Oktobarski salon u fokusu

Najnoviji program udruženja AICA Srbija se odvija pod nazivom Kritika je prisutna (#KritikaJePrisutna2021) i u realizaciji je od leta 2021. U pitanju je povratak angažovane kritike u medije i kolektivno razmatranje unutar udruženja šta kritika može biti danas, kao i da li i na koji način u tabloiziranom medijskom pejzažu Srbije utemeljena kritika može biti učinkovita. Projekat je rađen u saradnji sa nekolicinom medija kao što su novosadski Dnevnik, Mašina i Beton u Beogradu, i časopis nezavisne kulturne scene Manek. Projekat se izvodi kao višemedijski format kritike koji uključuje audio, tekstualne i vizuelne formate. Centralna tema projekta je pitanje “centra” i “periferije”, onako kako se u samoj kritičkoj praksi, kroz različite fokuse i tematizacije ovi pojmovi mogu videti u svetlu teorije i prakse dekolonijalnosti.