће. – Галерија  РИМА, Крагујевац, 25.01. – 01.02. 2010, стр. 3-5; isti tekst:  Pasteli Ljubice Cuce Sokić . – Art fama, Beograd, br. 36, januar 2010, str.21-22; delovi teksta objavljeni i u: Jelena Milić. Pasteli Cuce Sokić. Uzbudljivo umetničko otkriće. Casaviva, izdanje za Srbiju, april 2010, str. 22. 

658. Milena Marjanović,  „Ako vidim da boja vrišti, ja je utišam“ (prikaz izložbe pastela Lj. Cuce Sokić u Galeriji Rima, Kragujevac – citiranje I.S.). – Blic, Beograd, 27. januar 2010. 

659. S.(avo) Popović, Tajna velike dame srpskog slikarstva  (prikaz izložbe pastela Lj. Cuce Sokić u Galeriji Rima, Kragujevac – citiranje I.S.). – Novosti, Beograd,  27. januar 2010.

660.  Зашто монографија о Музеју кнеза Павла изазива панику. – Политика, Београд, 10. фебруар 2010, стр. 14-15 (postavljeno i na internetu)

661. Agonija muzeja. Dnevnik. – Danas,  Beograd, 13-14. februar 2010, str. VI. 

662. Retrospektiva Ranka Radovića u Galeriji „Haos“ (delovi teksta I. Subotić iz predgovora kataloga). – Vijesti, Podgorica, 27. februar 2010. 

663. M.(ilena) Marjanović, Srpska ikona ženskosti (cititi iz teksta I.S. o Mileni Pavlović Barilli). – Blic,  Beograd, 22. mart 2010. 

 664. jednom velikom crtačkom umeću…  (Predgovor u katalogu samostalne izložbe crtežaRanka Radovića). – Galerija Haos, Beograd, 16. mart – 10. april 2010 (deo teksta objavljen i:Retrospektiva crtačkog opusa Ranka Radovića (1935-2005). –  Art Fama, Beograd, br. 38, mart 2010, str. 50. – Deo teksta objavljen pod naslovom: Crteži Ranka Radovića. Omaž arhitekti.Casaviva, izdanje za Srbiju, april 2010, str. 13.

665. Tri fragmenta o Mileni , u: Milena Pavlović Barili. PRO FUTURO. Teme. Simboli. Značenja. – Hesperia.edu, Beograd 2010, str. 7-53 (i na engleskom i italijanskom jeziku). – Ceo tekst kao feljton objavljen u: Danas, Beograd, od  29. aprila do 17. maja 2010 (osim brojeva koji izlaze vikendom).

 1. 666. Sudbina Zenitove kolekcije. – u: 80-te. – Književna smotra, Zagreb, god. XLII/ 2010, br. 155 (1), str. 51-58.
 1. 667. Ljubica Cuca Sokić (1914-2009), Cveće. – u: Prolećna ARTE aukcija. Galerija Progres (Beograd), Arte, maj 2010, str.20. 
 1. 668. Commentary on Section’s Keynote Presentations. – International Seminar Russia – European Union: Sign on the Road Map of Cultural Cooperation. Proceedings. –  Ministry of Culture of the Russian Federation – European Commission. – Moscow, 8 December  2009, pp. 205- 206 /na ruskom: str. 225-227. (objavljeno 2010). 
 1. 669.   Le surréalisme belgradois et les arts plastiques, u: Mélusine.  Cahiers de Centre de Recherche sur le  surréalisme, Paris, No. XXX. Surréalistes serbes. Dossier réuni par Henri Béhar et Jelena Novaković avec le concours de Branko Aleksić. – Ed. L’Age d’Homme, Lausanne-Paris 2010, pp. 89-100. 
 1. 670.   Професори на испитима, У: Трајање. Првих 50 година Универзитета у Новом Саду  (Споменица). – Универзитет, Нови Сад 2010, стр. 174-175.
 1. 671.   Jedna pepito, crno-bela košulja. U: Mićun – naš prijatelj. (Dragoljub Mićunović) –  Izd. Demokratska stranka, Službeni glasnik, Centar za demokratiju, Beograd 2010, str. 94-96. 
 1. 672.   (Текстови о Љубици Цуци Сокић и Миленку Шербану), у: Спомен збирка Павла Бељанског. – Монографију уредила др Јасна Јованов. – Нови Сад 2009.  
 1. 673.   Share your stores: Yerevan in Armenia; Historic Baku; Beautiful Tbilisi, Georgia; Moscow and its churches  / putopisne beleške/. – www. europanostra.org  
 1. 674.   Темпова одбрана модернизма. –Политика, Београд. Додатак: Култура -Уметност – Наука,9. октобар 2010, стр. 7. (О изложби у САНУ колекције Светозара Вукмановића Темпа и Милице Сарић Вукмановић)
 1. 675.   Ирина Суботић (аутобиографски запис), у: Дете је отац човека. V књига. Едиција Опредмећени звук. Библиотека: Књига сећања – Уредила/Аутор серије Светлана Ненадовић. – Радио-Телевизија Србије. Центар за истраживање јавног мњења и аудиторијума. – Београд 2010, стр. 91-102. 
 1. 676.   Dva života Milene Pavlović Bаrilli, u: Milena Pavlović Barilli. Vero Verius. Vreme, život, delo. – Hesperia.edu, Beograd 2010, str. 280-299 (i na engleskom i italijanskom jeziku). 
 1. 677.   Париз у ЗенитуЗенит у Паризу. – Зборник Народног музеја XIX-2 историја уметности, Народни музеј, Београд 2010, стр. 565-579. 
 1. 678.   (Део рецензије у каталогу: Крхке црте времена /The fragile lines of time. Цртежи из фонда „Ликовна јесен“ Градског музеја Сомбор, избор радова уметника са простора бивше Југославије у периоду од 1962. до 1994. године). – Градски музеј, Сомбор 2010. 
 1. 679. Maljevičevo traganje za smislom. (Prikaz knjige Bog nije zbačen K. Maljeviča). – Blic –  Knjiga, Beograd, 26. decembar 2010, br.113, god. III, str. 2-3.
 1. 680. Један пример активности невладиног сектора: Европа Ностра – глас културног наслеђа Европе. – Очување градитељског наслеђа. Стварно и могуће – Зборник. – Завод за заштиту споменика културе града Београда – 50 година рада 1960-2010, Београд, 2010, стр. 109-112.
 1. 681. На вечери с Пласидом Домингом.Политика, Београд, 10. август 2010.
 1. 682. Љубица Цуца Сокић (1914-2009). – Комеморативни скуп одржан у САНУ 23. јуна 2010. године. – ГласCDXVI Српске академије наука и уметности. Одељење ликовне и музичке уметности, књ. 9, Београд 2010, стр. 41-44. 
 1. 683. Deset godina postojanja. – u: grupa autora, Madlena. Vekovi. – Zepter Book world, Beograd 2010, str. 196-234 (Tekst preuzet iz monografije: Galerija Zepter. Deset godina postojanja. Gallery Zepter 1994-2004, Fond Madlena Janković, Beograd 2004, str. 6-39). 

 2011.

683. Mилан Кешељ: Шетња Лувром (предговор у каталогу: Милан Кешељ. ЦРТЕЖИ. Лувр 2008/2010). – Галерија Матице српске, Нови Сад 2011, стр. 7-9 (превод на енглески и француски)   

684. The Making of a Museum, in: The Prince Paul Museum. – National Museum, Belgrade 2011, p. 15-56. (prethodno izdanje na srpskom 2009.g)

685. Prince Paul – Art Collector in: The Prince Paul Museum. – National Museum, Belgrade 2011, p.139-153. (prethodno izdanje na srpskom 2009.g)

686. Drago LiceUlice.LiceUlice, Beograd, januar 2011, str.4.

687. http://radiostudent.si/article.php?sid=26471 (intervju o zenitizmu, vodili Jelena Mikloš i Andrej), Radio študent, Ljubljana, emitovano 1. februara 2011 (90 godina od početka zenitizma, tj. izlaska prvog broja Zenita)

688. Irina Subotić, predsednik komisije za izbor najboljeg projekta za Venecijanski Bijenale govori za AF (intervju, izjava).- ArtFama, Beograd, mart 2011, br. 50, god.V, str.12-13.

689. Уметност у Србији, као радикална игра читања. – Политика, Београд – Култура – Уметност – Наука, 19. март 2011, стр. 7. (приказ књиге Историја уметности у Србији. 20.вeк. Радикалне уметничке праксе) 

690. Meanings and Visual Expression in the Paintings and Drawings of Kristina Ristić (predgovor u katalogu izložbe: Kristina Ristić. Encounters). – Astrolavos dexameni, Atina,  April 7 – May 7, 2011. (i na grčkom). Deo teksta objavljen u katalogu samostalne izložbe: Kristina Ristić. Susreti/ Encounters, Umetnička galerija Lada, Beograd, 10-30. oktobar 2011, str. 03.

691. Zavodljivost teorije. (приказ књиге  Историјa уметности у Србији. XX. вeк. Радикалне уметничке праксе). – Blic – Knjiga, Beograd, 10. april 2011.

692. About town (Vest o predavanju G. i I. Subotić u Srpskom kulturnom centru u Kopenhagenu). – The Copenhagen Post, April 21-29, 2011, str. 10 (s fotografijom).

693. Професорска колекција цртежа (предговор у каталогу: Кабинет цртежа: Збирка малог цртежа). – Спомен-збирка Павла Бељанског – Универзитет у Новом Саду. Академија уметности, Нови Сад, 14. април – 8. мај 2011, стр. 6-8.

694. Umetnost u telu politike (prikaz knjige: Lidija Merenik, Umetnost i vlast, izd. Vujičić kolekcija-Filozofski fakultet Univerziteta u Beogadu 2010).- Blic – Knjiga,  22. maj 2011, br. 132, god. III, (str. 2). 

695. “Piano drawing – INTERMEDIUM“ Ане Новаковић (предговор у каталогу истоимене изложбе). – Ликовни салон – Културни центар Новог Сада, мај 2011. 

696.   Визуелна преиспитивања Љубице Цуце Сокић (приказ изложбе пастела Љ. Ц. Сокић у Спомен збирци Павла Бељанског у Новом Саду). – Политика, Београд. – Додатак: Култура-Уметност-Наука, 16. јул 2011, стр. 6.

697. Čuvanje baštine ojačava građansku inicijativu. Irina Subotić o projektu „Mesto koje volim“. – Blic, Beograd, 18. septembar 2011, str. 17.

698.   Мултикултурална знамења Београда. – Политика, Београд. – Додатак: Култура -Уметност – Наука, 1. октобар 2011, стр. 6-7. 

 1. 699. Kontintentalni doručak nas vraća svetu. – u: Nataša Marković, Marina Abramović, Heroina narcističke kulture. – izd. Plavi jahač, Beograd, 2011, str. 99-104. (Preuzet tekst objavljen pod nazivom Razmišljanja i preispitivanja, Politika, Beograd, 30. oktobar 2004). 
 2. 700.   Pre i posle Kineskog zida. – u: Nataša Marković, Marina Abramović, Heroina narcističke kulture. – Plavi jahač, Beograd, 2011, str. 237-241. (Preuzet tekst objavljen pod istim nazivom , Nezavisne, Novi Sad, 10. avgust 1990).  
 3. 701.   Zenitism / Futurism: Similarities and Differences, in: International Yearbook of Futurism Studies, Volume 1, Special Issue: Futurism in Eastern and Central Europe. –  Ed. De Gruyter,  Berlin, 2011, p. 201-230.
 4. 702. Prva feministkinja među slikarkama (prikaz monografije: Jasmina Čubrilo, Zora Petrović). – Blic – Knjiga, Beograd, br. 161, god. IV, 11. decembar 2011.  
 5. 703. Pasteli Cuce Sokić (sa Nevenom Martinović), izd. RIMA, Kragujevac 2011 (monografija)
 6. 704. Philip Dracodaidis (Project Manager) – Zeynep Ahunbay – Alkiviadis Prepis – Emin Riza – Irina Subotić, “Beledije” Training Program – A Regional Cultural Heritage Facility in Kosovo, An EU funded project, European Commission Liaison Office in Kosovo, 2011, p.79 text + p. 28 photo documentation (januara 2017. postavljen projekat na internet : https://www.academia.edu/31032733/Philip_Dracodaidis_Project_Manager_-_Zeynep_Ahunbay_-_Alkiviadis_Prepis_-_Emin_Riza_-_Irina_Suboti%C4%87_Beledije_Training_Program_-_A_Regional_Cultural_Heritage_Facility_in_Kosovo_An_EU_funded_project_European_Commission_Liaison_Office_in_Kosovo_2011_p.79_text_p._28_photo_documentation

2012. 

705. „Zenit and Visual Art“, in: Circles of Interference, Marinko Sudac Collection. Kassák Museum, Budapest, 27 January – 15 April 2012 (i na mađarskom), p. 94-103.

706. Meдитације у диму љутих цигарета. Двадесет година од смрти Стојана Ћелића, добитника наградеиз Фонда Владислава Рибникара. Политика, Београд. – Додатак: Култура – Уметност – Наука, 11. фебруар 2012, год. LV, бр. 44, стр. 02.

707. Саво Поповић, Како упокојити кич (интервју). Вечерње новости, Београд. – Додатак: Култура, 18. фебруар 2012, стр. 26.

708. М. Димитријевић, „Шејка је био душа ‘Медиале’“ (изјава), – Политика, Београд, 13. март 2012, стр. 12.

 1. 705. Urbani folklor Dušana Otaševića, u: Kolekcija Trajković: Lična svita. – Muzej istorije Jugoslavije – 25. Maj, Beograd, 6. april – 26. april 2012, str. 6. Preštampano u: Irina Subotić, Branislav Dimitrijević, Jovan Čekić, Otašević (monografija), izd. Fondacija Kolekcija Trajković, Beogard 2015, str. 410. 
 2. 706. Leonardo da Vinči. – Blic – Knjiga, Beograd, april 2012. 
 1. 707. С.(аво) Поповић, А где су били до сада? Појава „наследника“ колекције Шломовић узбуркала најширу домаћу стручну јавност. – Новости, Београд, 24. април 2012, стр. 15 (интервју)
 2. 708. Zapisi o životu i delu Zorana Grebenarovića, u: Prostranstvo (u)vida. Zoran Grebenarović. – monografija (sa Lidijom Merenik). – Fondacija Vujičič kolekcija, Beograd 2012, str. 7-40.
 3. 709. Sonja Šulović,  Bio je alfa i omega postmodernizma. – Blic, Beograd, br. 5417, 12. mart 2012 (izjava sa konferencije za štampu o L.Šejki).
 4. 710. M. Димитријевић, Шејка је био душа „Медиале“. – Политика, Београд, 13. март 2012 (izjava sa konferencije za štampu) (i on line izdanje).
 5. 711.   I. Matijević, Nagoveštaj viđenog. Izložba crteža Leonida Šejke u galeriji Haos. – Danas, Beograd, br. 5279, 13. mart 2012 (izjava sa konferencije za štampu).
 6. 712. Milena Marjanović, Slikar koji je krio svoju veličinu. Omaž Leonidu Šejki povodom 80 godina od rođenja. – Blic, Beograd, br. 5435, 30. mart 2012 (citiranje sa tribine posvećene Šejki).
 7. 713.   Kozmas Mirković, Genije u horizontima Evrope i kosmosa. – http://www.akter.co.rs(intervju, 19. mart 2012)
 8. 714. -, (Agencija Tanjug), Šejkini crteži u galeriji „Haos“. – http://www.glas-javnosti.rs(izjava sa konferencije za štampu) (i on line)
 9. 715. -, Velika izložba Šejkinih crteža u galeriji „Haos“. – RTV Studio B. Vesti, Beograd, 12. mart 2012 (izjava IS sa konferencije za štampu).
 10. 716. Sonja Šulović (Izjava I. Subotić o Noći muzeja). –  Blic, Beogad, 19. maj 2012. 
 11. 717. Skrivnostno življenje Dr. Štefke Cobelj u Beogradu. – U: Zapušćuna Štefke Cobelj. – Knjižnica Ivana Potrča, Ptuj, 2012, str. 38-43.
 12. 718.   Музей как открытие. В городе проходит фестиваль(интервју са ИС. водила Роза Кумаргажина). – Усть Каменогорск, Усть Каменогорск, 24 мая 2012, но. 21 (72), стр. 9 (фотографија с Николајем Алексејевичем Зајцевим и колегама у Етнографском музеју).
 13. 719. Slavica Pičeko Peklar, Svetovljanka Štefka Cobelj se vrača. V ptujski knjižnici je na ogled osebna knjižna zapuščina dr. Štefke Cobelj. –  (izjava IS; s fotografijom).  –  Večer – Podravje, Pomurje, 9. juni 2012, str.17.
 14. 720. О пастелима Љубице Цуце Сокић (предговор у каталогу Љубица Цуца Сокић. Пастели). – Изложбена свеска 34.  Галерија Српске академије наука и уметности, Београд 2012, стр. 6-15.
 15. 721.   М.(арија) Ђорђевић, Женски актови Љубице-Цуце Сокић. Изложба у Галерији САНУ представља скоро откривене пастеле ове велике уметнице.- Политика, Београд, 29. јул 2012, стр. 15 (цитати И. Суботић).
 16. 722. Dva života Milene Pavlović Barilli (1909-1945). – U: югоизточноевропейският град и сьвременността на миналото. Научни изследования в чест на проф. Лилия Кирова. – Бьлгарска Академия на науките. Институт на Балканистика с Центьр по тракология. – София 2012, стр.  317-336. (текст је нешто измењена верзија објављена у: Milena Pavlović Barilli. Pro futuro. Teme, simboli, značenja i Vero Verius. Vreme, život, delo. – Hesperia. edu, Beograd, 2010).
 17. 723. Врата Београда. – Политика, Београд, Додатак: Култура – Уметност – Наука, 27. октобар 2012, стр. 6.
 18. 724. Moji studenti su nepotkupljivi i hrabri. Republika, Beograd, god. XXIV, br- 536-539, 1.XI – 31. XII 2012, str. 31.
 19. 725. Приказ изложбе: Мултикултурни Београд – Споменичко наслеђе. Изложба о мултикултуралности и интеркултуралности као знамењу. – Наслеђе, бр. XIII, Завод за заштиту споменика културе града Београда, Београд 2012, стр. 237-240.  
 20. 726. Nandor Glid (monografija). – Fondacija Vujičić kolekcija, Beograd 2012. /Prikaz : Vojislava Radovanović, Predstavljena monografija o velikom vajaru Nandoru Glidu. Iz Jevrejskog istorijskog muzeja. – Jevrejski pregled, Beograd, god. XXII, br. 4, jun/jul 2013, str. 32./
 21. 727. Les débuts du modernisme en Serbie, in: Les mingrations fauves. La diffusion du fauvisme et des expressionismes en Europe centrale et orientale. – Sous la direction de Sophie Barthélémy et Valérie Dupont. – Editions Universitaires de Dijon – Collection Art, Archéologie & Patrimoine, Dijon 2012, p.83-90. 
 22. 728. Mesto koje volim (Intervju za Banca Intesu) – neobjavljeno.

2013.

 1. 729. Монографија Михаила С. Петрова. – Политика, Београд, 8. мај 2013, стр.12.
 2. 730. Savo Popović. Irina Subotić. Kultura u raljama kiča.  U: Savo Popović, A…. da se malo spotaknem… – Izd. Muzej Zepter, Beograd 2013, str. 198-199.  (Preuzeto iz: Savo Popović. Irina Subotić. Kultura u raljama kiča. – Borba, Beograd,  14. фебруар 1994).
 3. 731. Savo Popović. Irina Subotić Kako upokojiti kič. O Stojanu Ćeliću i vremenu zapuštenih muzeja. U: Savo Popović, A…. da se malo spotaknem… – Izd. Muzej Zepter, Beograd 2013, str.412-414 (Preuzeto iz: Саво Поповић, Како упокојити кич (интервју). Вечерње новости, Београд. – Додатак: Култура, 18. фебруар 2012, стр. 26.).
 4. 732.   Grafički svet Mirjane Tomašević(predgovor u katalogu). – Galerija Centra za kulturu, Majdanpek, 12-26. april 2013. 
 5. 733. Радмила Станковић, Пикасо не може у Београд. Културна провинција – чекајући светске изложбе. – (изјава И.С.). – НИН, Београд, 25. април 2013, стр. 43. 
 6. 734.  Istorija umetnosti u Srbiji. XX vek. Drugi tom: Realizmi i modernizmi oko hladnog rata. – Beograd 2012. –  (prikaz). – Blic, Beograd, 26. maj 2013.
 7. 735. Marina Abramović – Beogradski period. – Mediantrop. Regionalni elektronski časopis za medije i kulturu. Br. 3, 2013Objavljeno 5. maja 2013:http://www.rankomunitic.com/casopis/index.php/marina-abramovic-beogradski-period  –  (prikaz monografije Olivere Janković)Александра Мијалковић, „Живети кроз уметност“ (интервју).Магазин. Политика, Београд, бр. 826, 28. јул 2013, стр. 5-8.
 8. 736. Aleksandar Nikolić, Neka sredi kulturu kao filharmoniju. Šta kulturna javnost očekuje od Ivana Tasovca? (izjava). – Blic, Beograd, 31. avgust 2013, str. 26-27.
 9. 737. Svetlana Palić, Unesko da čuva Sutjesku? Teško! Spomenici NOB-a potencijalni predlozi (izjava). – Blic,  Beograd, 13. septembar 2013, str. 12.
 10. 738. Alisa u zemlji dizajna: Suna Ljubica Čehovin. –izd. New Moment, Beograd 2013 (monografija) 
 11. 739.   Архитекта авангарде: Јосип Сајсел – Joсиф Јо Клек. – Камензинд, Београд, септембар 2013, год. I,  бр. 2, стр. 34-38 (и на енглеском). 
 12. 740. Nema misterije. Nema muze, u: Dušan Otašević. Kihinjska i druga posla (preg. kat.). – izd. Fondacija Kolekcija Trajković, Beograd 2013, str. 10-15 (i na engleskom). Fragmenti teksta objavljeni u vodiču kroz izložbu D.Otaševića, Kuhinjska i druga posla, Galerija Kuće legata, Beograd, 20.XI 2013-12.I 2014. Preštampano u: Irina Subotić, Branislav Dimitrijević, Jovan Čekić, Otašević (monografija), izd. Fondacija Kolekcija Trajković, Beogard 2015, str. 412-414.  Ovom zemljom vladaju kuhinje. Dušan Otašević opet izlaže u Beogradu  (izjava). – Blic, Beograd, 19. novembar 2013 (on line). http://www.blic.rs/Kultura/Vesti/420844/Ovom-zemljom-vladaju-kuhinje-Dusan-Otasevic-opet-izlaze-u-Beogradu
 13. 741. Приказ: Врата Београда, документарна изложба Завода за заштиту споменика културе града Београда. Наслеђе, бр. XIV, Завод за заштиту споменика културе града Београда, Београд 2013, стр. 223-226.

2014.

746.  V.H., Za izložbu i monografiju. – Večernje novosti on line, Beograd, 13. januar 2014 (vest).

747.  M. Dimitrijević, „Lazar Trifunović“ Irini Subotić i Milanu Popadiću. Politika, Beograd, 15. januar 2014, str. 12 (deo govora na dodeli nagrade). Ćirilica

748. A. Ćuk, Subotić: Narodni muzej čeka društvenu milost. – Danas, Beograd, 15. januar 2014, str. 18-19 (deo govora na dodeli nagrade).

749. Sonja Šulović, Tasovac da se bori za kulturu. – Blic, Beograd, 15. januar 2014, str. 27 (intervju).

750. V.(ladan) Đurišić,  Očuvanje nasleđa, baštine i identiteta. Na kafi sa Irinom Subotić, istoričarkom umetnosti.  (Intervju). – Subotičke novine, Subotica, br. 6,  7. februar 2014, str. 32 (i naslovna).

751. Палимпсести Данила Вуксановића, предг. у кат. Данило Вуксановић. Импресум. – Галерија Атријум. Библиотека града Београда, Београд, 12-31. март 2014.

752.  (Razgovori na II programu Radio Beograda sa S. Ristovićem) u: Sava Ristović, Znakovi on air, Muzej Zepter, Beograd 2014: Nandor Glid, monografija, str.254-262; Avangarda u svetlu totalitarnih režima, str.276-279; Umetnost devedesetih, str. 299-302.

753.  Јоже Циуха – уметник за сва времена (предг. у кат. изложбе Јоже Циуха. Мозаици – слике – псеклигласи), Галерија САНУ, бр. 130, Београд, 2014, стр. 6-19.     754. Palata Saveznog izvršnog veća SIV. Foto-monografija Dušana Đorđevića; Tekst Mileta Prodanović (Recenzija), u: Palata Saveznog izvršnog veća SIV. Foto-monografija Dušana Đorđevića; Tekst Mileta Prodanović, Beograd, 2014, izd. Dušan Đorđević, str. 112. 

755. Srpska savremena umetnost u kolekciji Khametov/Contemporary Serbian Art in the Khametov Collection, u: Khametov kolekcija/Collection, izd. Fondacija „Kolekcija Trajković“, Beograd 2014, str. 6-9. 

756. Jubilej – praznik i obaveza (predg.u katalogu-publikaciji: 40 godina Akademije umetnosti, Novi Sad), Novi Sad, april 2014, str. 6-7. 

757. Gala Čaki (predg.kat. Odnosi), Kuća kralja Petra I, Beograd, 3.juni-12-juni 2014. 758. Pouzdan tumač epohe (prikaz knjige Lazara Trifunovića Srpsko slikarstvo 1900-1950), Blic  – Knjiga, 8. juni 2014, br. 286, god.VI, s.p.

759. Д. С., Репрезентативна моногрфија. Дан Универзитета уметности у еограду.-  (Део говора на промоцији монографије). – Просветни преглед, Београд, бр. 2612 (20), 12. јун 2014, стр. 6.

759 а. Tekst govora na promociji monografije Univerzitet umetnosti 10. juna 2014. objavljen na web siteu: http://www.arts.bg.ac.rs/rektorat/vest/?id=promocija_monografije 

760. Aleksandra Ćuk, Tiha, nevidljiva i snažna katarza. Irina Subotić na performansu „512 sati“ Marine Abramović u londonskoj Serpentajn galeriji. – Danas- Nedelja, Beograd, 26-27. jul 2014, str.XII.

761. Д. (имитрије) С. (тефановић), Репрезентативна монографија, Дан Универзитета уметности у Београду. – Просветни преглед,  Београд,  12. јун 2014, бр. 2621 (20), год. 70, стр. 6 (интервју – делови текста почитаног на промоцији монографије).

762. КУЛТЕМА – нова прилика за регионалну сарадњу у области наслеђа. – предг. у: Култема – културне вредности за одржво управљање територијом и маркетинг. – Министарство културе и информисања РС, Београд, 2014, стр. 10-11.  763. Lisabon na vodi. Muzej Orhana Pamuka/ Hoće li Beogad imati milosti / Centar za nepoznato / Evropa Nostra Srbija/ Dan za izložbe / Strah zbog unuka. – Danas. Nedelja/ Dnevnik,11-12. oktobar 2014, str. IV.

764. Zoran Glavonjić, Đonom na kulturu: Populizmom protiv Oktobarskog salona (intervju). – Radio Slobodna Evropa (i on-line), Beograd, 30. oktobar 2014. 

765. Kristina Ristić, pref. kat. Razgovori (fragment predgovora preuzet iz kataloga Susreti, Galerija Astrolavos, Atina, april 2011). – Kuća Đure Jakšića, Beograd, 5-15. novembar 2014.

766. Novi ciklus slika Miroslava Arsića: „Saobraćajni znak“, u: Miroslav Arsić, izd. Narodni muzej, Požarevac, 2014, str.161-172 (preštampan tekst iz kataloga samostalne izložbe, Galerija Kulturnog centra Beograd, 1988 i Galerija „Milena Pavlović-Barilli“, Požarevac, 1989). 

767. Uz grafike u ovom broju. Časopis Stvaranje, Titograd, 1990, u:  : Miroslav Arsić, izd. Narodni muzej, Požarevac, 2014, str.175-177 (preštampan tekst iz časopisa Stvaranje, Titograd, maj-juni 1990).

768. Evropa Nostra – Glas kulturne baštine u Evropi .- on line: www.korzoportal.com (postavljeno  8. XI 2014).

 769.Museums in Serbia and sustainable development. – in:Culture and Sustainable Development at Time of Crisis, ed.by Milena Dragićević Šešić, Mirjana Nikolić, Ljiljana Rogač Mijatović, University of Arts, Faculty of Dramatic Arts, Institute for Theatre, Film, Radio and Television, Belgrade 2014, 197-203. 

770.  Vladimir Veličković, u: Otisak vremena – istorija u toku. Nagrada Veliki pečat 1963-1914, Izd. Galerija Grafički kolektiv, Beograd 2014,  35. (Preuzet fragment iz monografije: Vladimir Veličković. Grafike, izd. Galerija Grafički kolektiv, Beograd 1987). 

771. Antinomije Mediale, u: Меđunarodni tematski zbornikУметност и њена улога у историји: између трајности и пролазних –изама – посвећен сећању на проф. Др Миодрага Јовановића (1932-2013), Косовска Митровица 2014, 275-292.

 771 a. Đorđe Ivačković. Razgovor vodila Irina Subotić, u: Ješa Denegri – Nevena Martinović,  Ivačković,  izd. Galerija Rima, Kragujevac 2014, str. 324-327. (Preštampano iz  kataloga izložbe, Salon Muzeja savremene umetnosti, Beograd, juni 1977. 

2015. 

 1. 772. In memoriam. Олга Вујадиновић Блажек (1936-2015).- Политика, Београд,  22. јануар 2015, стр. 12.
 2. 773. Magamal in Fiction: A Novel by Mira Otašević, in: International Yearbook of Futurist Studies, vol. 5. Special Issue: Women Artists and Futurism, Ed. by Günter Berghaus, De Gruyter, 2015, 327-332.
 3. 774. Povest one moderne Srbije (prikaz: Istorija umetnosti u Srbiji. XX veka, Tom I), Blic-Knjiga, Beograd, 22.februar 2015, br. 322, god. VII, s.p.
 4. 775. Enciklopedija straha (oko 30 jedinica o likovnim umetnicima), ed. Ljubomir Erić sa saradnicima, JP Službeni glasnik, Beograd 2015.
 5. 776. (Izjava o kolekciji Eriha Šlomovića): http://www.thedailybeast.com/articles/2015/04/05/the-fabulous-art-trove-saved-from-the-nazis-and-hidden-from-you.html 
 6. 777. Irina (1941) Beograd, u: Profesorke Univerziteta u Novom Sadu. Životne priče priredila Svenka Savić. Izd.“ Ženske studije i istraživanja“ i Futura publikacije, Novi Sad 2015,174-190.
 1. 778. Sudbine Bijelićevih slika iz porodičnog kruga, u: Jovan Bijelić (1884-1964). Zbornik radova povodom obeležavanja pedesete godišnjice od smrti umetnika. Galerija Matice srpske, Novi Sad 2015, 45-56. (Nešto skraćen, tekst je postavljen na web site: http://korzoportal.com/jovan-bijelic-i-slike-iz-porodicnog-kruga/
 2. 779.   Zenit, Zenitism and Ljubomir Micić, in: Hendrik Nicolaas Werkman: Kunst in overal. – Stichting De Ploeg – Groninger Museum, Groningen 2015, 56-69.
 3. 780. -, (Kako komentarišete podizanje spomenika Gavrilu Principu u Finansijskom parku na Vidovdan? (izjava).Danas, Beograd,  27-28.jun 2015, 20.
 4. 781. S.(onja) Šulović, „Meštrovićeva skulptura ostaje na dvoru“ (izjava), Blic, Beograd 15. avgust 2015 (on line)
 5. 782. Sonja Šulović, Dan zatvorenog muzeja. Irina Subotić: Bila je čast raditi u MSU (izjava), Blic, Beograd, 20.oktobar 2015, str. 26-27.
 6. 783. Tri umetnosti Olge Vujadinović Blažek (predgovor u katalogu: Olga Vujadinović Blažek 1936-2015), Galerija Dar Mar, Beograd , oktobar 2015.
 7. 784. Преглед заоставштине Љубомира Мицића. – Љетопис Српског културног друштва „Просвјета“, Загреб, св. ХХ, 2015,  240-283.
 8. 785. Sklop tri bujice (predgovor u katalogu izložbe: Miloš Sekulić – Raz/gradnja). – O3ON, Beograd, 28.10 – 3.11.2015. Gotovo isti tekst objavljen i: 
 9. 786. Sklop tri stvaralačke bujice. Povodom izložbe slika Miloša Sekulića u Galeriji O3ON u oktobru i u Domu Jevrema Grujića u novembru. – Danas, Beograd, 12. novembar 2015, str. 16-17.
 10. 787. Sonja Ćirić, Ostavština Ljubomira Micića. O zenitizmu (intervju).-  Vreme, Beograd, br. 1297, god. 25,  12.novembar 2015, str.42-44. (са Соњом Ћирић),  „Slike opasne po život“ (о Љ. Мицићу и Зениту). – Забавник, Београд, 27. новембра 2015, стр. 44-46.
 11. 788. L’Histoire de l’Art en Serbie du XXe siècle à nos jours, u:  Serbie. Un autre regard (ed. par Delphine Evmoon), Editions Le Monde Autrement, Paris 2015, pp.108-143.
 12. 789. Vjera Biller. Malerin der urbanen Naiven Kunst /Paintress of Urban Naive Art, in: Sturm-Frauen. Künstlerinnen der Avantgarde in Berlin 1910-1932 / Storm Women – Women Artists of the Avant-Garde in Berlin 1910-1932,  edited by Ingrid Pfeiffer und Max Hollein, Schirn Kunsthalle Frankfurt – Wienand 2015, pp. 24-27 (engl.pp. 356-358).  
 13. 790. Helen Grünhoff. Vom Leben im Kreis berühmter Zeitgenossen bis zum ungeklärten Verschwinden/About a Life Lived in the Circle of Famous Contemporaries which Ended with an Unexplained Desappearance, in: Sturm-Frauen. Künstlerinnen der Avantgarde in Berlin 1910-1932 / Storm Women – Women Artists of the Avant-Garde in Berlin 1910-1932, edited by Ingrid Pfeiffer und Max Hollein, Schirn Kunsthalle Frankfurt – Wienand 2015, pp. 132-135 (engl.pp.365-366).
 14. 791. Женски портрети Љубице Цуце Сокић, у: Љубица Цуца Сокић и њено доба 1914-2009-2014. Зборник радова. – Српска академија наука и уметности. Научни скупови CLIV, Одељење ликовне и музичке уметности, књига 9, Београд 2015, стр.95-107.
 15. 792. Zenit u Frankfurtu. Novi magazin, Beograd, 10. decembar 2015, br. 241, str. 62.
 16. 793. Irina Subotić o Iliji Dimiću (izjava), u: Sonja Šulović, „Izmišljeni genije. Otašević predstavlja Iliju Dimića“, Blic, Beogad, 23. decembar 2015, str. 28.
 17. 794. (sa Jelenom Todorović),  Simbolički portret jedne države, Novi magazin, Beograd, 31. decembar 2015, br. 244/245, str. 68-75. 
 18. 795. Dušan Otašević – Hronika umetnosti učene parodije u : Otašević (monografija), Fondacija Kolekcija Trajković, Beograd 2015, str.7-57. Pored uvodnih tekstova i Branislava Dimitrijevića i Jovana Čekića, – preštampani tekstovi drugih autora i I.S.: Tinjanje u krug ili, ako hoćete, u kvadrat, str. 371; O Iliji Dimiću i Dušanu Otaševiću, str. 379; Banalnost je nemoralna, str. 387;  Dušan Otašević i Mrtva priroda, str. 407; Urbani folklor Dušana Otaševića, str. 410; Nema misterije. Nema muze, str. 412-414.
 19. 796. Neobične stvari, u: Tošković. Crteži – slike – skulpture. Buntovnik garavog lica i čiste duše (priređivač monografije Momčilo Moša Todorović). – Radionica duše, Beograd 2015, str. 204 (preuzeto dva puta bez znanja autora iz kataloga Kulturnog centra 1995).
 20. 797. Ликовна уметност и визуелна култура у Руском архиву, у:  Часопис Руски архив  (1928-1937) и култура руске емиграције у Краљевини СХС/Југославији. Зборник радова. Уреднице др Весна Матовић и др Станислава Бараћ, Институт за књижевност и уметност, Београд 2015, стр. 177-193.
 21. 798. Beograd: drugi pogled (deo predavanja objavljen kao predgovor publikaciji). –Inicijativa za inkluziju, razmenu znanja i nove narativne tokove, izd. Centar za međunarodne umetničke studije / Outside Project, priredio Dejan Atanacković, Beograd 2015, s.p.

2016. 

 1. 799. М. Краљ,Споменици –  огледало времена. Меморијали често обесмишљени, без контакта са посетиоцима. Историчар уметности Ирина Суботић о изложби „Критичари су изабрали“ (интервју). – Новости, Београд, 13.јануар 2016, стр.13.
 2. 800. Споменици и идеје (предговор у каталогу истоимене изложбе). – Из циклуса Критичари су изабрали. – Културни центар Београда, 13.јануар – 6.фебруар 2016. Prikazi izložbe (izbor): M.Д., „Споменици у београдској Ликовној галерији“, Политика, Београд, 13.јануар 2016; Milena Marjanović, „Ideje za postament“, Blic, Beograd, 2.februar 2016; Љиљана Ћинкул, „Како разумемо споменике“, Политика, Београд, 4.фебруар 2016. Link za video snimak izložbe SPOMENICI I IDEJE : https://www.youtube.com/watch?v=6ylkRijCACc;   Link za tekst izložbe SPOMENICI I IDEJE :   http://www.seecult.org/vest/vodenje-spomenici-i-ideje
 3. 801. M.(илица)  Димитријевић, Споменик није гробљанска фигура(интервју И. Суботић и других учесника изложбе Споменици и идеје). – Политика,Београд, 15.јануар 2016, стр. 13.
 4. 802. Delovi predavanja Zenitizam i ruska avangarda postavljeni na internet 17.januara 2016: http://korzoportal.com/ruska-avangarda-art-revolucija/
 5. 803. Шта је пропуштено на изложби „Руска авангарда“. – Политика, Београд, бр. 36708, 21.јануар 2016, стр.12.,on-line sa komentarima: http://www.politika.rs/scc/clanak/347625/Sta-je-propusteno-na-izlozbi-Ruska-avangarda#.VqJkPkVJFfQ.facebook
 6. 804. M.(ирјана) Сретеновић, (Кад Французи забране вино, а Италијани покрију Венеру); Због ајатолаха Французи се одрекли вина, а Италијани због Роханија покрили Венеру(изјава). – Политика, Београд,  бр. 36715, 28.јануар 2016,  стр.13. 
 7. 805. O Iliji Dimiću i Dušanu Otaševiću u: Илија Димић Душан Оташевић, Бранко Вучићевић, Јован Чекић, ИС. – Галерија Српске академије наука и уметности, Београд 2016, бр. 136. (predgovor u katalogu izložbe preuzet iz: Ilija Dimić. Izložba slika i konstrukcija, Galerija Sebastian, Beograd, oktobar 1990).
 8. 806. Čekajući Godoa… u: Branka Janković-Knežević. Portreti, Muzej grada Novog Sada 2016 (tekst preuzet iz kataloga: Branka  Janković-Knežević. Crteži, Galerija Haos, Beograd 2008).
 9. 807. Eksplozija stvaralaštva Branke Janković-Knežević(predg. kat.), u: Branka Janković – Knežević. Portreti, Muzej grada Novog Sada 2016.  
 10. 808. O jednom velikom crtačkom umeću, u: Naseljeni crtež. Knjiga eseja o likovnom radu Ranka Radovića,ured. Marko Špadijer, Matica crnogorska, Podgorica 2016, str.131-135.
 11. 809. Harizmatični Ranko Radović. Zbornici /prikaz knjige: Naseljeni crtež/.  – Danas – Nedelja, Beograd, 19-20.mart 2016, str. X.
 12. 810. Ponovni susret sa Kolekcijom Jovičić: drugi, novi pogled, u: Između sećanja i zaborava. Dela iz Zbirke Jovičić.  – Beograd 2016, str.5-7, izd. i ured, Svetlana Jovičić (katalog izložbe u Kući legata, 31-mart – 21.april 2016). Prikaz i citiran deo teksta: М.(илица) Димитријевић, „Дела из колекције Јовичић у Кући легата“. – Политика, Београд, 25.март 2016, стр.12. 
 13. 811. Branislav Dobanovački – umetnik naših dana, u: Dobanovački – posle 44 godine. – Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad 2016, str. 41-42 (43-44).
 14. 812. Salon Muzeja savremene umetnosti: prve decenije, u:Prilozi za istoriju Muzeja savremene umetnosti. Priredio Dejan Sretenović. – Izd. Muzej savremene umetnosti. Edicija: Oko umetnosti no. 2, Beograd 2016, str.173-216.
 15. 813. (Fragmenti neobjavljenog teksta, pisanog 1988. godine za monografiju Zlatko Prica, objavljeno u: Nikola Albaneže, Zlatko Prica – postojanost u mijenama, katalog izložbe: Zlatko Prica. 100 godina 1916 – 2016, Galerija Prica POU Samobor, 7.maj -10. juli 2016, str.48, 52, potom Zagreb, Rijeka, Tar, Poreč, Pečuh).
 16. 814. Traži se čovek (predg. u deplijanu za  istoimenu izložbu o zenitizmu). – O3ONE, Beograd, 19.maj-8.juni 2016.
 17. 815. Ostrva, u: Nataša Teofilović. Distance (1995-2016). – Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad 2016, str.110 (preuzeto iz: Nataša Teofilović. Predg. u kat.: Ostrva. –  Studentski kulturni centar, Beograd, juni 1995).
 18. 816. Dubrovnik – vječna inspiracija umjetnika, u: Dubrovnik  (predg.u kat.) – Umjetnička galerija, Dubrovnik, 29.juli – 2.oktobar 2016, str.11-12. 
 19. 817. Neprekinuta priča o lokalnim žiteljima. – Monografija „Zemunsko groblje“ Miodraga A. Dabižića. – Danas, Beograd, 3.avgust 2016, str.19.
 20. 818. The Zenit Magazine and Ljubomir Micić: Ideas, Programs, Achievments,u: Balkanization, ed.by Žarko Aleksić & Jelena Micić (publikacija uz izložbu), Friday Exit, Dőblergasse 2/16 EG, Vienna, 8-23 April 2016, pp. 15-23.
 21. 819. Utopije Radovana Kragulja(predg.u kat.).– Galerija RIMA, Kragujevac, 5.oktobar – 1.novembar 2016, str. 3-5.
 22. 820. Приказ књиге: Миодраг А. Дабижић, Земунско гробље. – Наслеђе,  Београд, бр. ХVII, 2016, стр.209-210.
 23. 821. Жене Штурма – авангардне уметнице у Берлину 1910-1932. –  Зборник Матице српскеза ликовне уметности (приказ изложбе), Нови Сад, бр. 44,  2016, стр. 384-386.
 24. 822. Из вашег угла (сарадници о Музеју), у: Музеј Југославије, изд. Музеј историје Југославије, Београд 2016, стр. 35-37 /публикација поводом 20-годишњице МИЈ/.  
 25. 823. (Fragmenti teksta Kenji Nagai – dragocenost japanske senzibilnosti, iz predgovora u katalogu: 4. Bijenale grafike, ULUS,  Beograd 1996, str. 311-312), štampani na japanskom i engleskom u: Kayoko Yamasaki, From Chaos to the Cosmos, predg. kat. retrospektivne izložbe umetnika – Litho: as All Started. Kenji Nagai, Musashino Art University Museum & Library, 25 November – 22 December, 2016, pp. 73, 74. 
 26. 824. ЗборникПред судом. Рецензија, у: Пред судом. Читанка. – 28. Меморијал Надежда Петровић, Уметничка галерија  Надежда Петровић, Чачак  2016, стр. 88. 
 27. 825. Љубомир Мицић у светлу новооткривених докумената.Љетопис Српског културног друштва „Просвјета“, Загреб, св. XXI, 2016, стр. 339-384.

2017.

826. Зборник радова Љубица Цуца Сокић и њено доба 1914-2009-2017. (Приказ). –  Анали Огранка САНУ у Новом Саду, бр. 12, за годину 2016,Нови  Сад 2017, стр.164-167.

 1. 826. M.(arija) Krtinić, Izložba koja je postala rečnik (izvod iz obrazloženja nagrade „Ranko Munitić“ Mariji Dragojlović i Mileti Prodanoviću). – Danas, Beograd, 4. april 2017.
 2. 827. Dušan Petričić (predg.u kat. izložbe Ilustracije).– Galerija Haos, Beograd, 25. april – 20. maj 2017.
 3. 828. Mилица Димитријевић, Свака седма општина нема ниједну галерију  (изјава).  – Пoлитикa, Београд, 28. aприл 2017, стр.13. 
 4. 829. „Man Wanted“: An Exhibition on Zenitism in Gallery O3ONE, Belgrade, in: International Yearbook of Futurism Studies. Vol.7, Special Issue Futurism in Latin America, ed. by Mariana Aguirre, Rosa Sarabia, Renée M.Silverman, Ricardo Vasconcelos, with the assistance of Gűnter Berghaus and Suze Wah Lee. – De Gruyter 2017, pp. 404-408.
 5. 830. Maja Skovran: Ideali jedne slikarke i novinarke. – Danas, Beograd, 14. jun 2017. On line: http://www.danas.rs/kultura.11.html?news_id=348406&title=Maja+Skovran%3A+Ideali+jedne+slikarke+i+novinarke 
 6. 831. O Mileni Pavlović-Barilli: Razgovori o Mileni – 1. epizoda – postavljeno avgusta 2017.
 7. 832. Jovan Bijelić, slikar jugoslovenskog kulturnog prostora, u: Jovan Bijelić i njegovo doba (predg.kat.). – Moderna galerija, Budva, oktobar 2017.
 8. 833. Pitanje-odgovor: Kako vidite idejno rešenje spomenika Zoranu Đinđiću?. – Danas, Beograd, 23.oktobar 2017, str. 2.
 9. 834. Pismo meni mlađoj. Pravi saveti su nažalost ofucani od ponavljanja i neprihvatanja. LiceUlice, Beograd, br. 40, novembar 2017, str. 22-23.
 10. 835. Хајна Туцић, др Милан Просен, Алфа међу палатама: Јадранско-Подунавска банка. Alpha bank Srbija a.d., Београд 2015 (приказ књиге). – Нaслеђе, Завод за заштиту споменика културе Београда, Београд 2017, бр. XVIII,стр. 151-153.
 11. 836. Slobodan Slovinić, monografija Slobodan Bobo Slovinić . – Izd. Narodni muzej Crne Gore, Cetinje 2017, str.105-154 (tekst pisan 1992, I objavljivanje). 
 12. 837. Two Self-portraits of Josip Štolcer Slavenski, in: Modern Art and Internationalism: Lives in Motion. A Festschrift in Honor of Krisztina Passuth, ed. by Flora Meszaros. – Contrast, Pecs, Hungary 2017, pp. 31-44. (Tekst dopunjen posvetom Krisztini Passuth na francuskom jeziku i pojedinim novim tumačenjima  autoportreta  Slavenskog; originalno objavljeno u: New Sound, I/2009, pp. 65-76).
 13. 838. Muzeji u Srbiji danas u svetlu statistikeKultura – osnova  државног и националног идентитета. Зборник радова са скупа одржаног 24. и 25. новембра 2016. у Српској академији наука и уметности. Уредник дописни члан Алексaндар Костић, Београд 2017, стр.113-127.
 14. 839. Milena Pavlović Barilli (1909-1945), icona serbo-italiana dell’arte moderna. – Trasparenze – nuova serie. Suplemento non periodico a „Quaderni di poesia“. – Fondazione Giorgio e Lilli Devoto. – Edizioni San Marco dei Giustiniani onlus. –  Numero 2/2017, monografico dedicato a Bruno Barilli (ured. Samuele  Fioravanti et al.), pp. 65-85. http://www.sanmarcodeigiustiniani.it/index.php/trasparenze (Dupunjen tekst: Tri fragmenta o Mileni, iz: Milena Pavlović Barili. PRO FUTURO. Teme. Simboli. Značenja. – Hesperia.edu, Beograd 2010, str. 7-53).
 15. 840. Likovna interesovanja Pavla Stefanovića, u: Tematski zbornik: O ukusima se raspravlja – Pavle Stefanović (1901-1985).ured.Sonja Marinković i Jelena Janković-Beguš. Muzikološko društvo Srbije, Beograd 2017, str. 32-47. (ćiril.; izašlo iz štampe 2018).
 16. 841. Фрагмент текста о Кенђи Нагаи, у: Кајоко Јамасаки, Од Хаоса до Космоса (предг.кат.). – Галерија Графички колектив, Београд, 17-28.октобар 2017.

 2017/2018.

 1. 842. (Oбразложење жирија – непотписано). – Бијенале уметника Врања, Галерија Народног музеја Врање, децембар 2017 – јануар 2018, стр. 3.
 2. 843. PRIČA O PORODICI – 1997-2017.  
 3. 844. Događaji u kulturi koji su obeležili 2017 (izjava). – Danas,  Beograd, 30. decembar 2017 – 2. januar 2018, str. 32.

2018.

845.   Srbija u Evropskoj godini kulturnog nasleđa. –  Blog na web site-u: Kultura. Desk Srbija. Desk Kreativna Evropa Srbija. Postavljeno 26. februara 2018.

846. Etika i kolekcioniranje. Ketrin Hikli, Minhensko skriveno umetničko blago. Hitlerov trgovac i njegovo tajno nasleđe. Clio, Beograd 2018. (prikaz knjige). – Vreme, Beograd,  br. 1417, 1. mart 2018, str. 48.

847. Сања Димитрић Нешић,Занимљиви путеви знаменитих жена (цитиранa И.С.). – Лознички дневник. Култура, Лозница, 2. и 12.април 2018, стр. 13. 

848. Beograd nije zaslužio da ga pretvore u Las Vegas (intervju vodila Sonja Ćirić). – Vreme, Beograd, br. 1425-1426, 24. april 2018, str.6-10.  

849. Knjiga ličnih, usmenih storija, u: O knjizi Glasom pisana istorija Dragoslava Simića. – Clio, Beograd 2018, str.5-11.Isti tekst (sa malim dopunama) objavljen pod naslovom: Naša životna priča. – Vreme, Beograd, br.1434, 28.juni 2018, str.42-43. Citiran deo u: Istorija pisana mikrofonom.- Politika, Beograd. 3.mart2020 – on-line

850. Tekst u brošuri: Evropska godina kulturnog nasleđa. Pozdrav iz Srbije. – Izd. Informacioni centar Evropske unije u Beogradu, 2018. 

851. U vajarskom ateljeu Dragane Ilić… Predgovor u katalogu: Dragana Ilić. – Galerija RIMA, Kragujevac, 9. oktobar – 8. novembar 2018, str.1-2.

852. Crteži Milije Glišića, str. 211-212; i deo iz Predgovora u katalogu samostalne izložbe M. Glišića, Kragujevac, Kraljevo, Trstenik, proleće 1982, str. 297, u: Milija Glišić (monografija, priređivač: Biljana Gačanović), izd. autora, Beograd 2018.

 853. euinfo.rs/evropska-godina-kulturnog-nasledja-jos-mnogo-posla-je-pred-nama/ blog postavljen na web site EUINFO.rs 13.oktobra 2018.

854. Пoдељени светови. Самостална изложба Масинисе Селманија (фрагмент рецензије). Каталог. – Музеј афричке уметности – Збирка Веде и др Здравка Челара, Београд, 18.октобар 2018-24.фебруар 2019, стр. 8.

855. Palimpsesti nade Jarmile Vešović u:  Jarmila Vešović. Sećanja. Retrospektivna izložba 1988-2018. Monografija.- Kuća legata, Beograd, 19. novembar – 9. decembar 2018, str. 64-70. Preuzeto iz kataloga izložbe Jarmile Vešović Otelotvorenje: Palimpsesti nade Jarmile Vešović. – Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić, Beograd, juni 2007. 

856.  Kosmopolitizam danas. Irina Subotić. Razgovor s profesorkom emeritom, u: Amra Latifć, Kosmopolitski sjaj Beogradskog belog baleta. –Čigoja štampa, Beograd 2018, str.163-181.

857.Каталог Државне уметничке колекције Дворског комплекса на Дедињу. Награда Европске Уније и Европе Ностре за културно наслеђе 2018. године у области истраживања. –  Гласник Друштва конзерватора Србије, Београд, бр. 42, 2018, стр.29-31.

2019.

858. Подељени светови Масинисе Селманија. – Политика, Београд, Суботњи додатак Култура, уметност, наука, 15-16. фебруар2019, стр.5.

859. A.(leksandra) Popović,Neshvatljivo nasilje nad kulturnim nasleđem. Stručnjaci koji su potpisali peticiju protiv izgradnje gondole od Kalemegdana do Ušća objašnjavaju svoje zahteve (izjava). – Danas, Beograd, 22. mart 2019, str. 6.

860. Београд се свесно и плански разара (део дискусије на трибини у организацији Грађанске иницијативе „Пешаци нису маратонци“ у Свечаној сали Скупштине општине Стари град). – Данас, Београд, 2.април 2019, стр.22

861. Графике Алберта Ђакометија у књизи Pomme Endormie Лене Леклерк (фрагмент рецензије). – Каталог изложбе. Народна библиотека Србије, Београд (април) 2019.

862. Introduction. The Former Yugoslavia and Its Republics Slovenia, Croatia and Serbia (I.S, Janez Vrečko, Sanja Roić, Bojan Jović, Jasmina Čubrilo), in: Handbook of International Futurism. Ed. by Gűnter Berghaus. – De Gruyter GmbH, Berlin/Boston  2019, pp.  905-906.

863. Ko štiti a ko ruši Beograd. Država i struka (sa Višnjom Kisić). – Vreme, Beograd, 18. april 2019, str. 30-31.

864. Teма броја. Гондола – напредњачко кукавичје јаје (интервју). – СГ: Инфо (Стари Град: Информатор), Београд,  бр. 99, април 2019, стр.6-8.

865.  Dejan Atanacković (predg. u kat). – Galerija Haos, Beograd, 23.april-17.maj 2019.

866. Slobodan Knežević Abi (predg. u kat. izložbe Polje radosti). – Muzej Zepter, Beograd, 16. maj – 23. juni 2019; Noć muzeja, 18.maj. 

867. Slučajni triptih: Smrt gđe Lenjin, Chapeau Claque – Movement maritime i Trinity RGB ,u : Artterror. Fragmenti dualnosti (Milica Lapčević i Vladimir Šojat). – Kulturni centar Beograda, 2019, str. 76-79.

868. Међународна сарадња Графичког колектива, у: Отисак времена 70/͚͚͚. – Графички колектив – 70 година. – Галерија Српске акадмеије наука и уметности, Београд, 2019, стр.79-105.

869. Две изложбе – два догађаја који су потресли Београд – Оља Ивањицки и Леонид Шејка, у: Отисак времена 70 /͚͚͚. – Графички колектив – 70 година. – Галерија Српске акадмеије наука и уметности, Београд, 2019, стр.243-247.

870. Драгана Николетић, Интервенције нових варвара. Шта се спрема Гардошу у оквиру реконструкције античког Таурунума и средњовековних остатака тврђаве(Изјаве). – НИН, Београд,13. јун 2019, стр.26-28.

871. Зарождение авангарда в Югославии: дадаизм, зенитизм, сюрреализм, у: Искусство Сербии, Хорватии и Словении в 20 веке. – Государственный Институт искусствознания Министерства культуры Российской Федерации – Институт славяноведения Российской академии наук – Москва, „Индрик“ 2019, стр.67-96.

872. Группа „Медиала“ и ее парадоксы, у:Искусство Сербии, Хорватии и Словении в 20 веке. – Государственный Институт искусствознания Министерства культуры Российской Федерации – Институт славяноведения Российской академии наук – Москва, „Индрик“ 2019, стр.195-228. 

873.  Сликар егзистенцијалних стања и ситуација. Владимир Величковић (1935-2019). –Политика, Култура-Уметност-Наука, Београд, 31.август 2019, стр. 2.

874. Belgrade’s Monument. A Walk with the Art Historian. – BLO/Belgrade Less Ordinary, ed. LiceUlice, Belgrade, Spring –Summer 2019, No. 1, pp. 36-37.

875. Урбанистички напад на језгро Београда. – ЛицеУлице, Београд, септембар – октобар 2019, бр. 55, стр. 41-42.

876. „It is only between reality of the things and the imagination…“ (predgovor u katalogu izložbe), u: Jelena Bulajić. –  Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 20. septembar – 13. oktobar 2019, str. 9-12.

877. K.(atarina) Živanović, Lazović:Vesić bi da njegova ekipa zaradi na javnom dobru (izjava povodom ponovljenog plana da se izgradi gondola). – Danas, Beogard, 24. septembar 2019.

878. Research on the Avant-garde(s). Case Study: Zenitism and the Central European Contacts.  –  Zbornik radova Akademije umetnosti, Novi Sad 2019, br. 7, str. 18-31.

879. A Tribute to John Sell CBE, Executive Vice-President of Europa Nostra 2009-2018, in: Liber Amicorum, Europa Nostra, The Hague, 2019, p. 17.

880.  Hommage à Denis de Kergorlay, Président Exécutif d’Europa Nostra 2009-2018, in: Liber Amicorum, Europa Nostra, The Hague, 2019, p. 16.

881. Radovan Kragulj i njegov „koncentrisani realizam“, u: Radovan Kraguly. Contemplation (monografija). – HERAedu, Beograd – Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka 2019, str. 9-22.

882. О patologiji današnjih spomenika, I krivi i dužni.  MANEK – Magazin nezavisne kuture, Beograd, br. 9, 2019, str. 33-37.

883. Zenit as Ideological Foundation of the 1924 International Exhibition of New Art. in: Years of Disarray. 1908-1928. Avant-gardes in Central Europe. ed. by Karel Srp. Arbor vitae societas – Muzeum uměni Olomouc 2018,  pp. 484-495.

2019/2020.

884. A Revolution in Interpretation. Socialist Memorials. – BLO/Belgrade Less

Ordinary, ed. LiceUlice Foundation, Beograd, No.2, Autumn-Winter 2019/2000, p.64-67.

885. Pogled ka budućnosti… u: 10 godina nagrade za crtež Fonda Vladimir Veličković(pogovor). – Kuća legata, Beograd, decembar 2019 – januar 2020.

886. (са групом аутора),Извештај Европа Ностре о предложеном пројекту жичаре Калемегдан-Ушће у Београду – Србија . Рубрика: Културна баштина и друштво. Гласник Друштва конзерватора Србије, Београд, бр. 43, 2019, стр. 48-57.

2020.

887. Милица Димитријевић, Величковићева трагика у Бретањи (разговор са И.С.). – Политика, Београд, 9. јануар 2020, стр.13. 

888. Б.Лијескић – М. Димитријевић, Уметност у карантинуУобичајени ритам необичног живота(кратак текст И.С.).- Политика, Београд, 29. март 2020, стр. 13. 

889. Radovanu, s ljubavlju, u: Radovan Krtolica. Šta se može naći u pukotinama tame?. – izd.Komshe.d.o.o., Beograd 2020, str.115-116.

890. Intervju: https://nova.rs/drustvo/beograd-se-unistava-ostaju-samo-tragovi-sadasnje-vlasti/portal: Nova.rs, 15.juni 2020, novinarka:Jelena Bulajić

891. Intervju: https://nova.rs/drustvo/subotic-spomenik-stefanu-nemanji-je-za-srpskog-faraona/17.juli 2020, 6,15 h, novinar: Radovan Seratlić, Nova.rs 

892. Бард модерне  књиге. Сећање. (In memoriam: Добрило Николић). Политика, Београд, 18. јул 2020, стр. 4.