AICA – sekcija Srbija zahteva razrešenje v. d. direktora Muzeja savremene umetnosti u Beogradu

Međunarodno udruženje likovnih kritičara AICA-sekcija Srbija upućuje oštar protest povodom odluke o uklanjanju umetničkog rada Zorana Todorovića “Toplina” sa izložbe “Refleksije našeg vremena: Akvizicije Muzeja savremene umetnosti 1993 – 2019” zbog otvaranja muzejskog kafea, kao i uklanjanja dela postavke zbog postavljanja izložbe venčanica Žan-Pola Gotjea.

Prilikom donošenja odluke o gostujućoj izložbi venčanica, v.d. direktora Viktor Kiš oglušio se o mišljenje stručnog tima Muzeja savremene umetnosti u Beogradu koji je izneo nedvosmislen stav da takvoj izložbi nije mesto u muzejskoj instituciji ovakvoga tipa. Ovim činom samovolje v.d. direktora MSUB je još jednom pokazao nepoštovanje prema stručnom timu zaposlenih, prema umetničkim delima koja su deo zbirke MSUB i istovremeno su sastavni deo trenutne postavke, prema njihovim autorima/kama, kao i prema pravilima i procedurama u rukovođenju institucijom kulture od nacionalnog značaja. Dodatni problem predstavlja odluka o otvaranju kafea (prostora za odmor posetilaca – kako ga naziva Viktor Kiš), koja podrazumeva prenamenu i adaptaciju dela objekta čime se narušava enterijer zgrade muzeja koja je pod zaštitom države kao spomenik kulture. Prilikom donošenja ove odluke, Viktor Kiš nije se konsultovao sa kustosima MSUB, autorima projekta rekonstrukcije enterijera Muzeja, kao ni sa nadležnim stručnjacima Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda.

“Refleksije našeg vremena: Akvizicije Muzeja savremene umetnosti 1993 – 2019” kako su u obrazloženju svoje autorske koncepcije navele/i kustoskinje/kustosi izložbe (mr Mišela Blanuša, dr Rajka Bošković, Svetlana Mitić, Žaklina Ratković i Miroslav Karić) je “prateći širok dijapazon umetničkih izraza, kao i raznovrsnih fenomena prisutnih u umetnosti 20. i početka 21. veka… koncipirana u četrnaest tematsko-problemskih celina. Centralnu postavku u muzeju čini trinaest celina …. i četrnaesta, posebna celina Kroz portret predstavljena je u prostoru Galerije – Legata Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića.” Uklanjanjem određenih celina ili pojedinih radova iz navedene postavke na nedopustiv način se narušava kustosko-autorska koncepcija izložbe, kakva nije primerena instituciji za kakvu se još uvek smatra Muzej savremene umetnosti u Beogradu.

Oštro osuđujemo i protestujemo protiv nekompetentnog mešanja u program institucije od strane v.d. direktora i ničim opravdanog privatizovanja programa institucije upošljavanjem spoljnih saradnika (ličnih prijatelja) sa kojima se realizuju određeni programi bez saglasnosti kustoskog tima i bez pravovremenog deljenja informacija sa svim članovima kolektiva. Povodom optužbi kustoskom kolektivu zbog nesprovođenja revizije umetničkog fonda i uslova u kojima se zbirka nalazi kako navodi Viktor Kiš (Portal Ekspres, KIŠ: Smeta kafe, a ne to što nikada nije urađena revizija radova, 1.11.2020), podsećamo na odgovornost samog v.d. direktora za stanje zbirke ovako važne institucije, kao i da je obaveza rukovodioca jedne ovakve institucije da se ozbiljnim problemima pozabavi na sistematičan i svrsishodan način, a ne da krivicu prebacuje na kustoski kolektiv i da takve neproverene činjenice koristi u međusobnom javnom obračunu sa zaposlenim kustosima MSUB-a, što samo dodatno urušava ugled ove ustanove.

Izričito se protivimo i protestvujemo protiv odluke v.d. direktora Viktora Kiša o organizovanju gostujuće “blokbaster” izložbe venčanica “Love iz Love” modnog dizajnera Žan-Pola Gotjea, i podržavamo kolege kustose/kustoskinje u iznetom stavu da takvoj izložbi nije mesto u muzejskoj instituciji ovakvoga tipa.

Podsećamo javnost da je AICA-sekcija Srbija uputila oštar protest protiv načina na koji je Vlada Republike Srbije imenovala Viktora Kiša na mesto v.d. direktora, čime je narušen integritet i autonomija Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Smatramo da je umetnik Viktor Kiš pokazao da nije kompetentan da stručno i profesionalno rukovodi Muzejem savremene umetnosti i pozivamo novoimenovanu ministarku kulture i informisanja Republike Srbije Maju Gojković i potpredsednicu Vlade Republike Srbije da uputi Vladi zahtev za razrešenje Viktora Kiša sa vršenja dužnosti direktora MSUB. Upućujemo apel predsednici Vlade Republike Srbije Ani Brnabić da raspiše konkurs za mesto direktora Muzeja savremene umetnosti u Beogradu i da se prilikom izbora i imenovanja direktora upravlja zakonom, kao i stručnim i profesionalnim standardima. Predsednicu Vlade još jednom podsećamo na obavezu poštovanja Kodeksa profesionalne etike Međunarodnog saveta muzeja (ICOM) koji jasno propisuje da bez obzira na izvor finansiranja ili model uprave, muzeji moraju zadržati visok nivo profesionalizma, institucionalni integritet i autonomiju koja ne bi smela da bude ugrožena bilo kakvim finansijskim, političkim (ili ličnim) interesima.

S poštovanjem,
 
Međunarodno udruženje likovnih kritičara AICA – Sekcija Srbija, Beograd, 2. novembar 2020.


Međunarodno udruženje likovnih kritičara AICA – Sekcija Srbije aktivno radi od osnivanja 1955. godine.

Udruženje likovnih kritičara je dobrovoljno, neprofitno, nestranačko i nepolitičko udruženje koje okuplja likovne kritičare i kustose čije se stručne i profesionalne delatnosti odnose na kritiku i pisanje tekstova o umetnosti u medijima, na edukaciju, na pripremu i realizaciju izložbi, a radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva na polju razvoja i unapređenja moderne i savremene umetnosti.