In memoriam: Gordana Dobrić (1953 – 2021)

foto: Snežana Ristić

Gordana Dobrić, istoričarka umetnosti i članica Međunarodnog udruženja likovnih kritičara AICA – sekcija Srbija, bila je kustoskinja Memorijalnog centra „Josip Broz Tito“ (1986-1992) i kustoskinja Likovne galerije u Kulturnom centru Beograda (2000-2019).

foto: Snežana Ristić

Gordana Dobrić, istoričarka umetnosti i članica Međunarodnog udruženja likovnih kritičara AICA – sekcija Srbija, bila je kustoskinja Memorijalnog centra „Josip Broz Tito“ (1986-1992) i kustoskinja Likovne galerije u Kulturnom centru Beograda (2000-2019).

U okviru svog rada u KCB-u učestvovala je u preko 300 umetničkih, tematskih i autorskih izložbi i projekata iz oblasti savremene vizuelne umetnosti. Objavila je brojne recenzije izložbi i intervjue sa akterima likovne i kulturne scene u magazinima kao što su Student, Književne novine, Likovne sveske, Likovni život i Yellow Cab, kao i brojne tekstove za autorske tematske izložbe. Bila je koordinatorka Nagrade „Lazar Trifunović“ za kritičko promišljanje savremene vizuelne umetnosti i Priznanja DIUS za najbolju autorsku godišnju izložbu. Učestvovala je kao urednica ili saradnica u objavljivanju značajnih monografskih izdanja koja su se bavila fenomenima domaće kulturne scene, i bavila se naučno-istraživačkim radom u projektima Društva istoričara umetnosti Srbije, Muzejskog društva Srbije i Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka Srbije.

Gordana Dobrić je bila članica Programskog saveta Kuće legata, članica Žirija Politikine nagrade, članica žirija Prolećnog Bijenala likovne umetnosti Doma kulture u Čačku, i predsednica Sindikata Nezavisnost Kulturnog centra Beograda u mandatu 2014–2018. godine.

Dobitnica je Nagrade „Pavle Beljanski“ za najbolji diplomski rad iz nacionalne istorije umetnosti na Grupi za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu, Plakete ULUPUDS-a za realizaciju ciklusa tribina „Likovna umetnost i KPJ“ u organizaciji DIUS, Soros centra Srbija i KCB, i Nagrade Granskog sindikata kulture Nezavisnost za zastupanje interesa kulture u gradu Beogradu.

Više na kcb.org.rs/2021/09/secanje-na-gordanu-dobric-1953-2021.


AICA Srbija – Međunarodno udruženje likovnih kritičara AICA – sekcija Srbija, u Beogradu, 26. septembar 2021.


Međunarodno udruženje likovnih kritičara AICA – Sekcija Srbije aktivno radi od osnivanja 1955. godine.

Udruženje likovnih kritičara je dobrovoljno, neprofitno, nestranačko i nepolitičko udruženje koje okuplja likovne kritičare i kustose čije se stručne i profesionalne delatnosti odnose na kritiku i pisanje tekstova o umetnosti u medijima, na edukaciju, na pripremu i realizaciju izložbi, a radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva na polju razvoja i unapređenja moderne i savremene umetnosti.