Maja Ćirić: predavanje “Savremene izlagačke i kustoske politike”

Predavanje je održano 8. avgusta kao video stream u okviru serijala “Javne pripreme” koji organizuje Udruženje likovnih umetnika Srbije (ULUS).