In memoriam: Bela Duranci (1931 – 2021)

Bela Duranci, istoričar umetnosti i počasni član Međunarodnog udruženja likovnih kritičara AICA – sekcija Srbija, bio je kustos Gradskog muzeja Subotica, jedan od osnivača „Likovnog susreta“, kao i Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture.